wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

Stacja pomiarowa na Zegrzyńskiej
środa, 15-02-2017, godz. 08.00

Temat usytuowania stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie kilkakrotnie pojawił się w lokalnych mediach i na sesjach Rady Miasta.

Stacja pomiarowa położona jest na terenie należącym do Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zegrzyńskiej 38. Według wykonanej na zlecenie GIOŚ oceny reprezentatywności stacji, stacja w Legionowie została uznana jako stanowisko o najwyższej reprezentatywności na danym obszarze.

Oznacza to, że dla zanieczyszczenia pyłem PM 2,5 wartości stężeń mierzone w Legionowie są reprezentatywne także dla mieszkańców innych gmin i miejscowości w powiecie legionowskim, a nawet poza nim.

Stacja ta znajduje się u podstawy wzniesienia, na którym jest główny budynek Instytutu, zwyczajowo zwany PIM-em. W raporcie WIOŚ za rok 2015 przeanalizowano prędkości wiatru dla każdej ze stacji w województwie mazowieckim i legionowski punkt pomiaru zanieczyszczeń niczym nie odbiega od przeciętnej. Nie jest prawdą, że stacja znajduje się na górce i z tego powodu silniejszy wiatr zaniża wyniki pomiarów.

Badania z 2006 roku:

Podczas sporządzania Planu ochrony powietrza dla powiatu legionowskiego w 2006 r. wykonano modelowanie rozkładu średniorocznych stężeń pyłu PM10 dla całego powiatu i dla miasta Legionowo w szczególności. Z powyższych map jasno wynika, że stacja pomiarowa przy ul. Zegrzyńskiej znajduje się w miejscu, gdzie średnioroczne stężenia pyłów są najwyższe nie tylko w Legionowie, ale też w całym powiecie legionowskim. Wynika to z nałożenia się na siebie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania domów, emisji komunikacyjnej z drogi krajowej nr 61 oraz emisji przemysłowej z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legionowie. Usytuowanie stacji w jakimkolwiek innym miejscu zaniżałoby średnioroczne wartości stężeń zanieczyszczeń i zafałszowało faktyczny stan jakości powietrza w Legionowie.

Badania z 2016 roku:

W 2016 r. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonano ocenę reprezentatywności stanowisk manualnych i automatycznych do pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10. Każdą stację przypisano do jednej z trzech kategorii: słabej, dobrej lub bardzo dobrej reprezentatywności. W każdym zakresie wykonanej analizy okazało się, że stacja w Legionowie została uznana jako stanowisko o najwyższej reprezentatywności na danym obszarze.

Z powyższego zestawienia wynika, że wśród stacji położonych poza Warszawą, legionowska ma jeden z większych obszarów reprezentatywności i wyniki tej stacji dotyczą blisko 200 tys. osób.

Wyniki ze stacji pomiarowej Zegrzyńska są prawidłowe dla prawie całego obszaru miasta Legionowo. Nawet jeśli chwilowe stężenia w jakimś punkcie mogą być inne, to średnioroczne wartości są prawidłowe.

Na podstawie powyższej mapy można stwierdzić, że dla zanieczyszczenia pyłem PM 2,5 wartości stężeń mierzone w Legionowie są reprezentatywne także dla mieszkańców innych gmin i miejscowości w powiecie legionowskim a nawet poza nim. Na mapie wyraźnie widać część terenów takich miejscowości jak Jabłonna, Chotomów, Łajski, Wieliszew, Nieporęt, Serock i leżące poza naszym powiatem – Łomianki czy rozległy obszar dzielnicy Warszawa-Białołęka. Pyły zawieszone bez problemu pokonują, w sprzyjających warunkach meteorologicznych, odległość kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu kilometrów i wartości notowane w Legionowie są wypadkową napływu zanieczyszczeń z sąsiednich miejscowości oraz emisji w samym Legionowie. Stacja pomiarowa w Legionowie jest prawidłowo usytuowana, a wyniki stężeń zanieczyszczeń są wiarygodne.

Zapraszamy na nasz kanał informacyjny: Nie Truj daj oddychać!

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE