wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Szanowni Państwo,

Referat Planowania Przestrzennego przygotował elektroniczną wersję Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Legionowo.


Zamieszczone Plany Miejscowe służą do celów poglądowych, nie stanowią wypisu i wyrysu, o sporządzenie poświadczonego wypisu i wyrysu z planu należy zwrócić się do Referatu Planowania Przestrzennego znajdującego się na II piętrze (pokoje 3.07, 3.08) Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, tel. 766 - 40 - 59 (60,61), adres e-mail: kancelaria@um.Legionowo.pl

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:

 
 1. Uchwała Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa

  Załączniki do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo:

  Rysunek

  (UWAGA: Nastąpiły zmiany Planu, patrz: Uchwała Nr XXIII/291/2008 z  dnia 03.09.2008 r oraz  Uchwała Nr XVI/189/2011 z dnia 28.12.2011 r. ),
   
 2. Uchwała Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 03.09.2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa. Rysunek- plan Centrum (Granica Planu obejmuje tzw: Centrum Legionowa, Śródmieście, Oś. Jagiellońska, Oś. Batorego oraz Oś. Sobieskiego) (UWAGA: Nastąpiły zmiany Planu, patrz: Uchwała Nr XV/173/2011 z  dnia 30.11.2011 r. Uchwała Nr XV/172/2011 z dnia 30.11.2011 r.), Uchwała nr XLIV/608/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r. , Uchwała nr XLIV/607/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r. oraz Uchwała nr XLIV/615/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014 r.
   
 3. Uchwała nr XV/173/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30.11.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 23/1 z obrębu ewid nr 39,
   
 4. Uchwała nr XVI/189/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 135/1 z obrębu ewid. nr 5,
   
 5. Uchwała nr. XV/172/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30.11.2011 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6 ,część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65 wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dn. 09.01.2012 r.
   
 6. Uchwała  nr XXXII/424/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo (dla obszaru części tzw. Legionowo Przystanek oraz Dzielnicy Ludwisin), wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013r.      

  - Rysunek
   
 7. Uchwała Nr XXXIV/459/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 1/801 z obrębu ewid. 63
   
 8. Uchwała Nr XLIV/608/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki onr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65
   
 9. Uchwała Nr XLIV/607/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obrębu ewid. nr 44
   
 10. Uchwała nr XLV/615/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewd. 200, 201/4 oraz część działki o nr ewid. 202 z obrębu ewid. 65
   
 11. Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015 r.
   
 12. Uchwała nr IX/96/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2015 r.
   
 13. Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015 r.
   
 14. Uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016 r.


  W chwili obecnej dla terenów Miasta Legionowo przygotowywane są następujące dokumenty:

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego