wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

W Przedszkolu nr 9 coraz młodsze dzieci wkraczają bezpiecznie w cyfrowy świat !
czwartek, 04-04-2013, godz. 15.36

„ Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart” – ten projekt firmy IBM realizowany jest w 56 krajach na całym świecie. IBM we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dokonała wyboru placówek, które w tym roku otrzymają sprzęt komputerowy do realizacji projektu. Przedszkole Miejskie nr 9 znalazło się na tej niezbyt długiej liście – z czego jesteśmy bardzo dumni.

W jednej z sal stanął  zestaw komputerowy w kolorowej, bezpiecznej, atrakcyjnej obudowie, wyposażony w oprogramowanie edukacyjne IBM KidSmart, które wspiera   program nauczania m.in. w zakresie podstaw matematyki oraz logicznego myślenia.

Ponadto, poprzez wprowadzenie elementów nowoczesności i zabawy urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności.
Uczestnicząc w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak racjonalnie i efektywnie korzystać z komputera oraz z elektronicznych zasobów wiedzy w procesie uczenia się.

Cele projektu:

  • przygotowywanie dzieci do wejścia w "świat cyfrowy", do właściwego i bezpiecznego korzystania z komputera i oprogramowania edukacyjnego, dostosowanego do etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
  • rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się ICT w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, udostępnianie im skutecznych środków oraz wzorcowego oprogramowania,
  • pobudzanie nowatorstwa  i kreatywności nauczycieli w zakresie tworzenia projektów, koncepcji i aplikacji dydaktycznych opartych na technologii cyfrowej, sprzyjających wzbogacaniu informatycznych zasobów dydaktycznych.
     

Projekt „Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart” obejmuje następujące działania:


1. Akcję informacyjną o założeniach i warunkach realizacji projektu.
2. Przeprowadzenie rekrutacji placówek, które otrzymają ww. zestawy dydaktyczne - Centrum Young Explorer (CYE) -w formie darowizny.
3. Przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnego wykorzystania w pracy z dziećmi oprogramowania  i zestawów dydaktycznych CYE.
4. Zorganizowanie systemu doradztwa i wsparcia na odległość dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania ICT w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym funkcjonowanie internetowego systemu wsparcia metodycznego w celu dokształcania na odległość dla nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w pracy z dziećmi oraz tworzenia własnych zasobów edukacyjnych.
5. Promocję dobrych praktyk oraz monitoring i ewaluację działań na rzecz upowszechniania technologii informacyjnych w dydaktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Już niedługo młodsze przedszkolaki z „Dziewiątki”  zaczną poznawać cyfrowy świat – bezpieczni.  Ich starsi koledzy od trzech lat wiedzą, co to bezpieczeństwo w Internecie:  przedszkole jest członkiem Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie, realizują we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 projekt edukacyjny „Nie tylko YAHOO!!!”. Co roku organizowane są  w Przedszkolu wydarzenia i działania edukacyjne w ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE