wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Witam, nie wiem czy już ten wątek został poruszany, w każdym razie jestem zbulwersowana czystością lasków przy kościele p w. Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Często po niedzielnej mszy wybieramy się z rodziną na cmentarz, i to co widzimy w lasku od ulicy Targowej jest żenujące od zgniłych jabłek po butelki po alkoholu, worki śmieci. Czy miasto jako właściciel działki nie powinno zajęć się czystością tego lasku? !W dniu 1 listopada mieliśmy dużo gości w Legionowie, myślę, że przez ten lasek przeszło wiele osób i miasto jak miasto nie zaprezentowało się zbyt dobrze.
(Zofia, 23-11-2012)
Odpowiedź:
Pani Zofio, Miasto nie jest właścicielem działek wokół kościoła. Wszystkie działki są własnością osób prywatnych. Straż Miejska może ustalić właścicieli i o ile żyją zobowiązać ich do sprzątnięcia odpadów.
Pytanie:
Panie Prezydencie jestem mieszkanką osiedla kozłówka. W 2000r dostałam mieszkanie wraz z mężem i trójką dzieci.Te mieszkanie dostaliśmy z długiem. Mój mąż jest osobą niepełnosprawną pobiera zasiłek stały z ops nie może znaiść pracy. Ja obecnie nie pracuje utrzymujemy się z męża zasiłku rodzinnego i alimentów na dzieci.Panie Prezydencie czy jest taka możliwość umorzenia cześć długu.
dorota
Szanowny Panie Prezydencie cz jest taka możliwość aby umorzyć dług za mieszkanie . Z Tego co wiem niektóre długi zostały umorzone.Czy to prawda.
dorota G

(dorota, dorota G, 22-11-2012)
Odpowiedź:
Zgodnie z uchwałą nr XL/518/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010 r. (zmieniona uchwałą nr III/7/2010 z 23 grudnia 2010 r.) w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legionowo i jej jednostkom podległym umorzenie należności może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach, jeżeli: 1. osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 2. osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 5. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. Należności mogą być umarzane w całości lub części na wniosek dłużnika. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest: 1) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Legionowo, z której działalnością wiąże się należność – jeżeli wartość należności pieniężnej nie przekracza 2-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w miesiącu poprzedzającym podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego; 2) Prezydent Miasta Legionowo – jeżeli wartość należności pieniężnej jest wyższa niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Na dzień 14 listopada 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 3640,84 zł. W związku z powyższym wniosek o umorzenie zaległych opłat za czynsz należy kierować, w zależności od wysokości należności, do właściwego organu. Tej kwestii nie da się rozwiązać za pomocą rubryki, należy zwrócić się na piśmie do właściwego ze względu na wysokość zadłużenia, organu.
Pytanie:
Witam ponownie Panie Prezydencie. Wracając do sprawy odgarniania chodnika przy ul. Myśliwskiej ze śniegu zaszło nieporozumienie z mojej winy. Chodnik o którym pisałem jest częścią jezdni, która jest drogą gminną. W interesie miasta jest jego odśnieżanie jeżeli właściciel działki nie jest w stanie (schorowana kobieta). Ewentualnie proszę o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do właściciela (czytaj obowiązek odśnieżania chodnika zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy). Proszę o zajęcie się sprawą. Ponadto wiem, że zostały zbierane podpisy mieszkańców z wnioskiem do budżetu 2013 o przebudowę ul. Myśliwskiej. Czy przedmiotowy wniosek zostanie uwzględniony w budżecie? Wiem, że od dwóch lat istnieje już projekt, a nie ma realizacji. Przypominam, że po deszczach drogą jest bardzo ciężko przejechać i przypomina jezioro, posiada liczne dziury na których można zniszczyć samochód. Pozdrawiam Piotr
(Piotr, 22-11-2012)
Odpowiedź:
Panie Piotrze, Straż Miejska egzekwuje odśnieżanie chodników przy drogach publicznych. Zgodnie z art 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach" (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez uprzątanie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną przy granicy nieruchomości, nawet jeżeli nieruchomość od chodnika oddziela pas zieleni. Zatem fakt, że chodnik znajduje się wzdłuż drogi gminnej nie zwalnia właścicieli nieruchomości leżących wzdłuż ulicy z obowiązku odśnieżania. Pisze Pan, że nieruchomość zamieszkiwana jest przez starszą, schorowaną osobę - zamiast donosić na nią władzom miasta i Straży Miejskiej może lepiej byłoby pomóc jej w odśnieżeniu tego kawałka? Zwłaszcza, że właściciele sąsiadujących z posesją nieruchomości i tak muszą odśnieżyć chodniki przed swoimi domami. Nie ma w planach na 2013 r (brak środków finansowych) przebudowy ulicy Myśliwskiej.
Pytanie:
Witam czy jest szansa na przemalowanie pasów oznaczających miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Piłsudskiego ( nawet tuż koło urzędu), na takie ukośne w stosunku do jezdni, tak aby auta parkowały pod łagodniejszym katem do ulicy? Fakt, że w ten sposób "znikną" ze 2 miejsca parkingowe, ale znacznie poprawi się bezpieczeństwo, bo obecnie są tacy kierowcy, co aby wjechać/wyjechać z tego miejsca wyjeżdżają na przeciwny pas ruchu , bo nie mogą się złożyć do wjazdu. Powoduje to większe korki na ulicy oraz może być przyczyną groźnego wypadku.
(Krzysztof K., 22-11-2012)
Odpowiedź:
Panie Krzysztofie, parametry miejsc parkingowych w ul. Piłsudskiego dostosowane są do parkowania prostopadle do osi jezdni. Parkowanie pod kątem wymaga głębszych zatok i jest stosowane głównie na drogach jednokierunkowych.
Pytanie:
Panie Prezydencie Zapalone zielone światło dla SPORTU dało widoczne efekty siatkarki "SIÓDEMKI" (żadna zawodniczka nie jest z legionowa ani z powiatu) piłkarze ręczni ( to samo ) ale jest promocja miasta a to ważne i to trzeba cenić teraz czas na inne dyscypliny i trochę sportu masowego dla dzieci i młodzieży może sie doczekamy rodowitych siatkarek i piłkarzy. bo zakup zawodników sporo kosztuje. Ale o sporcie tyle teraz proszę o zielone światło dla KULTURY nie tej profesjonalnej czyli koncertów na sali widowiskowej a KULTURY dla wychowania i uwrażliwienia dzieci i młodzieży proszę powiedzieć jak duża jest dysproporcja w finansowaniu kultury w stosunku do sportu. ale konkretnie proszę o cyfry. Czas Panie prezydencie wrócić do powołania RADY KULTURY była kiedyś działała i pomagała w realizacji polityki kulturalnej miasta i to powołać rade z ludzi którzy bezpośrednio pracują z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi. oraz z ludzi działających stowarzyszeniach i fundacjach którzy zgodnie ze statutem wspierają kulturę w Legionowie i powiecie.proszę o odpowiedz i czekam na decyzje .pozdrawiam
(ZATROSKANY-ale popierajacy Pan i Pana dzaiałania , 22-11-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, Nie mamy w planach stworzenia Rady Kultury, lecz oczywiście jest to propozycja do rozważenia. Budżet miasta jest dokumentem jawnym, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej - znajdzie tam Pan kwoty o które Pan pyta. Nie zgodzę się z Panem, że miasto nie wspiera kultury. Od lat prowadzimy współpracę z organizacjami pozarządowymi, w ramach której dofinansowujemy instytucje zajmujące się propagowaniem kultury i organizujące takie zajęcia dla naszych mieszkańców, dofinansowujemy m.in. Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, w tym roku wróciło do Legionowa Jazz Jamboree. Także jednostki miasta - Muzeum Historyczne, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna a przede wszystkim Miejski Ośrodek Kultury mają szeroką ofertę dla naszych mieszkańców, nie ma problemu z zapisami na zajęcia, wręcz przeciwnie - zdarza się, że nie powstają grupy z powodu braku chętnych. Zatem nie w organizacji zajęć problem, lecz w braku zainteresowania ze strony naszych mieszkańców. Proszę nie zapominać o ogromnych środkach inwestycyjnych przeznaczonych na kulturę - sala widowiskowa w Ratuszu, remont obiektów MOK, budowa pawilonu muzealnego przy ul. Mickiewicza, „Kasyno” na os. Piaski. Także w szkołach i przedszkolach organizowane są zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży, nie tylko przyjeżdżają na gościnne występy artyści, lecz także organizowane są zajęcia dodatkowe. Nie widzę konieczności powoływania kolejnego tworu, jakim jest Rada Kultury - sugeruję zamiast tego współpracę pomiędzy zajmującymi się kulturą organizacjami pozarządowymi i uczestnictwo w ogłaszanych przez miasto konkursach w tym zakresie.
Pytanie:
Witam Panie Prezydencie w jakich sprawach można się do pana zapisać na rozmowę.
(OLA R, 22-11-2012)
Odpowiedź:
Do Prezydenta można zapisać się w sprawach leżących w jego kompetencjach, nie leżących w kompetencjach Zastępców, Skarbnika lub Sekretarza. Do kompetencji Prezydenta należy sprawowanie nadzoru nad działalnością: 1. I Zastępcy Prezydenta, 2. II Zastępcy Prezydenta, 3. Sekretarza, 4. Skarbnika, 5. Referatu do spraw Kontroli, 6. Urzędu Stanu Cywilnego, 7. Straży Miejskiej, 8. Zespołu Radców Prawnych, 9. Audytora Wewnętrznego, 10. Głównego Specjalisty ds. BHP, 11. Głównego Specjalisty ds. OC, 12. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 13)Głównego Specjalisty ds. Środków Trwałych 14) Asystenta 15) Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej Prezydent przewodniczy Akcji Kurierskiej, oraz pełni funkcję Szefa Obrony Cywilnej Gminy Legionowo Kompetencje Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza znajdzie Pani w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Struktura Organizacyjna Urzędu. Rzecznik UM
Pytanie:
było by można wybodować centrum handlowe bylo by wygodniej niz dojezdzac do warszawy np. po buty
(tomek , 22-11-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, Centrum Handlowe, prywatna inwestycja, jest zaplanowana w pobliżu wiaduktu po stronie osiedla Piaski. Nie jestem kompetentny do podawania jakichkolwiek szczegółów, gdyż dokładne terminy podać może jedynie inwestor. W galerii ma znaleźć się m.in. kino.
Pytanie:
witam Kiedy bedzie ten aquapark,który Pan obiecywał w czasie wyborów?? czy z d61 nic Pan nie moze pomóc,załatwic?
(Jacek, 22-11-2012)
Odpowiedź:
Panie Jacku, W sprawie przebudowy trzeciego odcinka DK61 wydane są już wszystkie niezbędne pozwolenia, jedyne czego brakuje to kilkadziesiąt milionów zł na tę inwestycję, które powinny pochodzić z budżetu państwa. Budżet miasta nie ma takich pieniędzy, aby inwestycję (o znaczeniu krajowym) zrealizować. W tej sprawie, wspólnie z parlamentarzystami - panią Anna Aksamit i Zenonem Durką - prowadzimy rozmowy ze stroną rządową. Zachęcamy również wszystkich mieszkańców, aby zwracali się do wszystkich parlamentarzystów z okręgu podwarszawskiego oraz GDDKiA, aby poprali nasze starania o przebudowę DK nr 61. Planując Aquapark nie mogliśmy przewidzieć tak głębokiego kryzysu, który spotkał finanse publiczne w naszym państwie. Mimo to udało nam się pozyskać na ten cel odpowiedni grunt i nie zrezygnowaliśmy ostatecznie z tego pomysłu. Poszukujemy jednak zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji lub prywatnego partnera do jej realizacji. Dlatego też dzisiaj nie możemy podać wiążącego terminu budowy Aquaparku.
Pytanie:
Pytanie do "opiekunów" miejskiej strony internetowej, która jest oficjalnym - jak się podaje - serwisem miejskim. Dlaczego wyniki legionowskich drużyn nie są na czas aktualizowane? Czy jest sens utrzymywać rubrykę, która może i ładnie wygląda ale z informowaniem nie ma nic wspólnego? Jest to być może błaha sprawa ale życzyłbym sobie żeby strona miasta była prowadzona profesjonalniej.
(Włodek, 22-11-2012)
Odpowiedź:
Panie Włodku, staramy się na bieżąco aktualizować stronę internetową. Często mecze odbywają się w weekendy, a nasi urzędnicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16.00. Wprowadzając tę witrynę ustaliliśmy z klubami sportowymi, że będzie ona aktualizowana w dni powszednie.
Pytanie:
WITAM p.PREZYDENCIE CHCIAŁABYM SIE DOWIEDZIEĆ I MY PONIEKTUZI Z OSIEDLA JEST PIEKNE OSIEDLE PRZY STACJI KOLEJOWEJ LEGIONOWO PIASKI ALE p. PREZYDENCIE STACJA JEST DO KITU ZRUBCIE Z TYM PORZĄDEK PAN MOŻE JEŻDZI SAMOCHODEM ALE NIEKTUZI NIE MATKI Z DZIEĆMI I INNI DOROŚLI IDA NA STACJE I CO RUINA CZY DESZCZ PADA ŚNIEG SYPIE WIATRZYSKIE WIELKIE WIEJE NIEMA GDZIE SIE SCHRONIĆ NAPRAWDĘ NIECHPAN COŚ ZROBI Z TYM ,APELUJE DO PANA BY WRESZCIE WYBUDOWANO STACJE LEGIONOWO PIASKI Z DACHEM SIEDZENIEM BO NAPRAWDE TO NIECHLUJNIE TO WYGLĄDA MIMOŻE WIE PAN CO TO ZA OSIEDLE WYBUDOWANO A DUŻÓ LUDZI JEŹDZI DO PRACY I DZIECI TAK SAMO .POZDRAWIAM SYLWIA.
(SYLWIA, 22-11-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, stacja PKP jest terenem należącym do spółki PKP a nie miasta. Ponieważ jednak spółka nie jest zainteresowana żadnymi inwestycjami na tym terenie, jesteśmy w trakcie uzgadniania porozumienia, na mocy którego otrzymamy zgodę na przeprowadzenie prac na peronie na własny koszt. Planujemy wymianę nawierzchni peronu, ustawienie wiat przystankowych oraz dokończenie bezpiecznego przejścia przez tory.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

Karta Dużej Rodziny

PGE

Odpowiedzi