wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrznnego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w przeciwieństwie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie stawowi aktu prawa miejscowego. Studium określa jedynie ogólną politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania Gminy Miejskiej Legionowo.

UCHWAŁA Nr VI/52/2007 RADY Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo

Załącznik nr 1 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo

Załącznik nr 1 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo Rozdziały IX-XI Uwarunkowań

Załącznik nr 2 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo - UWARUNKOWANIA. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - MAPA

Załącznik nr 3 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo UWARUNKOWANIA KULTUROWE - MAPA

Załącznik nr 4 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE - MAPA

Załącznik nr 5 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - MAPA

Załącznik nr 6 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Załącznik nr 7 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MAPA

Załącznik nr 8 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo KIERUNKI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - MAPA

Załącznik nr 9 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIEJSKIEJ Legionowo KIERUNKI KOMUNIKACJA - MAPA

SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrznnego