wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Informacja dot. prawa pierwokupu przysługującego gminie do nieruchomości położonych w obszarze rewitalizacji
środa, 27-01-2016, godz. 14.22

W oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 oraz z art. 39, pkt. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), informuję iż Rada Miasta Legionowo nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

W związku z tym obecnie Gminie Miejskiej Legionowo nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Powyższe może nastąpić dopiero po podjęciu uchwały rady miasta wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Jednocześnie informuję, że Gmina Miejska Legionowo realizuje działania rewitalizacyjne w oparciu o Lokalny Programy Rewitalizacji Miasta Legionowo na lata 2007-2025, przyjęty uchwałą nr XIII/154/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 – 2025 i zmienionej uchwałą nr XXXII/422/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 maja 2009 r., uchwałą nr XXXV/452/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2009 r., uchwałą nr XXXVI/463/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2009 r., uchwałą nr XLIX/619/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010 r., uchwałą nr XXVII/354/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012 r., uchwałą nr XLI/561/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2014 r., oraz uchwałą nr XLIII/576/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2014 r., a więc przed wejściem w życie ww. ustawy.

 

Pismo w formacie pdf

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE