wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

do referendum pozostało:

Aktualności - Wszystkie

Inicjatywa lokalna w Legionowie
piątek, 17-02-2017, godz. 10.35

Mieszkańcy Legionowa, osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Legionowo mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem innych organizacji złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Prezydenta Miasta Legionowo. Wśród takich zadań mogą znaleźć się działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację dróg, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, ochronę przyrody, w tym zieleni oraz zadania dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. W Budżecie Gminy Miejskiej Legionowo są zarezerwowane środki w wysokości 500 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie ze strony Gminy na jeden projekt wyniesie 25 tys. zł brutto. W wyniku naboru do 10 stycznia 2017 w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Legionowo wpłynęły następujące wnioski:

1. Zofia Rostkowska - Wykonanie „zielonego zakątka”- skwerku przy ul. Królowej Jadwigi 10”. Kwota dofinansowania 25.000,00 zł,

2. Marianna Lewandowska - Wykonanie siłowni plenerowej przy ul. Królowej Jadwigi 10. Kwota dofinansowania 25.000,00 zł,

3. Witold Remiszewski - Remont nawierzchni szutrowej terenu w Legionowie przy ul. Bałtyckiej 12 wraz z utworzeniem ogólnodostępnej strefy relaksu. Kwota dofinansowania 24.954,20 zł

4. Mieczysław Szewczak - Remont schodów deptaka spacerowego na koronę trybuny Stadionu Miejskiego w Legionowie”. Kwota dofinansowania 23.100,00 zł

5. Agnieszka Pazio - Remont oświetlenia ulicznego przy ciągach pieszo-jezdnych na osiedlu Piaski. Kwota dofinansowania 19.495,01 zł

6. Dagmara Mojska - Remont oświetlenia ulicznego przy ciągach pieszo-jezdnych na osiedlu Piaski. Kwota dofinansowania 21.690,13 zł

7. Krzysztof Orłowski - Remont oświetlenia ulicznego przy ciągach pieszo-jezdnych na osiedlu Piaski. Kwota dofinansowania 24.658,87 zł.

 

Więcej informacji na stronie http://www.Legionowo.pl/pl/Inicjatywa-lokalna

publikuj: Publikuj
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE