wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Witam! Uprzejmie proszę o odpowiedź, kiedy na placu na przeciw Urzędu Miasta zagości choinka??? Przyznam, że wraz z dziećmi z utęsknieniem czekamy na jej pojawienie się. Liczyliśmy cichutko że pojawi się na 6 grudnia 2012 r.. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Z wyrazami szacunku, Zuzanna
(Zuzanna, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Choinka zaświeciła 7 grudnia.
Pytanie:
Witam, Panie Prezydencie, chciałbym się dowiedzieć czy wycinka drzew jaka jest sukcesywnie prowadzona w lesie niedaleko nowej ulicy Wita Stwosza tuż przy dawnej jednostce wojskowej przy ul. Strużańskiej, jest wycinką legalną czy jak mi się wydaje ktoś nielegalnie pozyskuje opał na zimę. Pod piłę idą dorodne kilkudziesięcioletnie sosny i brzozy i nikogo to nie interesuje. Nie wiem pod czyim zarządem jest ten fragment Legionowa (bo to leży na pewno w granicach miasta, ale tym powinny zainteresować się odpowiednie służby. Pozdrawiam
(Janusz, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Wycinka od strony ul. Strużańskiej prowadzona była w dwóch etapach przez Urząd Miasta. Posiadaliśmy na to zgodę wydaną przez Starostę. Na razie nie planujemy żadnych dalszych prac w tym rejonie.
Pytanie:
Panie Prezydencie, Czy MOSIR ma obowiązek składania sprawozdania finansowego za każdy rok kalendarzowy ? Jeśli tak, to czy jest możliwość wglądu w takie sprawozdanie na miejscu w Urzędzie Miasta lub w internecie, jak ma to np. miejsce w przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2011 rok ?
(Tomek, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie składa co miesiąc do Urzędu Miasta sprawozdania finansowe z uzyskanych dochodów i ponoszonych wydatków. Nie jest ono jednak publikowane w internecie. Każdy dokument urzędowy, z pewnymi wyjątkami zastrzeżonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej, jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu na wniosek osoby zainteresowanej. Inne obowiązki w tym zakresie ma Biblioteka, ponieważ jest instytucją kultury.
Pytanie:
Panie Prezydencie dnia 13 listopada na stronie Urzędu Miasta zostala zamieszczona oferta pracy na stanowisko inspektora w MOSiR w Legionowie. Ponieaz spełniałam wymagania niezbędne złozyłam swoją ofertę pracy na powyższe stanowisko. Dnia 29 listopada na godz: 12:15 zostalam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjna. niestety dopiero na rozmowie dowiedziałam sie , że Pani Główna Księgowa wskazała na Panią siedzącą po mojej lewej stronie poszukuje osoby która cytuję" od jutra będzie samodzielnie wykonywała swoją pracę ponieważ tu nie ma czasu na naukę bo jedna z Pań już i tak pracuję na 2 stanowiskach. Właściwie przeglądając pani dokumenty aplikacyjne zdziwiłyśmy się , że Pani Kandyduje na to stanowisko". W zamieszczonej ofercie pracy w warunkach wymagane doświadczenie na stanowisku nie było to zapisane jako warunek niezbędny. Zapewniam Pana gdyby taki warunek był wpisany na pewno bym swojej oferty pracy nie złożyła. Wniosek z tego , że nie potrzebnie tracę czas ja jak i Pana pracownicy. Nastepne pytanie dotyczy kultury i zachowania pracowników tego Ośrodka. W komisji były trzy Panie które nie mają w zwyczaju przedstawiania się kandydatom. Tak naprawdę nie wiem z kim rozmawiałam. Czy takie zachowanie pracowników w Pana jednostce jest rzeczą naturalną? Czy obowiązują standardy dobrego wychowania? Proponuję przeprowadzić szkolenie dla pracowników MOSiR-u ze standardów obsługi klienta. Jest to smutne, że takie osoby zajmują stanowiska urzędnicze może nawet kierownicze w MOSiR w Legionowie. Z poważaniem Jadwiga
(Jadwiga, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji miał na celu wyłonienie najlepszej osoby na urzędnicze stanowisko w Ośrodku. Zaproszenie Pani na rozmowę kwalifikacyjną miało na celu zweryfikowanie Pani wiedzy i umiejętności wymaganych na tym stanowisku na podstawie złożonych przez Panią dokumentów. Dodatkowo wymagano od kandydatów m.in. doświadczenia na stanowisku, na które Pani aplikowała. Pracownicy Komisji pracowali tego dnia pod dużą presją czasu, przeprowadzili około 30 rozmów kwalifikacyjnych, co być może miało wpływ na ich zmęczenie i niezachowanie odpowiednich standardów w trakcie rozmowy z Panią. Obiecuję zwrócić szczególną uwagę aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. Dyrektor MOSiR Legionowo
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym Panu pogratulować sposobu utrzymania czystości w mieście. Przykładem genialnego sposobu jest metoda podpatrzona podczas oczyszczania miasta przez pracowników firmy sprzątającej. Pewnego dnia osoba sprzątająca oczyściła trawnik przy chodniku z liści, a następnego dnia przyszła druga osoba sprzątająca, która używając dmuchawy zmiotła liście z chodnika na oczyszczony wcześniej trawnik. Mam nadzieję, że ta genialna metoda zostanie wprowadzona także w innych obszarach działania miasta. Tak trzymać! I sprzątać, oczywiście! Ps. Sytuacja taka miała miejsce na chodniku i trawniku przy kościele Najświętszego Ciała i Parku im. Jana Pawła II.
(Tomasz, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Dziękuję. Przekazałem Pańskie uwagi odpowiednim wydziałom.
Pytanie:
Nie mogę się nie odnieść do Pana odpowiedzi na moje pytanie z 15.10 w sprawie skrętów w lewo z ulicy Warszawskiej: cytuję: "Panie Krzysztofie, na prośbę naszych mieszkańców interweniowaliśmy w GDDKiA w sprawie wydłużenia cyklu świateł dla skręcających w lewo z ul. Warszawskiej i zostały one wydłużone, co widać po znacznie krótszym ciągu samochodów czekających na światło" hmmm ja żyję w innej czasoprzestrzeni - codziennie stoję w tym samym korku i próbuję skręcić z Warszawskiej w Sowińskiego. Zielone trwa tam 8 sekund i jego czas nie zmienił się od samego początku. Rzeczywiście kolejka jest nieznacznie mniejsza niż na początku ale bynajmniej nie wynika to z faktu, że wydłużony został czas skrętu - po prostu nikt o zdrowych zmysłach nie ma tyle cierpliwości aby tam stać (ile samochodów wg Pana Prezydenta jest w stanie skręcić w lewo w ciągu 8 sekund? - praktycznie robi to 3 a czasem 4 samochody) Gdyby wszyscy którzy potr zebują tam skręcić grzecznie czekali to korek zapewne ciągnąłby się od skrzyżowania z Sobieskiego. Obecnie zdecydowana większość wybiera wcześniejszy skręt (właśnie ten z Sobieskiego - proszę zwrócić uwagę na długość kolejki oczekujących - tylko proszę nie pisać, że ruch tam odbywa się płynnie....), przez co jest większy ruch na Piłsudskiego. Nie jestem inżynierem ruchu drogowego ale sądząc po tym co wyczynia inżynier ruchu to zbyt dużych kwalifikacji to on nie ma - chyba nie po to się wydaje miliony złotych na poszerzenie głównej arterii Legionowa aby kierować ruch na okoliczne ulice...
(krzysztof, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Panie Krzysztofie, jest to droga krajowa, zatem jak już pisaliśmy - zwróciliśmy się w tej sprawie do zarządcy i do konserwatora sygnalizacji, lecz decyzja należy do nich a nie do władz Legionowa.
Pytanie:
Panie Prezydencie.Czy nie lepiej żeby te 2000000zł co idzie na te PROJEKTY dać ludziom na węgiel,potrzebne rzeczy ubrania dla dzieci itp.?
( Edyta, 08-12-2012)
Odpowiedź:
Pani Edyto, Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie informuje, iż środki finansowe pozyskiwane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego nie mogą być przeznaczane na wypłatę żadnej pomocy finansowej uczestnikom projektów. Środki przeznaczone są na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, którzy są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w uwagi na ograniczone środki finansowe, którymi dysponuje na wskazane w treści emaila cele, przyznając pomoc kieruje się potrzebami wszystkich osób potrzebujących i stara się według potrzeb nimi dysponować. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie przyznając pomoc bierze pod uwagę środki finansowe, będące w dyspozycji gminy oraz liczbę osób ubiegających się o pomoc finansową. Z uwagi na ograniczone środki nie jesteśmy wstanie zaspokoić wszystkich potrzeb według oczekiwać naszych mieszkańców.
Pytanie:
Dzien dobry :) Moj staly meldunek jest w Siedlcach, Jesli chcialbym starac sie o mieszkanie w Legionowie. Co powinienem zrobic?
(Kuba, 08-12-2012)
Odpowiedź:
Szczegółowe zasady przyznawania lokali komunalnych reguluje uchwała Rady Miasta Legionowo nr XX/252/2008, dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, która definiuje kryteria. Prawo do lokalu z zasobów gminy przysługuje m.in.: 1) wnioskodawcom ubiegającym się o przydział mieszkania z zasobów gminy, którzy udokumentują faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Legionowo przez okres co najmniej 5 lat przed datą złożenia wniosku, 2) osobom nie posiadającym tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, 3) osobom, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie zbyły lub nie przekazały innym osobom prawa własnościowego lokalu spółdzielczego, prawa do lokalu mieszkalnego i prawa najmu lokalu mieszkalnego, 4) osobom zamieszkałym w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi lub w lokalach, w których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 metrów kwadratowych w gospodarstwie wieloosobowym i 10 metrów kwadratowych w gospodarstwie jednoosobowym. Wszelkich informacji udzieli Referat Lokalowy pod numerem telefonu 22 766-40-51 i 22 766-40-52.
Pytanie:
Witam, chciałabym się dowiedzieć czy potrzebny jest do wyrobienia pierwszego dowodu osobistego nowy skrócony odpis aktu urodzenia ? Czy może można złożyć do wniosku ten stary co się dostało po urodzeniu (18letni) ? Proszę o odpowiedz
(Monika, 08-12-2012)
Odpowiedź:
Do dowodu osobistego wydawanego po raz pierwszy należy złożyć odpis skrócony aktu urodzenia w oryginale, co oznacza, że nie może to być kserokopia dokumentu. Oczywiści może to być dokument wydany po urodzeniu dziecka, ważnym jedynie jest aby był oryginałem, a nie kserokopią.
Pytanie:
Wykonawca budynku wielorodzinnego przy ulicy granicznej uszkodził krawężnik i część jezdni. Czy miasto Legionowo ma zamiar wyegzekwować naprawę tych uszkodzeń? I jeśli tak to kiedy?
(Bogdan, 08-12-2012)
Odpowiedź:
Wykonawca posiada umowę dzierżawy na ten teren i po zakończeniu inwestycji utwardzenie zostanie odbudowane. Dokładny termin może podać wykonawca.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

Karta Dużej Rodziny

PGE

Odpowiedzi