wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

Sprawdź jakość powietrza

1. Bieżące dane pomiarowe  [powietrze.gios.gov.pl/pjp/current]

Mapa Polski z aktualnymi danymi pomiarowymi. Po wybraniu dowolnej stacji pomiarowej można uzyskać szczegółowe informacje o rodzaju badanych zanieczyszczeń i ich stężeniu.

2. Ostrzeżenia o złej jakości powietrza [powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings]

Mapa Polski oraz tabela z wydanymi przez Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzeżeniami o złej jakości powietrza.

3. Prognoza jakości powietrza na najbliższe 24-48 godzin [https://sojp.wios.warszawa.pl/krotkoterminowa-prognoza]

Domyślnie prognoza zanieczyszczeń pokazuje indeks jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w dniu dzisiejszym. Z menu po prawej stronie mapy można wybrać jutro oraz zmienić rodzaj zanieczyszczenia.

Istnieje także możliwość uzyskania informacji o prognozowanych najwyższych zanieczyszczeniach z dokładnością do jednej godziny. Jeśli chcemy uzyskać informację o najwyższym przewidywanym stężeniu w danym dniu, należy wybrać opcję (z lewej strony mapy) max1h . Po kliknięciu na mapę na Legionowo (lub inną miejscowość) uzyskamy odczyt z prognozowanym najwyższym stężeniem jednogodzinnym oraz godziną jego wystąpienia.

Inną przydatną funkcjonalnością jest zbadanie przebiegu dobowego stężeń zanieczyszczeń. Po wybraniu opcji (z lewej strony mapy) 1* włączymy animację stężeń zanieczyszczeń. Po kliknięciu na mapę na interesujące nas miejsce pojawi się tabelka z prognozowanymi w danym dniu dla każdej kolejnej godziny stężeniami zanieczyszczeń.

W przypadku wystąpienia lub prognozy złej jakości powietrza:

  • należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz budynków, w szczególności osoby należące do grup ryzyka: dzieci, osoby starsze, astmatycy, osoby z chorobami dróg oddechowych i układu krwionośnego, inne osoby których zdrowie jest podatne na zanieczyszczenie powietrza,

  • w domach wyposażonych w ogrzewanie gazowe nie należy używać kominków lub dodatkowych pieców na paliwa stałe,

  • w domach ogrzewanych wyłącznie węglem lub drewnem należy ograniczyć zużycie opału do niezbędnego minimum, używać wyłącznie suchego paliwa dobrej jakości, kotły należy eksploatować w sposób wywołujący jak najniższą emisję zanieczyszczeń,

  • nie rozpalać otwartego ognia, ognisk, gilli itp.,

  • ograniczyć korzystanie z samochodów osobowych, w szczególności wyposażonych w silniki diesla.

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Sprawdź jakość powietrza