Referendum gminne 26 marca 2017 r.

Na podstawie art.54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r., poz.400) i art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym zarządzonym na dzień 26 marca 2017 r.

Spis ulic

Proszę wybrać początkową literę dowolnego członu nazwy ulicy.

1÷9 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T W Z Ż