wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Sprawdź jakość powietrza

Pomiary stężeń zanieczyszczeń:

Mapa Polski z bieżącymi danymi pomiarowymi publikowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Odczyty dla stacji pomiarowej w Legionowie – dane GIOŚ.

Odczyty dla stacji pomiarowej w Legionowie – dane WIOŚ w Warszawie.

Ostrzeżenia o złej jakości powietrza opracowane przez GIOŚ.

Bezpłatne aplikacje na smartfony (Android, Windows, iOS)z wynikami pomiarów jakości powietrza.

Prognozy jakości powietrza:

Prognoza jakości powietrza na najbliższe 24-48 godzin wykonywana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Domyślnie prognoza zanieczyszczeń pokazuje indeks jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w dniu dzisiejszym. Z menu po prawej stronie mapy można wybrać jutro oraz zmienić rodzaj zanieczyszczenia.

Istnieje także możliwość uzyskania informacji o prognozowanych najwyższych zanieczyszczeniach z dokładnością do jednej godziny. Jeśli chcemy uzyskać informację o najwyższym przewidywanym stężeniu w danym dniu, należy wybrać opcję (z lewej strony mapy) max1h . Po kliknięciu na mapę na Legionowo (lub inną miejscowość) uzyskamy odczyt z prognozowanym najwyższym stężeniem jednogodzinnym oraz godziną jego wystąpienia.

Inną przydatną funkcjonalnością jest zbadanie przebiegu dobowego stężeń zanieczyszczeń. Po wybraniu opcji (z lewej strony mapy) 1* włączymy animację stężeń zanieczyszczeń. Po kliknięciu na mapę na interesujące nas miejsce pojawi się tabelka z prognozowanymi w danym dniu dla każdej kolejnej godziny stężeniami zanieczyszczeń.

Prognoza jakości powietrza na najbliższe 24-72 godziny wykonywana przez fundację Ekoprognoza.

Z menu po lewej stronie mnożna wybrać jedno z kilku zanieczyszczeń. Kliknięcie na mapy pozwoli powiększyć je i ocenić prognozowane zanieczyszczenie w danym rejonie Polski.

Kto i jakie ma obowiązki w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza:

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ)

WIOŚ prowadzi stałe pomiary zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa i udostępnia ich wyniki na swojej stronie internetowej. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia lub jeśli takie przekroczenie nastąpiło, musi powiadomić o tym zarząd województwa oraz wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego.

Zarząd województwa

W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia zarząd województwa musi opracować projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, które mają zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczyć skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń. Projekt jest następnie opiniowany przez samorządy.

Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego

Jeśli doszło do przekroczenia lub jest takie ryzyko, wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego musi niezwłocznie powiadomić o tym społeczeństwo oraz poinformować właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych w planie działań krótkoterminowych.

Co mają zrobić mieszkańcy w przypadku wystąpienia lub prognozy złej jakości powietrza:

* należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz budynków, w szczególności osoby należące do grup ryzyka: dzieci, osoby starsze, astmatycy, osoby z chorobami dróg oddechowych i układu krwionośnego, inne osoby których zdrowie jest podatne na zanieczyszczenie powietrza,

* w domach wyposażonych w ogrzewanie gazowe nie należy używać kominków lub dodatkowych pieców na paliwa stałe,

* w domach ogrzewanych wyłącznie węglem lub drewnem należy ograniczyć zużycie opału do niezbędnego minimum, używać wyłącznie suchego paliwa dobrej jakości, kotły należy eksploatować w sposób wywołujący jak najniższą emisję zanieczyszczeń,

* nie rozpalać otwartego ognia, ognisk, grilli itp.,

* ograniczyć korzystanie z samochodów osobowych, w szczególności wyposażonych w silniki diesla.

Więcej informacji:

Nie truj, daj oddychać – kanał informacyjny na Facebook

Jaki opał kupić – przeczytaj, jeśli ogrzewasz dom paliwami stałymi

Nie truj, wymień piec – informacje o dotacjach na modernizację ogrzewania

Ochrona powietrza w Legionowie – informacje o działaniach podejmowanych przez Gminę Legionowo w celu poprawy jakości powietrza.

Odnawialne źródła energii – informacje na temat odnawialnych źródeł energii oraz dotacjach na ten cel.

Materiały informacyjne – ulotki, broszury, publikacje, linki.

Termowizja i termomodernizacja - bezpłatne badania kamerą termowizyjną budynków w Legionowie.


Kontakt:

Pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej

Marcin Galoch

mail: marcin.galoch@um.Legionowo.pl

tel: 22 766 40 66, 22 766 50 65

Facebook: nietrujdajoddychac

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Sprawdź jakość powietrza