wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Zdrowie

Apel Legionowa
piątek, 27-01-2017, godz. 13.36

Podczas sesji Rady Miasta Legionowo 25 stycznia radni apelowali do władz sąsiednich gmin, by te włączyły się w skuteczną walkę ze smogiem.

Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy całej Polski. Nagłaśniane w mediach problemy ze smogiem były tematem ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych. Przewodnicząca komisji Anna Łaniewska poddała pod głosowanie wniosek Marcina Smogorzewskiego (radni z Porozumienia Prezydenckiego) dotyczący zwrócenia się z apelem do władz i radnych gmin powiatu legionowskiego oraz władz powiatowych z prośbą o włączenie się w działania poprawiające jakość powietrza na terenie powiatu. Wniosek ten został jednogłośnie przegłosowany podczas sesji Rady Miasta 25 stycznia. Legionowscy radni mają nadzieję, że sąsiednie gminy wezmą przykład z Legionowa i uruchomią programy, których celem będzie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w powiecie legionowskim.

Na terenie Legionowa wymieniono już ponad 100 pieców węglowych i zaproponowano kolejne programy dla mieszkańców, które mają poprawić jakość powietrza. Gmina od wielu lat realizuje kolejne inwestycje w zakresie komunikacji publicznej i parkingów, ścieżek rowerowych, termomodernizacji budynków gminnych, czy też modernizacje systemów ciepłowniczych miejskich przedsiębiorstw. Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce wprowadziła gminny system odbioru odpadów komunalnych, co bezpośrednio przyczyniło się do zmniejszenia szkodliwego zjawiska palenia śmieci w domowych kotłowniach. Legionowscy radni zwracają jednak uwagę, że działania te mogą okazać się niewystarczające ze względu na ogromną liczbę gospodarstw opalanych węglem w sąsiadujących gminach i brak wdrożonych skutecznych programów. Apel do Gminy Jabłonna, Gminy Nieporęt, Gminy Wieliszew i Serocka oraz do władz powiatu legionowskiego ma zwrócić uwagę na ten problem i zachęcić innych do brania przykładu z Legionowa. Powietrze nie ma granic!


Apel Radnych z Porozumienia Prezydenckiego.


Szanowni Państwo,

Wysokie zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest niezaprzeczalnym faktem. Musimy to zmienić, jednak w tym celu potrzebne są działania zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o czynne włączenie się władz samorządowych z terenu powiatu legionowskiego w skuteczną walkę z tym zjawiskiem.

Jedyna w powiecie legionowskim stacja pomiarowa zlokalizowana jest w Legionowie, jednak powietrze nie zna granic administracyjnych, a kwestia dotyczy nie tylko mieszkańców jednej gminy. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność za siebie i za innych.

W Legionowie realizujemy programy, których celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej smogu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w powiecie legionowskim. Są to m.in:

- Program wymiany pieców – dofinansowanie z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Do tej pory podpisano 101 umów, na łączną kwotę 778 200 zł.

- Liczne kontrole nieruchomości dotyczące spalania odpadów przeprowadzane przez Straż Miejską.

- Edukacja ekologiczna skierowana zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Mieszkańcy domków jednorodzinnych oraz zarządcy domów wielorodzinnych opalanych węglem otrzymują materiały informacyjne, w których opisana jest szkodliwość spalania odpadów. Prowadzone są akcje informacyjne w mediach, na stronie internetowej oraz billboardach. W legionowskich placówkach oświatowych odbywają się zajęcia dydaktyczne dotyczące zanieczyszczenia powietrza i sposobów poprawy jego jakości.

- Termomodernizacja, której poddane zostały wszystkie gminne obiekty oświatowe i większość pozostałych placówek. Zadanie to dotyczy również wsparcia innych jednostek w staraniach o dotacje na to zadanie ze środków zewnętrznych.

- Badania termowizyjne polegające na obserwacji przy użyciu kamery ciepła emitowanego przez dany obiekt przeprowadzane w celu oceny stanu izolacji termicznej, szczelności stolarki budowlanej lub wad w instalacji grzewczej.

- Transport publiczny – dofinansowywanie komunikacji zbiorowej oraz organizacja wewnętrznych bezpłatnych linii autobusowych na terenie miasta.

- Działania inwestycyjne w tym m.in. kolektory słoneczne założone w największym obiekcie sportowym - Arenie Legionowo oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznych na trybunie stadionu miejskiego i w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., a także pompy ciepła na pływalni miejskiej. To tylko przykłady działań inwestycyjnych w ostatnim czasie.

Żadna z naszych gmin nie jest samotną wyspą. Zanieczyszczone powietrze, także to wypuszczane z domowych kominów, przemieszcza się z jednej miejscowości do drugiej. Tylko wspólne działania mogą zmienić tę sytuację. Realne rozwiązania, które każda z gmin może wprowadzić na swoim terenie pomogą poprawić jakość powietrza w Powiecie Legionowskim, a tym samym ratować zdrowie jego mieszkańców. Dlatego zachęcamy Państwa do czynnego włączenia się w realizację zadań, mogących poprawić jakość powietrza w naszych gminach i całym powiecie.

Zapraszamy do współpracy.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE