wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

Aktualności - Wszystkie

Referendum w Legionowie
piątek, 10-02-2017, godz. 08.41

Nie milkną głosy krytyki wobec zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość ustawie o ustroju miasta st. Warszawa. Pomimo zapewnień posła Jacka Sasina samorządowcy pozostają czujni. Kolejne gminy podejmują uchwały wyrażające stanowisko wobec planowania takich zmian bez konsultacji z mieszkańcami, kilka zdecydowało się na referendum. W środę (8.02) legionowscy radni podjęli decyzję, że referendum gminne odbędzie się 26 marca – w tym samym dniu co w stolicy.

Mieszkańcy odpowiedzą tylko na jedno pytanie. „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?”.

– Uważam, ze w sprawie tak ważnej ustawy, która decyduje o losach wielu dziedzin, nie tylko policji i straży pożarnej, ale też sądu, ksiąg wieczystych, prokuratury, nadzoru budowlanego i wielu innych to mieszkańcy powinni podjąć decyzję – mówił na sesji prezydent Roman Smogorzewski. – To ogromna zmiana, a nie widać dodatkowych pieniędzy, które by miały ją zasilić, by komunikacja rzeczywiście była lepsza. Wręcz przeciwnie - tych pieniędzy będzie mniej. W projekcie jest tak wiele niewiadomych, że standardem przy tego typu zmianach powinno być przeprowadzenie referendum. Jak budujemy drogę to spotykamy się z mieszkańcami i konsultujemy, czy ma być z kostki czy z asfaltu, czy z tej strony ma być chodnik czy z tamtej strony. Tutaj tak gigantyczna zmiana miała być przeprowadzona bez opinii mieszkańców, czego ja sobie nie wyobrażam – dodał prezydent, stwierdzając, że popiera projekt przeprowadzenia referendum gminnego na terenie miasta Legionowo.

Radny Marcin Smogorzewski powiedział podczas dyskusji na temat stanowiska rady do jedynego w radzie miasta radnego PiS Andrzeja Kalinowskiego – pokazujemy panu Jackowi Sasinowi i tym kilkudziesięciu posłom spoza Warszawy jakie jest stanowisko rady. Pan się oczywiście może się z tym nie zgodzić, tak jak najczęściej nie zgadza się pan z nami, ale takie ma pan prawo - na tym polega demokracja. Ludzie nie mają czasu przyjść na sesję. Dajmy im jasne stanowisko, jako ich przedstawiciele, co sądzimy o tej ustawie. Kolejnym krokiem będzie uchwała proponująca referendum. Wtedy mieszkańcy będą mieli rzeczywiście możliwość pokazania, jakie jest ich stanowisko i czy ten teoretycznie tańszy bilet o 75 zł miesięcznie, zadecyduje o tym, że pozbędziemy się swojej samodzielności i samodecydowania.

Radny Andrzej Kalinowski z PiS, który jako jedyny głosował przeciwko referendum, podkreślał, że nie zaczęto procedowania tej ustawy i według zapewnień Jacka Sasina będą szeroko przeprowadzone konsultacje wśród gmin, które znajdują się w okręgu zainteresowań tej ustawy. – Ustawa diametralnie zmieni swój kształt, więc uważam, że przeprowadzenie na tę chwilę referendum to zbyt pochopna decyzja i należałoby się z nią wstrzymać do czasu, aż będziemy wiedzieli tak naprawdę na jaki temat będzie – mówił.

Ostatecznie za przeprowadzeniem referendum głosowało 21 radnych, 1 był przeciwny, tak samo głosowali w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Legionowo dotyczącego złożonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE