wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

Chronimy Dzieci
poniedziałek, 13-02-2017, godz. 15.15

Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie uzyskał na kolejny rok certyfikat Chronimy Dzieci potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci w nim przebywających. Certyfikat jest przyznawany przez Fundację Dzieci Niczyje. Otrzymać go mogą tylko te placówki, które spełniły szereg surowych wymagań stawianych przez organizatorów. Legionowski żłobek, po spełnieniu określonych zadań i kontroli wprowadzonego programu może cieszyć się tak prestiżowym certyfikatem. Świadczy on o tym, że placówka spełnia pięć najważniejszych standardów ochrony dzieci.

Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji. Żłobek Miejski jako pierwsza placówka w powiecie legionowskim otrzymała Certyfikat „Chronimy dzieci” w 2016 r.

Otrzymanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" potwierdza że:

- Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.
- Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
- Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.
- Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
- Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE