wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Wszystkie

Inicjatywa lokalna w Legionowie
piątek, 17-02-2017, godz. 10.35

Mieszkańcy Legionowa, osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Legionowo mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem innych organizacji złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Prezydenta Miasta Legionowo. Wśród takich zadań mogą znaleźć się działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację dróg, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, ochronę przyrody, w tym zieleni oraz zadania dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. W Budżecie Gminy Miejskiej Legionowo są zarezerwowane środki w wysokości 500 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie ze strony Gminy na jeden projekt wyniesie 25 tys. zł brutto. W wyniku naboru do 10 stycznia 2017 w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Legionowo wpłynęły następujące wnioski:

1. Zofia Rostkowska - Wykonanie „zielonego zakątka”- skwerku przy ul. Królowej Jadwigi 10”. Kwota dofinansowania 25.000,00 zł,

2. Marianna Lewandowska - Wykonanie siłowni plenerowej przy ul. Królowej Jadwigi 10. Kwota dofinansowania 25.000,00 zł,

3. Witold Remiszewski - Remont nawierzchni szutrowej terenu w Legionowie przy ul. Bałtyckiej 12 wraz z utworzeniem ogólnodostępnej strefy relaksu. Kwota dofinansowania 24.954,20 zł

4. Mieczysław Szewczak - Remont schodów deptaka spacerowego na koronę trybuny Stadionu Miejskiego w Legionowie”. Kwota dofinansowania 23.100,00 zł

5. Agnieszka Pazio - Remont oświetlenia ulicznego przy ciągach pieszo-jezdnych na osiedlu Piaski. Kwota dofinansowania 19.495,01 zł

6. Dagmara Mojska - Remont oświetlenia ulicznego przy ciągach pieszo-jezdnych na osiedlu Piaski. Kwota dofinansowania 21.690,13 zł

7. Krzysztof Orłowski - Remont oświetlenia ulicznego przy ciągach pieszo-jezdnych na osiedlu Piaski. Kwota dofinansowania 24.658,87 zł.

 

Więcej informacji na stronie http://www.Legionowo.pl/pl/Inicjatywa-lokalna

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE