wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

Aktualności - Komunikaty

Informacja dot. prawa pierwokupu przysługującego gminie do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji
środa, 27-01-2016, godz. 14.22

W oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 oraz z art. 39, pkt. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), informuję iż Rada Miasta Legionowo nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

W związku z tym obecnie Gminie Miejskiej Legionowo nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Powyższe może nastąpić dopiero po podjęciu uchwały rady miasta wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Jednocześnie informuję, że Gmina Miejska Legionowo realizuje działania rewitalizacyjne w oparciu o Lokalny Programy Rewitalizacji Miasta Legionowo na lata 2007-2025, przyjęty uchwałą nr XIII/154/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 – 2025 i zmienionej uchwałą nr XXXII/422/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009 r., uchwałą nr XXXV/452/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2009 r., uchwałą nr XXXVI/463/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2009 r., uchwałą nr XLIX/619/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010 r., uchwałą nr XXVII/354/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012 r., uchwałą nr XLI/561/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014 r., oraz uchwałą nr XLIII/576/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2014 r., a więc przed wejściem w życie ww. ustawy.

 

Pismo w formacie pdf

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE