wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

do referendum pozostało:

Aktualności - Oświatowe

Chronimy Dzieci
poniedziałek, 13-02-2017, godz. 15.15

Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie uzyskał na kolejny rok certyfikat Chronimy Dzieci potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w nim przebywających. Certyfikat jest przyznawany przez Fundację Dzieci Niczyje. Otrzymać go mogą tylko te placówki, które spełniły szereg surowych wymagań stawianych przez organizatorów. Legionowski żłobek, po spełnieniu określonych zadań i kontroli wprowadzonego programu może cieszyć się tak prestiżowym certyfikatem. Świadczy on o tym, że placówka spełnia pięć najważniejszych standardów ochrony dzieci.

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji. Żłobek Miejski jako pierwsza placówka w powiecie legionowskim otrzymała Certyfikat „Chronimy dzieci” w 2016 r.

Otrzymanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" potwierdza że:

- Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.
- Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
- Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.
- Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
- Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE