wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legionowo (obecnie Referat Planowania Przestrzennego) przygotował elektroniczną wersję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa.
Zamieszczone plany miejscowe służą do celów poglądowych, nie stanowią wypisu i wyrysu, o sporządzenie poświadczonego wypisu i wyrysu z planu należy zwrócić się do Referatu Planowania Przestrzennego.

Pobierz tekst planu:
Uchwała RM Nr XLI/492/2001
z dnia 10.10.2001 r

Załączniki graficzne do uchwały nr XLI/492/2001:
część 1
,część 2,część 3,część 4

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa. - uchwała RM nr XXIII/291/2008 z dnia 03.09.2008

Uchwała nr XV/173/2012 z dnia 30.11.2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 23/1 z obrębu ewid nr 39.

Uchwała nr XVI/189/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 135/1 z obrębu ewid nr 5.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta
Zapisz
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego