Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
E-PODATKIePUAPKontaktMapa serwisuTłumacz/translator

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legionowo (obecnie Referat Planowania Przestrzennego) przygotował elektroniczną wersję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa.
Zamieszczone plany miejscowe służą do celów poglądowych, nie stanowią wypisu i wyrysu, o sporządzenie poświadczonego wypisu i wyrysu z planu należy zwrócić się do Referatu Planowania Przestrzennego.

Pobierz tekst planu:
Uchwała RM Nr XLI/492/2001
z dnia 10.10.2001 r

Załączniki graficzne do uchwały nr XLI/492/2001:
część 1
,część 2,część 3,część 4

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa. - uchwała RM nr XXIII/291/2008 z dnia 03.09.2008

Uchwała nr XV/173/2012 z dnia 30.11.2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 23/1 z obrębu ewid nr 39.

Uchwała nr XVI/189/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 135/1 z obrębu ewid nr 5.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta
Zapisz