wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Zdrowie

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
czwartek, 23-02-2017, godz. 10.55

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od lat określa depresję jako najczęściej spotykane zaburzenie psychiczne oraz najczęstszą przyczynę niepełnosprawności i niezdolności do pracy: dotyka ona 350 milionów osób na całym świecie, co stanowi 5-6% całej populacji a ilość ta lawinowo wzrasta, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się.

Osoby cierpiące na depresję są kilkukrotnie częściej podejmują próby samobójcze - nieleczona depresja jest chorobą śmiertelną. Szacuje się, że jedynie połowa osób cierpiących na depresję otrzymuje właściwe leczenie - druga połowa to osoby unikające kontaktów z lekarzem i szukania pomocy oraz pacjenci niewłaściwie zdiagnozowani, leczeni w poradniach rodzinnych z powodu różnych dolegliwości somatycznych maskujących depresję. Tymczasem jest to choroba, którą można skutecznie leczyć.

Do najczęściej wymienianych objawów depresji należą smutek, przygnębienie, lęk, brak energii, brak apetytu, problemy ze snem, myśli samobójcze, anhedonia i poczucie winy, spadek libido. Rzadziej wymieniane są zespoły bólowe, męczliwość, objawy psychotyczne, towarzyszące uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Utrzymujące się przez dłużej niż dwa tygodnie objawy powinny nas skłonić do skonsultowania się z psychiatrą. Diagnoza opierać się będzie na wywiadzie i dokładnym badaniu psychiatrycznym, najlepiej również z osobą z najbliższego otoczenia chorego. Wskazane jest również ocenienie ogólnego stanu zdrowia somatycznego oraz wykluczenie schorzeń, w których przebiegu pojawiać się mogą objawy depresyjne (np. choroby tarczycy).

Leczenie depresji zawsze powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nieraz dopiero za drugim, trzecim lub kolejnym razem udaje się dobrać rodzaj i dawkę leku optymalną dla danego pacjenta. Działanie leków przeciwdepresyjnych nie jest natychmiastowe - należy poczekać co najmniej dwa tygodnie na pojawienie się pozytywnych efektów. Równolegle z farmakoterapią sprawdza się leczenie psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne. Połączenie metod biologicznych i psychologicznych daje najlepsze skutki długofalowe i pozwala rozpoznać ewentualny nawrót choroby. Dodatkowo zaleca się stosowanie odpowiedniej diety i utrzymywanie aktywności fizjologicznej dla poprawy ogólnej kondycji organizmu, a co za tym idzie - również samopoczucia.

Pomyślne rokowania w przebiegu depresji dotyczą pacjentów z silnym wsparciem społecznym, aktywnych zawodowo, współpracujących z lekarzem i zaangażowanych w proces terapii. Brak współpracy i wsparcia, nadużywanie alkoholu i ciężkie choroby somatyczne (silne zespoły bólowe) niosą niekorzystne rokowania dla procesu zdrowienia pacjentów.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli chciałbyś skonsultować z lekarzem lub psychologiem stan swojego zdrowia i samopoczucia, możesz zgłosić się do dowolnej poradni zdrowia psychicznego (na taką wizytę nie jest potrzebne skierowanie), do gabinetu psychoterapeuty, psychologa, do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodka interwencji kryzysowej. Istnieją także telefony zaufania, grupy wsparcia oraz portale internetowe oferujące wsparcie informacyjne dla osób w kryzysie. W przypadku nagłego nasilenia objawów lub wystąpienia tendencji samobójczych pomocy udzieli pogotowie ratunkowe, całodobowe ośrodki opieki zdrowotnej, ośrodki interwencji kryzysowej, szpitalne izby przyjęć i oddziały ratunkowe.

(...) człowiek pociesza się, że jutro będzie inaczej. W poczuciu zmienności tkwi zawsze nadzieja lepszego. Poczucie to broni człowieka przed beznadziejnością nawet w tych sytuacjach, które, obiektywnie biorąc, są beznadziejne. Tylko nad światem depresji napis jest identyczny jak ten, który Dante postawił nad bramami piekła: „Porzućcie wszelkie nadzieje”. W depresji nie ma już przyszłości, panuje w niej wieczność ciemnej teraźniejszości i równie ciemnej przeszłości. Antonii Kępiński

Uzyskasz pomoc w poniższych placówkach:

1. EL-MED, Legionowo, ul. Krasińskiego 70, tel. 22/ 784 57 24,

2. NZOZ „Legionowo”, Legionowo, ul. Sowińskiego 4, tel. 22/ 774 51 51,

3. PRZYCHODNIA REYMONTA, Legionowo, ul. Reymonta 3, tel. 732 903 906,

4. NZOZ „ZDROWIE”, Legionowo, ul. Sowińskiego 15 A, tel. 22/ 774 20 25,

5. NZOZ MEDIQ, Legionowo, ul. Piłsudskiego 20, tel. 22/ 774 26 40,

6. Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO, Chotomów,ul. Mała 11, tel. 505 685 454,

7. Goldenmed Centrum Medyczne, Serock, ul. Pułtuska 53 D, tel. 22/ 100 41 10.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE