wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

Aktualności - Wszystkie

Legionowski „Primus” edukacji
wtorek, 13-10-2015, godz. 14.42

Legionowska oświata została ponownie doceniona na szczeblu krajowym. Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny odebrał wczoraj (12.10) certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”. Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw odbyła się w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przed przyznaniem Certyfikatu, eksperci analizują politykę oświatową samorządów uczestniczących w programie. Ocena każdej gminy czy powiatu trwa około trzech miesięcy. W tym czasie eksperci zapoznają się m.in. z dokumentacją dotyczącą polityki oświatowej, wynikami nauczania w szkołach prowadzonych przez samorząd, opiniami środowisk lokalnych, stanem bazy materialnej placówek oświatowych czy zakresem oferty edukacyjnej samorządu.

Każda gmina czy powiat biorący udział w Programie uzyskuje szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w formie recenzji przygotowanej przez Komisję. Taki dokument zawiera najważniejsze wnioski z certyfikacji i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komisji – mówi prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i rektor sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas.

Gmina Legionowo, jak przystało na lidera nie tylko stale remontuje budynki oświatowe, ale także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym co do nowych inwestycji infrastrukturalnych w obszarze edukacji, sportu i kultury – mówi odpowiedzialny za legionowską edukację zastępca prezydenta Piotr ZadrożnyWymiernym wskaźnikiem słuszności obranej przez nas drogi rozwoju w obszarze polityki oświatowej są wyniki osiągane przez legionowskich uczniów w ramach egzaminów zewnętrznych oraz różnorodnych konkursów i zawodów. W 2015 roku wprowadziliśmy wspólną obsługę informatyczną szkół, przedszkoli i żłobka miejskiego, co doprowadziło nie tylko do obniżenia kosztów obsługi informatycznej, ale przede wszystkim do zwiększenia możliwości korzystania z nowoczesnych technologii we wszystkich salach lekcyjnych – dodaje Zadrożny.

Gmina Legionowo, która jest organem prowadzącym dla 11 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i jednego liceum ogólnokształcącego, do których łącznie uczęszcza 7,6 tysiąca dzieci i młodzieży, po raz trzeci otrzymała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. W tegorocznej edycji certyfikaty uzyskało 51 gmin, powiatów i samorządnych województw. Gminy, powiaty i województwa, które w danej edycji programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych mogą zdobyć certyfikat nadzwyczajny „Primus”. W tym roku Legionowo znalazło się w gronie najlepszych.

miasto Legionowo jest zarządzane wedle wysokich standardów administracji publicznej, w oparciu o zasady zarządzania przez jakość, zarządzania marketingowego i zarządzania strategicznego. Dotyczy to także polityki oświatowej. Gmina konsekwentnie realizuje model rozwoju edukacji poprzez efektywne zarządzanie jakością oraz realizowanie inwestycji infrastrukturalnych – czytamy w recenzji przygotowanej przez Członków Komisji Certyfikacynej. – miasto Legionowo przygotowało atrakcyjną, wartościową merytorycznie i odpowiednio szeroką ofertę edukacyjną dla społeczności lokalnej, w tym ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań dzieci, ale także ich rodziców, służąc integracji międzypokoleniowej. Ponadto gmina efektywnie realizuje cele z zakresu zapewnienia odpowiednich warunków kształcenia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, upowszechniania edukacji przedszkolnej, oświatowego HR czy polityki inwestycyjnej. Wszystko to w pełni uzasadnia przyznanie miastu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” w ramach V edycji Programu – piszą w uzasadnieniu recenzenci.

Eksperci zwrócili uwagę na to, że infrastruktura społeczna i edukacyjna miasta uległa znaczącemu polepszeniu, a aktywność menedżerów oświaty i władz lokalnych jest zorientowana m.in. na promocję kształcenia, kreowanie kontaktów szkół położonych na terenie Gminy ze szkołami i placówkami z innych gmin oraz placówkami zagranicznymi, organizowanie spotkań młodzieży i wymian szkolnych, rozwój edukacji praktycznej, stymulowanie pozalekcyjnej aktywności, rozwój edukacji obywatelskiej, inicjowanie i wspieranie programów profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia, przynosi oczekiwane rezultaty i winna zostać oceniona pozytywnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE