wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Zdrowie

Transplantacja - dar życia
czwartek, 15-12-2016, godz. 10.16

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce w 1966 r. Jego celem jest przede wszystkim promowanie przeszczepów. W Urzędzie Miasta można otrzymać kartę zgody na bycie dawcą.

Według polskiego prawa (ustawa z 1 lipca 2005 roku) lekarze mogą pobrać od zmarłego komórki, tkanki i narządy, a zgoda rodziny nie jest wymagana, chyba że zmarły wcześniej zastrzegł sobie, że nie chce, aby jego narządy były wykorzystywane do transplantacji. Zgodę w formie karty kredytowej, którą można wypełnić i nosić w portfelu, można odebrać w Wydziale Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych (III piętro, pokój 4.25). Lekarze rozmawiają zatem z rodzinami zmarłych, aby dowiedzieć się, jaka była jego wola. Jeśli ktoś nie życzy sobie takiej ingerencji, powinien zgłosić to w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów prowadzonym przez Poltransplant. Lekarze przypominają, że transplantacja jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia, a czasem – jedyną szansą na uratowanie życia.

Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia. Polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka. Dla osób ze skrajną niewydolnością serca, płuc czy wątroby przeszczepienie narządu jest jedyną skuteczną metodą ratującą życie, podobnie jak przeszczep szpiku w przypadku nieuleczalnych chorób szpiku i różnych rodzajów białaczki.

Niektóre narządy (nerka, segment wątroby) lub tkanki szpik można pobierać od osób żywych pod warunkiem, że dawca wyrazi na to zgodę, a jego życie nie będzie narażone na niebezpieczeństwo. Jednak większość narządów i tkanek do przeszczepienia - nerki, serca, płuca, wątroby, trzustki, jelita i rogówki - pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na pobranie, oraz kiedy zostały już u nich wyczerpane wszystkie możliwości leczenia i stwierdzono komisyjnie śmierć mózgową.

Rocznie w Polsce udaje się znaleźć 500 dawców organów. Tymczasem na przeszczep czeka półtora tysiąca. Według polskiego prawa każda zmarła osoba może być potencjalnym dawcą tkanek i narządów do przeszczepienia, jeżeli za życia nie zgłosiła sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów (informacje na www.poltransplant.org.pl)

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE