wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Karta Dużej RodzinySzanowni Państwo,

Każdy rodzic wie, że wychowywanie dzieci to nie tylko wielka odpowiedzialność, ale i ciężka praca. I do tego bardzo kosztowna. Im więcej dzieci, tym większe wydatki, większy wysiłek organizacyjny. Ale są też ogromne plusy – większa rodzina to także więcej miłości okazywanej nam przez pociechy.

Legionowo od lat prowadzi działania na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej, rozbudowuje placówki oświatowe, udoskonala bazę sportową, modernizuje place zabaw. W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia realizowane są zadania skierowane do rodziców i ich pociech. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w mieście Karty Dużej Rodziny.

Karta dostępna będzie dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku  do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic muszą być zameldowani na terenie Legionowa. Karta obejmuje także członków rodzin zastępczych. Aby otrzymać kartę, wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Duża rodzina to także większe wydatki.  Niezależnie od tego czy zarabia się płacę minimalną czy też znacznie powyżej średniej krajowej, utrzymanie tak licznej rodziny to znaczne obciążenie dla budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że przy trójce czy czwórce dzieci na dalszy plan schodzą zajęcia plastyczne, muzyczne czy też sportowe, a opłaty za żłobek czy przedszkole płacone potrójnie czy czterokrotnie także odciskają się na domowych finansach. Dlatego legionowska karta nie będzie uzależniona od wysokości dochodów. 

Karta, stworzona z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zwiększeniu dostępności do zajęć sportowych i kulturalnych, uprawniać będzie do szeregu zniżek, takich jak:

  • niższe opłaty w żłobkach i przedszkolach prowadzonych przez gminę,
  • zniżki na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Arenę Legionowo
  • na basen, zniżka na wejścia indywidualne,
  • pierwszeństwo w udziale w programach prozdrowotnych.

Otrzymujemy głosy, że należałoby rozszerzyć katalog ulg. Oczywiście nie wszystkie prośby będziemy w stanie zrealizować, lecz liczę na to, że do akcji włączą się także legionowscy przedsiębiorcy, a uczestnicy programu „Karta dużej rodziny” zyskają liczne bonifikaty, np. przy zakupie odzieży, książek przed rozpoczęciem roku szkolnego, czy też otrzymają zniżki na opiekę dentystyczną.

Nie mamy aktualnych danych na temat liczby rodzin wielodzietnych w Legionowie, szacujemy, że jest ich kilkaset. Zatem ten pierwszy rok będziemy traktować jako pilotażowy, pokazujący jaka jest skala zapotrzebowania, jakie jest zainteresowanie kartą. Oczywiście będziemy też zbierać Państwa opinie tak, aby w kolejnych latach, w miarę możliwości, poszerzać katalog ulg.

Mam nadzieję, że wybiorą się Państwo do Urzędu Miasta, złożą wniosek i będą korzystać z uprawnień, jakie karta da zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

 Roman Smogorzewski
Prezydent Miasta Legionowo

 

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Karta Dużej Rodziny