wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Inicjatywy Lokalne realizacja

Opis: Poglądowa mapa z zaznaczonymi inwestycjami, które zostały zrealizowane lub zostały pozytywnie zaopiniowane (z opisem i wnioskowaną kwotą dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo).

Inicjatywy Lokalne realizacja (kliknij w mapę)

1.Wniosek Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Legionowie z siedzibą przy ul. Targowej 22 pod nazwą „Doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej 22 w Legionowie w nowe urządzenia z przeznaczeniem dla dzieci starszych, młodzieży i seniorów – mieszkańców III Parceli oraz remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn sportowy” . Wnioskowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł. (zrealizowano)

2. Wniosek Mieszkańców Osiedla przy ul. Słowackiego reprezentowanych przez Panią Dorotę Michalską zamieszkałą w Legionowie, pod nazwą „Bieżąca konserwacja boiska na Osiedlu Batorego polegająca na położeniu na istniejącym betonowym podłożu bezpiecznej nawierzchni”. Wnioskowana kwota dofinansowania 24.593,85 zł. (zrealizowano)

3. Wniosek pod nazwą „modernizacja i doposażenie dwóch placów zabaw na Osiedlu Batorego” zgłoszony przez grupę inicjatorów reprezentowaną przez p. Dorotę Michalską zamieszkałą w Legionowie. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

4. Wniosek Pani Elżbiety Topczewskiej zamieszkałej w Legionowie pod nazwą „Plac zabaw dla dzieci zlokalizowany na terenie Legionowo-Trzecia Parcela”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (nie zrealizowano)

5. Wniosek Pani Agnieszki Drepsiak zamieszkałej w Legionowie pod nazwą „Ogrodzenie i modernizacja placu rekreacyjnego w rejonie ulic Kwiatowej i Handlowej”. Wnioskowana kwota dofinansowania 24.966,78 zł. (zrealizowano)

6. Wniosek Pana Pawła Tokarskiego zamieszkałego w Legionowie pod nazwą „Remont placu zabaw przy zbiegu ulic: Handlowej, Przemysłowej i Kwiatowej w Legionowie”. Wnioskowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł. (zrealizowano)

7. Wniosek po nazwą „Opracowanie projektów, wykonanie i montaż 25 witraży do cyklu „Polska Aleja” wzdłuż ul. marsz. J. Piłsudskiego” zgłoszony przez p. Andrzeja Bochacza zamieszkałego w Legionowie. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 9.574,45 zł. (zrealizowano)

8. Wniosek Pani Doroty Papis zamieszkałej w Legionowie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu zieleni (zieleń drogowa) przy ulicy Słonecznej pod nazwą „Skwerek na Bukowcu”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

9. Wniosek Pani Ewy Scecewicz zamieszkałej w Legionowie pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja placu zabaw na osiedlu Kozłówka”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

10. Wniosek Mieszkańców Osiedla Sobieskiego reprezentowanych przez Pana Roberta Borkowskiego zamieszkałego w Legionowie pod nazwą „Remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego - wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża pod huśtawkami i zjeżdżalniami na bezpieczne, wymiana piasku w piaskownicy, montaż ławki, montaż plandeki do przykrycia piaskownicy ” (przy ulicy Rycerskiej 3 blok 212). Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

11. Beata Woźniak „Remont i doposażenie placu zabaw na Osiedlu Jagiellońska” 25.000 zł

12. Wniosek Mieszkańców Osiedla Sobieskiego reprezentowanych przez Pana Wojciecha Babeckiego zamieszkałego w Legionowie pod nazwą „Remont placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego - wymiana ogrodzenia, wymiana podłoża pod huśtawkami i zjeżdżalniami na bezpieczne, wymiana desek i piasku w piaskownicy, zakup i montaż ławki ” (przy ulicy Hetmańskiej 8 blok 207). Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

13. Wniosek Rady Rodziców Zespołu Szkól Nr 1 reprezentowanej przez Panią Katarzynę Płońską zamieszkałą w Legionowie, pod nazwą „Modernizacja i doposażenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 1”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 24.960,76 zł. (wycofano)

14. Wniosek Pana Radosława Chłopeniuka zamieszkałego w Legionowie pod nazwą „Remont i rozbudowa miejskiego placu zabaw na Osiedlu Piaski”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

15. Wniosek Mieszkańców Osiedla Jagiellońska reprezentowanych przez Panią Elżbietę Makowiecką pod nazwą „Remont i doposażenie placu zabaw na osiedlu Jagiellońska”. Wnioskowana kwota dofinansowania. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

16. Wniosek Stowarzyszenia Pro Vobis z siedzibą przy ul. Łowickiej 17 w Legionowie pod nazwą „Montaż elementów siłowni letniej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo (teren za Ratuszem)”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

17. Klub Sportowy „Legionovia” ul. Parkowa 27 05-120 Legionowo, wniosek pt. „Wielofunkcyjne boisko do piłki plażowej”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (zrealizowano)

