wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

Strategie i fundusze zewnętrzne

Strategie i fundusze zewnętrzne odgrywają istotne znaczenie przy wdrażaniu wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach strategi rozwoju gminy Legionowo. Według polskiego systemu finansowania środki uzyskane w ramach programów pomocowych zaliczone zostały do zewnętrznego źródła finansowania. Mogą to być zarówno publiczne środki krajowe i zagraniczne w programach krajowych, programach wspólnotowych, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak i środki pochodzące ze źródeł niepublicznych.

Dofinansowanie z różnego rodzaju programów pomocowych jest niezmiernie ważne dla powodzenia wielu projektów realizowanych przez Gminę Legionowo, ponieważ decyduje o efektywności prowadzonych działań, zakresie, tempie realizacji oraz kosztach całkowitych. Dlatego Urząd Miasta Legionowo stara się pozyskać możliwie znaczące środki w ramach programów pomocowych by systematycznie podnosić jakość życia w Legionowie.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi i zakończonymi już projektami Urzędu Miasta Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Strategie i fundusze zewnętrzne