wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

do referendum pozostało:

Aktualności - Oświatowe

Co po likwidacji gimnazjów?
wtorek, 24-01-2017, godz. 18.06

Sejm uchwalił ustawę o reformie oświaty, podpis Prezydenta Andrzeja Dudy zatwierdził zaproponowane w niej zmiany. Od 1 września 2017 roku wracamy do 8-letniej szkoły podstawowej. Co reforma zmieni w legionowskiej siatce szkół?

W Legionowie wszystkie gimnazja prowadzone przez Gminę Legionowo funkcjonują w zespołach szkół. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, umożliwia następujące rozwiązania w tym zakresie:

1) zespoły szkół złożone jedynie ze szkoły podstawowej i gimnazjum (Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół) staną się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnimi szkołami podstawowymi, w których do 31 sierpnia 2019 r. będą prowadzone klasy dotychczasowych gimnazjów;

2) zespoły szkolno – przedszkolne złożone z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum (Zespół Szkolno – Przedszkolny, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2) pozostaną dalej zespołami szkolno – przedszkolnymi złożonymi z przedszkoli i ośmioletnich szkół podstawowych, w których będą prowadzone klasy dotychczasowych gimnazjów;

3) w przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 złożonego z gimnazjum i liceum planowane jest włączenie Gimnazjum nr 2 do II Liceum Ogólnokształcącego i dalsze prowadzenie przez Gminę Legionowo liceum z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi;

4) jedyna samodzielna Szkoła Podstawowa nr 7 stanie się od 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową.

Jak zapowiada odpowiedzialny za legionowską oświatę Piotr Zadrożny, planowane jest prowadzenie zajęć dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 7 w budynku dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, który dysponuje odpowiednim wyposażeniem do nauczania takich przedmiotów jak fizyka, geografia czy chemia. Będzie to rozwiązanie przejściowe.

Obwody klas gimnazjalnych od 1 września 2017 r. pozostają bez zmian. Natomiast biorąc pod uwagę skrócony, ośmioletni cykl kształcenia w szkołach podstawowych oraz nowe inwestycje mieszkaniowe, planowana jest zmiana obwodów 3 szkół podstawowych.

W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego zaplanowane zostały spotkania w 2 szkołach:

1) 25 stycznia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 dla rodziców uczniów klas VI ze Szkoły Podstawowej nr 7;

2) 30 stycznia br. w Zespole Szkół nr 3 dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasach I szkoły podstawowej w kolejnych latach szkolnych począwszy od r. szk. 2017/2018 zamieszkujących obszar głównie Osiedla Batorego w związku z planowaną zmianą obwodu szkoły.

W pozostałych szkołach spotkania nie są planowane ze względu na fakt, że nauczyciele ani uczniowie nie odczują żadnych zmian.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE