wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Strategie i fundusze zewnętrzne

Strategie i fundusze zewnętrzne odgrywają istotne znaczenie przy wdrażaniu wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach strategi rozwoju gminy Legionowo. Według polskiego systemu finansowania środki uzyskane w ramach programów pomocowych zaliczone zostały do zewnętrznego źródła finansowania. Mogą to być zarówno publiczne środki krajowe i zagraniczne w programach krajowych, programach wspólnotowych, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak i środki pochodzące ze źródeł niepublicznych.

Dofinansowanie z różnego rodzaju programów pomocowych jest niezmiernie ważne dla powodzenia wielu projektów realizowanych przez Gminę Legionowo, ponieważ decyduje o efektywności prowadzonych działań, zakresie, tempie realizacji oraz kosztach całkowitych. Dlatego Urząd Miasta Legionowo stara się pozyskać możliwie znaczące środki w ramach programów pomocowych by systematycznie podnosić jakość życia w Legionowie.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi i zakończonymi już projektami Urzędu Miasta Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Strategie i fundusze zewnętrzne