wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
piątek, 17-02-2017, godz. 13.51
Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych odbędzie się 23 lutego 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień na terenie Legionowa.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Domu Dziennego Pobytu w Legionowie.

4. Zapoznanie z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Legionowa za 2016 rok przekazaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie pismem z 27 stycznia 2017 r.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE