wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

do referendum pozostało:

Aktualności - Komunikaty

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
piątek, 17-02-2017, godz. 13.53
Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Wdrażanie reformy systemu edukacji – stan przygotowań.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, liczby punków za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Piętka

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE