wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Dla przedsiębiorcy

Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do korzystania ze strony internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: www.mazovia.eu . Znajdują się tam informacje o aktualnych naborach w ramach Programów: Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Informacji na temat naborów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka proszę szukać na Portalu Funduszy Europejskich stronie: www.poig.gov.pl

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Dla przedsiębiorcy