wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Panie prezydencie od kilku tygodni nurtuje mnie sprawa zabezpieczenia przejścia dla pieszych przy stacji PKP na ulicy Piłsudskiego . Rozumiem ,że podczas prac przy budowie nowego dworca ,muszą wystąpić pewne niedogodności ale w miejscu tak newralgicznym powinno się zadbać o bezpieczeństwo. Moim skromnym zdaniem kwestią czasu jest , kiedy w tym miejscu wydarzy się jakieś nieszczęście (chciałbym się mylić). Chciałem zapytań do kogo powinienem się zwrócić w tej sprawie, ponieważ ruch pieszych w tym miejscu jest skandaliczny. Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź
(Radek, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Panie Radosławie, właśnie ze względów bezpieczeństwa przejście bezpośrednio przy dworcu zostało zlikwidowane i przeniesione w stronę wiaduktu. Wielokrotnie apelowaliśmy do mieszkańców, aby z niego nie korzystać niestety z niewielkim skutkiem.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym się dowiedzieć czy planowane jest ustawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego oraz Królowej Jadwigi?
(Adam, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Nie planujemy wybudowania tak sygnalizacji świetlnej.
Pytanie:
Witam,mam zapytanie odnośnie parkowania na ulicy Piłsudskiego w obrębie stacji kolejowej do parku. Jak jest przestrzegany zakaz parkowania na tej ulicy kto to pilnuje?. Nie ma możliwości ani podjechania,ani zaparkowania ,a co dopiero potencjalny klient,który chce zrobić zakupy w tej okolicy.Samochody już od godziny 6.00 -20.00 zajmują miejsca parkingowe pod lokalami gdzie kierowcy nic nie robią sobie z właścicieli, ani z zakazu. Czy jest możliwość rozwiązania tego problemu ,bo nie dziwi mnie fakt, że co drugi lokal zaczyna widnieć z kartką do wynajęcia,bo z braku miejsca do zaparkowania potencjalny klient rezygnuje .Właściciele musieli by cały dzień koczować przed lokalami i pilnować.A ktoś po coś wprowadził ten zakaz?
(KATARZYNA, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Straż Miejska systematycznie kontroluje sposób parkowania na ul. Piłsudskiego. Kierowcom, którzy nie stosują się do przepisów nakładane są mandaty w wysokości 100 zł. Zdarza się często, że parkują powyżej 2-ch godzin przed sklepami właściciele - najemcy tych lokali. Obecnie budowany jest duży parking przy PKP, który znacznie poprawi sytuację parkingową w tym rejonie.
pozdrawiam
Ryszard Gawkowski
Komendant Straży Miejskiej
Pytanie:
Panie Prezydencie moje pytanie dotyczy pomocy ze strony miasta dla osób bezrobotnych,znajdujących się w ciężkiej sytuacji.Straciłam drugi raz pracę,za pierwszym razem otrzymywałam zasiłek z OPS 260 zl miesięcznie na 3 osoby(ja i dwoje dzieci),aż się boję co będzie tym razem!!!!!Proszę o odpowiedź czy miasto nie może w tych ciężkich chwilach bardziej zainteresować się mieszkańcami?Nie wiem sama czy z tej kwoty to się śmiać czy płakać,co z tym zrobić?
(bezrobotna, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie uprzejmie informuje, iż wszystkie osoby pozostające bez pracy mogą ubiegać się o pomoc z systemu pomocy społecznej. Z tytułu bezrobocia wnioskodawca może uzyskać pomoc w formie zasiłku okresowego jeśli spełnia przesłanki z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy przysługuje osobie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego w rodzinie i występuje w szczególności jedna z okoliczności: długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie lub możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 38 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy o pomocy społecznej kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. miesięcznie. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456,00 zł. W formie zasiłku jednorazowego celowego, jeśli wnioskodawca spełnia przesłanki z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Organ ustalając wysokość świadczenia bierze pod uwagę sytuację życiową świadczeniobiorcy jak również możliwości pomocy społecznej w tym wysokość środków jakimi dysponuje tutejszy Ośrodek na pomoc w formie zasiłków okresowych, celowych, a także potrzeby innych osób ubiegających się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. 
Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrując wniosek każdego świadczeniobiorcy przyznając prawo do pomocy bierze pod uwagę wszystkie przesłanki prawne i faktyczne oraz możliwości finansowe, którymi dysponuje Ośrodek.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie dysponuje rozszerzonym katalogiem usług dla świadczeniobiorców pomocy społecznej. Realizuje projekt unijny pt. Aktywność drogą do sukcesu”, który daje możliwość osobom bezrobotnym w zdobyciu zawodu oraz znalezienia pracy.
pozdrawiam
Anna Brzezińska
Dyrektor OPS
Pytanie:
Jako rodzic uczennicy Gimnazjum nr 4 klasy sportowej mam powazne obawy co do realizacji programu nauczania, poniewaz oprocz przykladania uwagi co do wyników sportowych, nic innego nie jest istotne. Bardzo prosze o zwrocenie uwagi na powyzsze wladzom placowki.
(Beata, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Witam,
oczywiście Pani uwagi zostały przekazane zarówno dyrekcji szkoły jak i Wydziałowi Edukacji UM. pozdrawiam
Pytanie:
Witam Panie Prezydencie bardzo interesuje mnie rekrutacja na stanowiska urzędnicz w Legionowie i niesamowity zbiegi okoliczności osób które je wygrywają np zastępca kierownika USC wygrywa konkurs na naczelnika wydziału zdrowia,żona pana ....wygrywa konkurs na pracownika w OSP i można przytaczać wiele podobnych przykładów oczywiście nic nie sugerując .Jestem od roku osobą bardzo intensywnie poszukującą pracy brałam udział w bardzo bardz wielu konkursach ale bez skutku CO ROBIĆ
(ANNA, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, konkursy na stanowiska urzędnicze w UM Legionowo ogłaszane są w BIP Legionowa wraz z listą wymagań, jakie należy spełnić, aby móc na dane stanowisko aplikować. Dokumenty są sprawdzane pod względem formalnym i tylko osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu biorą udział w dalszym procesie rekrutacji - informuję, że przy każdej rekrutacji są 2 etapy: formalny oraz rozmowa kwalifikacyjna, zakończona oceną członków komisji. Nasza rekrutacja jest otwarta dla urzędników, pracujących w UM Legionowo, o ile spełniają oni wymagania. Osoba, która wygrała konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych spełniła wymagania formalne oraz posiada odpowiednie, wymagane na tym stanowisku, doświadczenie. Wygrała konkurs, co oznacza, że uzyskała najwięcej punktów w ocenie komisji konkursowej spośród kandydatów, którzy aplikowali na to stanowisko. Nie odniosę się do Pani insynuacji na temat rekrutacji w OSP, gdyż nie nadzorujemy zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, a taką jest Ochotnicza Straż Pożarna. Zapraszam do śledzenia BIP Legionowo (zakładka praca) i startowania w konkursach na stanowiska urzędnicze. Życzę powodzenia
Pytanie:
Panie Prezydencie, jestem zdziwiona i jednocześnie oburzona, iż na dworcu kolejowym i w przejściu podz.do niego nie ma monitoringu kamer. Przejście podziemne na parony jest wyjątkowo niebezpieczne i często wieczorami oblegane przezalkoholowe towarzystwo.W dn 15 X ok.g.20:30 odprowadzałam moją znajomą na Dworzec. Właśnie w tunelu podziemnym przy wejściu na perony stała kobieta i mężczyzna, towarzystwo awanturujące się po alkoholu (prawdopodobnie rozbili wczesniej butelkę leżącą obok). Z wielką trwogą weszliśmy na peron. Za chwilę ta sama kobieta zaczepiła mnie chcąc papierosa. Po tym obrzuciła mnie stekiem wyzwisk oraz groziła pobiciem. Przez kilka minut stała obok mnie i po prostu mi groziła. Na szczęście nic się nie stało, odeszła, a ja w tym czasie zawiadomiłam Policję(Policja przybyła i zajęła się Panią). Tym razem miałam szczęście, ale kolejnym?? Proszę o informację kiedy również Dworzec będzie monitorowany i chronion y w cywilizowany sposób?
(Marta L, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Pani Marto, w tej chwili dworzec i perony zarządzane są przez PKP PLK a nie miasto, zatem zażalenia należy składać do PKP (przypomiam, że mają oni własną wyspecjalizowaną służbę - SOK). Po wybudowaniu Centrum Komunikacyjnego miasto przejmie zarządzanie także stacją, przejściem i windami, wtedy będziemy mieli możliwość zainstalowania kamer monitoringu. W tej chwili nie mamy na to wpływu, jedyne co mogę zrobić to poprosić o dodatkowe wieczorne patrole piesze Straży Miejskiej.
Pytanie:
Zwracam się z pytaniem odnośnie wywozu śmieci. mam zameldowane 5 osób mimo że mieszka nas czworo. Płacę za kosz 50 zł miesięczne mimo że moja sąsiadka za tą samą ilość płaci 10zł czy to jest sprawiedliwe? 2 tygodnie temu wystawiłam poza tym koszem drugi kosz ponieważ miałam sporo śmieci i panowie nie zabrali mi tego dodatkowego śmietnika mimo że panie mnie informowały że mają oni obowiązek zabrać każdą ilość śmieci więc jak to jest?
(Ewelina, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Pani Ewelino, Opłata za odbieranie odpadów komunalnych w przypadku segregacji odpadów wynosi 10 zł od osoby więc rodzina 5 osobowa płaci 50 zł, a samotna osoba 10 zł. Każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik niezależnie od tego ile osób w niej mieszka. Ilość osób zamieszkujących oraz należną opłatę podają sami właściciele nieruchomości w deklaracjach składanych w urzędzie. W przypadku jednorazowo większej ilości odpadów segregowanych można otrzymać dodatkowe worki do selektywnej zbiórki w dziale gospodarki odpadami na parterze urzędu miasta (stanowiska 1 i 2). Kwestię nieodebrania odpadów może Pani wyjaśnić w tym samym miejscu, podając dodatkowe informacje, takie jak adres posesji.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, Proszę o informację, czy możliwe jest zamontowanie w Legionowie na skrzyżowaniach o największym natężeniu ruchu liczników, odmierzających czas do zmiany świateł. Mam na myśli urządzenia zamontowane obok sygnalizatora, które podają w sekundach, jak długo jeszcze będzie się paliło zielone lub czerwone światło. Takie liczniki zamontowane zostały m.in. w Płocku, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo kierowców i przejezdność skrzyżowań. Dzięki sekundowemu odliczaniu kierowcy szybciej reagują na zmianę świateł na sygnalizatorze. Pozdrawiam Antoni
(Antoni, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Panie Antoni, gmina nie ma w zarządzie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Pytanie powinno zostać skierowane do Starosty Legionowskiego (zarządca dróg powiatowych na terenie miasta) i GDDKiA (zarządca ulicy Warszawskiej/Zegrzyńskiej). Kontakt do Starostwa Powiatowego - Wydział Inwestycji i Drogownictwa tel. 22 7640 512, 22 7640 513 lub rubryka Pytanie do Starosty http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/component/contact/contact/9, GDDKiA oddział w Warszawie - tel. (+48 22) 375 88 88, email: kancelaria@gddkia.gov.pl.
Pytanie:
W sprawie ronda Piłsudskiego/Sowińskiego.Kiedy powstawało,na jakimś spotkaniu przedwyborczym mówiłem Panu,że rondo w takiej postaci jest nie do przyjęcia,bo jest bardzo niebezpieczne i miałem rację.Każdy wjazd na to rondo grozi stłuczką.Jako instruktor nauki jazdy i prywatnie przejechałem je setki razy i zawsze jest tak samo. Zajeżdżanie drogi przez zjeżdżających z lewego pasa to norma,a szczególnie przez przyjezdnych.Lepiej omijać rondo szerokim łukiem, bo tu nawet starego malucha szkoda.Najłatwiej narzekać,że kierowca nie zna przepisów,nie stosuje się,nie patrzy na znaki,ale to jest puste gadanie.Zachowania na rondach 2-pasowych mogłem nauczyć tylko tych kursantów, których szkoliłem.Inni instruktorzy nie uczą tego wcale lub bardzo słabo.Nie pomogą żadne strzałki na jezdni jak sugeruje Policja,bo to jeszcze bardziej skomplikuje ruch. Rondo turbinowe=skandal.Mówiłem wtedy:jedynym wyjściem jest OGRANICZENIE POWIERZCHNI DO 1 PASA.Już nig dy nikt nikomu nie zajedzie drogi.Proste i tanie.
(Mariusz, 20-11-2013)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, z całym szacunkiem, ale pozwolę się sobie nie zgodzić się z Panem. Kierowcy łamią wiele przepisów ruchu drogowego - czy według Pana powinno się je wszystkie zlikwidować, żeby im ułatwić życie? Każdy kierowca powinien znać przepisy i zasady poruszania się po rondzie o dwóch pasach ruchu. W tym przypadku na rondzie jest wystarczająco dużo miejsca na dwa pasy, nie widzę zatem powodu zmniejszania jego przepustowości poprzez ograniczenie do jednego pasa. Śmiem także twierdzić, że zlikwidowanie drugiego pasa przy zachowaniu obecnej szerokości jezdni, nic by nie zmieniło w zachowaniu kierowców - nadal jeździliby obok siebie. Przypominam także, że za pokrycie kosztów usunięcia szkód odpowiada kierowca, który złamał przepisy, zatem każdemu powinno zależeć na bezpiecznej i odpowiedzialnej jeździe.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

Karta Dużej Rodziny

PGE

Odpowiedzi