18. Wniosek Grupy Inicjatywnej Osiedla Batorego reprezentowanej przez Panią Dorotę Michalską zamieszkałą w Legionowie „Ogrodzenie boiska z bezpieczną nawierzchnią na Osiedlu Batorego na działce nr 45” Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 22.790,62 zł (zrealizowano)

19. Wniosek Grupy Inicjatywnej Osiedla Batorego reprezentowanych przez Panią Dorotę Michalską; zam w Legionowie pn. Montaż siłowni na Osiedlu Batorego na działce nr 45. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 23.651, 67 zł (zrealizowano)

20. Wniosek Mieszkańców Osiedla Jagiellońska reprezentowanych przez Pana Gerarda Leszko i Pana Włodzimierza Malinowskiego zamieszkałych w Legionowie pn. „Wymiana podłoża na bezpieczne pod zabawkami na istniejącym placu zabaw”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi kwota 25.000,00 zł (zrealizowano)

21. Wniosek Pana Pawła Tokarskiego zamieszkałego w Legionowie pod nazwą „Budowa ogrodzenia placu zabaw w parku im. T. Kościuszki w Legionowie”. Wnioskowana kwota dofinansowania 24.800,00 zł. (zrealizowano)

22. Wniosek Pani Katarzyny Płońskiej zamieszkałej w Legionowie pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w parku im. T. Kościuszki w Legionowie polegająca na dostawieniu sprzętów do zabawek i ławek.” Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 24.800 zł (zrealizowano)

23. Wniosek Pani Elżbiety Topczewskiej zamieszkałej w Legionowie pod nazwą „Park Seniora przy ul. Niklowej ”. Wnioskowana kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Legionowo wynosi 25.000,00 zł. (nie zrealizowano)

24. Pan Stanisław Kraszewski „Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Piaskowej”. Kwota dofinansowania 11.000 zł (zrealizowano)

25. Pan Jakub Orłowski „Remont i doposażenie siłowni plenerowej na terenie parku rekreacyjnego ul. Królowej Jadwigi na osiedlu Jagiellońska” 25.000 zł (zrealizowano)

26. Jacek Kaca „Montaż kamery monitoringu na latarni miejskiej przy skrzyżowaniu ul. Aleja Sybiraków i ul. Aleja I Dywizji Zmechanizowanej wraz z włączeniem w system monitoringu miejskiego w Legionowie” 21.500 zł (zrealizowano)

27. Jacek Kaca „Budowa miejsc parkingowych wraz z remontem oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej służącej mieszkańcom działki 1/108 oraz osobom dowożącym dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 11” 25.000 zł (nie zrealizowano)

28. Ewa Górnicka „Instalacja na osiedlu Piaski kamery miejskiego systemu monitoringu w Legionowie” 24.000 zł (zrealizowano)

29. Ewa Skonieczna „Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Osiedlu Młodych” 24.993,60 zł (zrealizowano)

30. Danuta Wicher vel Wichrowska „Remont chodnika na osiedlu Sobieskiego - rozebranie płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, położenie kostki „Bauma” zlokalizowanego przy ul. Zwycięstwa 4 25.000 zł (zrealizowano)

31. Teresa Ptaszek „Remont chodnika na Osiedlu Sobieskiego - rozebranie płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, położenie kostki „Bauma” 25.000 zł (zrealizowano)

32. Danuta Ulkie „Obsadzenie krzewami i drzewkami placu zabaw na Osiedlu Sobieskiego” został 12.890 zł (zrealizowano)

33. Katarzyna Zaremba „Remont chodnika na osiedlu Sobieskiego - rozebranie płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, położenie kostki „Bauma” zlokalizowanego przy ul. Wilanowskiej 25.000 zł (zrealizowano)

34. Radosław Stefaniak „Remont chodnika na osiedlu Sobieskiego - rozebranie płyt betonowych, rozebranie obrzeży betonowych, położenie kostki „Bauma” zlokalizowanego przy ul. Wilanowskiej 25.000 zł (zrealizowano)

35. Agnieszka Chudorlińska, pn. „Przebudowa chodnika na Osiedlu Jagiellońska - rozebrania obrzeży betonowych, ułożenie kostki „Bauma” . Kwota dofinansowania 24,979,80 zł.

36. Edyta Peryt pn. „Rozbudowa miejskiego placu zabaw położonego na działce Nr 1/70 Obręb 63”. Kwota dofinansowania 12.000 zł.

37. Marianny Lewandowskiej, pn. „Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 10” . Kwota dofinansowania 25.000,00 zł.

38. Witolda Bielińskiego, pn. ”Montaż urządzeń do ćwiczeń, tzw. siłowni zewnętrznej na osiedlu „Sobieskiego”. Kwota dofinansowania 24.600,00 zł,

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Inicjatywy Lokalne realizacja