wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrznnego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w przeciwieństwie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie stawowi aktu prawa miejscowego. Studium określa jedynie ogólną politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania Gminy Miejskiej Legionowo.

UCHWAŁA Nr VI/52/2007 RADY Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo

Załącznik nr 1 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo

Załącznik nr 1 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo Rozdziały IX-XI Uwarunkowań

Załącznik nr 2 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo - UWARUNKOWANIA. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAPA

Załącznik nr 3 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo UWARUNKOWANIA KULTUROWE - MAPA

Załącznik nr 4 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE - MAPA

Załącznik nr 5 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - MAPA

Załącznik nr 6 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Załącznik nr 7 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MAPA

Załącznik nr 8 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo KIERUNKI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - MAPA

Załącznik nr 9 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo KIERUNKI KOMUNIKACJA - MAPA

SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrznnego