wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

Aktualności - Wszystkie

Stacja pomiarowa na Zegrzyńskiej
środa, 15-02-2017, godz. 08.00

Temat usytuowania stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie kilkakrotnie pojawił się w lokalnych mediach i na sesjach Rady Miasta.

Stacja pomiarowa położona jest na terenie należącym do Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zegrzyńskiej 38. Według wykonanej na zlecenie GIOŚ oceny reprezentatywności stacji, stacja w Legionowie została uznana jako stanowisko o najwyższej reprezentatywności na danym obszarze.

Oznacza to, że dla zanieczyszczenia pyłem PM 2,5 wartości stężeń mierzone w Legionowie są reprezentatywne także dla mieszkańców innych gmin i miejscowości w powiecie legionowskim, a nawet poza nim.

Stacja ta znajduje się u podstawy wzniesienia, na którym jest główny budynek Instytutu, zwyczajowo zwany PIM-em. W raporcie WIOŚ za rok 2015 przeanalizowano prędkości wiatru dla każdej ze stacji w województwie mazowieckim i legionowski punkt pomiaru zanieczyszczeń niczym nie odbiega od przeciętnej. Nie jest prawdą, że stacja znajduje się na górce i z tego powodu silniejszy wiatr zaniża wyniki pomiarów.

Badania z 2006 roku:

Podczas sporządzania Planu ochrony powietrza dla powiatu legionowskiego w 2006 r. wykonano modelowanie rozkładu średniorocznych stężeń pyłu PM10 dla całego powiatu i dla miasta Legionowo w szczególności. Z powyższych map jasno wynika, że stacja pomiarowa przy ul. Zegrzyńskiej znajduje się w miejscu, gdzie średnioroczne stężenia pyłów są najwyższe nie tylko w Legionowie, ale też w całym powiecie legionowskim. Wynika to z nałożenia się na siebie niskiej emisji z indywidualnego ogrzewania domów, emisji komunikacyjnej z drogi krajowej nr 61 oraz emisji przemysłowej z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legionowie. Usytuowanie stacji w jakimkolwiek innym miejscu zaniżałoby średnioroczne wartości stężeń zanieczyszczeń i zafałszowało faktyczny stan jakości powietrza w Legionowie.

Badania z 2016 roku:

W 2016 r. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonano ocenę reprezentatywności stanowisk manualnych i automatycznych do pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10. Każdą stację przypisano do jednej z trzech kategorii: słabej, dobrej lub bardzo dobrej reprezentatywności. W każdym zakresie wykonanej analizy okazało się, że stacja w Legionowie została uznana jako stanowisko o najwyższej reprezentatywności na danym obszarze.

Z powyższego zestawienia wynika, że wśród stacji położonych poza Warszawą, legionowska ma jeden z większych obszarów reprezentatywności i wyniki tej stacji dotyczą blisko 200 tys. osób.

Wyniki ze stacji pomiarowej Zegrzyńska są prawidłowe dla prawie całego obszaru miasta Legionowo. Nawet jeśli chwilowe stężenia w jakimś punkcie mogą być inne, to średnioroczne wartości są prawidłowe.

Na podstawie powyższej mapy można stwierdzić, że dla zanieczyszczenia pyłem PM 2,5 wartości stężeń mierzone w Legionowie są reprezentatywne także dla mieszkańców innych gmin i miejscowości w powiecie legionowskim a nawet poza nim. Na mapie wyraźnie widać część terenów takich miejscowości jak Jabłonna, Chotomów, Łajski, Wieliszew, Nieporęt, Serock i leżące poza naszym powiatem – Łomianki czy rozległy obszar dzielnicy Warszawa-Białołęka. Pyły zawieszone bez problemu pokonują, w sprzyjających warunkach meteorologicznych, odległość kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu kilometrów i wartości notowane w Legionowie są wypadkową napływu zanieczyszczeń z sąsiednich miejscowości oraz emisji w samym Legionowie. Stacja pomiarowa w Legionowie jest prawidłowo usytuowana, a wyniki stężeń zanieczyszczeń są wiarygodne.

Zapraszamy na nasz kanał informacyjny: Nie Truj daj oddychać!

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE