wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
witam chciałbym się konkretnie dowiedzieć czemu na mecze w arenie kibice wpuszczani są tylko na jedną trybunę chyba nie po to wydawano pieniądze aby tamta część świeciła pustkami poza tym doping z obydwu stron jest lepszy prosze o odpowiedź a nie odsyłanie mnie do kogoś
(Kamil - Kibic , 12-11-2012)
Odpowiedź:
To organizator danej imprezy decyduje o ilości miejsc, które zamierza udostępnić publiczności. Jest to wymóg stawiany przed organizatorami imprez sportowych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Pytanie należy więc zadać konkretnemu klubowi sportowemu, który jest organizatorem meczu.
Pytanie:
Witam, zwracam się z pytaniem, czy jest ktoś odpowiedzialny za opiekę nad miejscami związanymi z historią Legionowa i jego zasłużonymi mieszkańcami? Legionowo uhonorowało kierownika dawnej SP nr 3 - Tadeusza Wardenckiego ulicą, ale nikt już nie zadbał o to, żeby na jego grobie został zapalony choć jeden znicz. Wydaję mi się, że miasto powinno zadbać o to miejsce. Opuszczony grób bez opieki, osoby, jak wydawałoby się ważnej w historii miasta jest dla mnie czymś niezrozumiałym. W miarę możliwości pamiętam o tym miejscu, ale tu chyba nie tylko o moją pamięć chodzi...
(Paweł , 12-11-2012)
Odpowiedź:
Panie Pawle, nie ma w mieście wyznaczonej osoby do opieki nad grobami. Jest to w pierwszej kolejności zadanie rodziny i spadkobierców Zmarłego. Towarzystwo Przyjaciół Legionowa stawia znicze na grobach zasłużonych mieszkańców, nie jesteśmy w stanie jednak powiedzieć, czy także na tym grobie. Postaramy się zainteresować Szkołę Podstawową nr 3, którą Tadeusz Wardencki kierował, lub TPL, aby zaopiekowali się także tym grobem. Być może to także doskonała okazja, aby taki symboliczny znicz zapalili wychowankowie szkoły i śp. dyrektora do czego (i to nie tylko w tym przypadku) gorąco zachęcam.
Pytanie:
Jestem na projekcie O.P.S. złap swój sukces,cały rok mnie uświadamiano że jak będę w projekcie to będę miała i paczki i paczkę od darczyńców i zasiłki specjalne i ;bo Pani nie jest w projekcie ,tam ludzie mają pierwszeństwo .Jestem i dalej nic-niestety mają to -nie wiem gdzie.przy czwórce małych dzieci, dwóch astmatykach .Miała być poprawa ,jak ufać O.P.S?Co ja mam teraz myśleć?
(Ania , 12-11-2012)
Odpowiedź:
Pani Anno, Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie uprzejmie informuje, iż wsparcie w projekcie "Złap swój sukces!" nie zakłada wsparcia finansowego, rzeczowego w postaci paczek dla dzieci ani paczek od darczyńców. Pomoc finansowa i rzeczowa jest uzależniona od indywidualnej sytuacji każdego świadczeniobiorcy z systemu pomocy społecznej. Celem Projektu jest wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy, jednakże to uczestnicy projektu muszą wykazać się własną inicjatywą poszukiwania pracy. Z poważaniem dyrektor OPS Legionowo
Pytanie:
Dzień dobry.Nie mogę znalezć pracy ,O.P.S. odmawia mi pomocy nie mam za co żyć nie wzieli mnie do projektu ZłAP SWÓJ SUKCES .potrzebuję pomocy a wszyscy mi oodmawiają.Może Pan ,Panie Prezydencie mi pomoże.bo nie mam nawet na bilet i załadowanie telefonu żeby podjąć jakieś sensowne kroki.
(Adam , 12-11-2012)
Odpowiedź:
Panie Adamie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie uprzejmie informuje, iż udział w projekcie jest uzależniony od kryteriów wyboru jego uczestników i doboru problemów społecznych, są to : m.in bezrobocie/ z wyłączeniem uzależnienia/, problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc w rodzinie, problemy osób opuszczających zakłady karne, uzależnienia pod warunkiem podjęcia leczenia i zachowania trzeźwości. Wszystkie osoby muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako aktywnie poszukujące zatrudnienia. Tylko sytuacja nie spełnienia któregokolwiek z ww wymogów projektu jest podstawą do odmowy zakwalifikowania kandydata jako uczestnika projektu. Od września 2012 roku OPS realizował wsparcie w projekcie dla następujących grup problemowych : bezrobocie / z wyłączeniem uzależnienia/, problemy opiekuńczo-wychowawcze. Pozostałe grupy problemowe w nowej edycji będą realizowane od stycznia 2013r. Z poważaniem dyrektor OPS Legionowo
Pytanie:
Witam!! Chciałabym zapytać, kto wymyślił granice rejonizacji szkół i czy można je zmienić?? Mieszkam przy ul. Sobieskiego tuż przy ul. Siwińskiego i wg rejonu moje dziecko powinno trafić do SP nr 1, do której w linii prostej jest ponad kilometr. Dużo bliżej (450 m.) znajduje się SP nr 7. Zaznaczę, że w chwili obecnej córka uczęszcza do PM nr 12. Czy jest szansa na uaktualnienie tych granic?? Nie wiem jak jest w przypadku pozostałych szkół, ale w moim przypadku jest to sytuacja wręcz absurdalna
(Katarzyna, 11-11-2012)
Odpowiedź:
Pani Katarzyno, plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz granice ich obwodów, na mocy art. 17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) ustala rada gminy. Podjęcie uchwał w tej sprawie było poprzedzone szczegółowymi analizami demograficznymi i możliwościami bazowymi szkół. Miasto zostało podzielone na rejony w sposób możliwie optymalny. Rozumiem Pani dyskomfort spowodowany niedalekim sąsiedztwem szkoły, która okazała się nierejonową, ale granica obwodu w środku miasta musi gdzieś przebiegać. W przypadku rejonu Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 7 granicą jest ulica Piłsudskiego. W zależności od rodzaju zabudowy miasta (domki jednorodzinne lub bloki wielorodzinne) rejony są mniej lub bardziej rozległe i mogą wystąpić sytuacje, w których szkoła rejonowa jest bardziej odległa od szkoły, w pobliżu której dziecko zamieszkuje. Przy ustalaniu rejonów przestrzegana jest ustawowa zasada, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz wychowanków oddziałów zerowych i 4 km w przypadku uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjów. Ze względu na rozwój budownictwa mieszkaniowego w mieście analizowane są zmiany demograficzne w poszczególnych rejonach i w uzasadnionych przypadkach podejmowane są korekty w mapie rejonów szkół. Przedszkola są nierejonowe i Pani córka bez przeszkód może uczęszczać do PM 12, natomiast uczniowie realizujący obowiązek szkolny objęci są rejonizacją. Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie dziecka do szkoły nierejonowej. W tym celu należy złożyć podanie do dyrektora wybranej szkoły, który może podjąć decyzję o przyjęcia dziecka pod warunkiem posiadania w organizowanych oddziałach wolnych miejsc.
Pytanie:
Szanowny panie Prezydencie, proszę mi wytłumaczyć dlaczego dyrektor biblioteki działa wbrew uchwałom rady miasta. Wyraźnie w uchwale o likwidacji filii 5 jest napisane, że: "Z dniem 1 grudnia 2012 r. likwiduje się Filię Nr 5 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie, znajdującą się w Legionowie przy ul. Olszankowej E." Natomiast na stronie biblioteki jest informacja: "W związku z podjętą przez Radę Miasta Legionowo uchwałą o likwidacji Filii Nr 5 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie, znajdującej się w Legionowie przy ul. Olszankowej E informujemy, że Filia Nr 5 zakończyła obsługę Czytelników." Czegoś nie rozumiem, czyżby w Legionowie kto pierwszy wstanie ten rządzi. Pomijając całe zamieszanie z zamknięciem tej placówki uważam, że nielogicznym jest odsyłanie czytelników do biblioteki na Broniewskiego w celu oddania książek. Moim zdaniem jest to brak szacunku dla czytelników, bo przecież do końca listopada powinni mieć możliwość zwrotu w tej filii. Ewentualnie jest to brak wyobraźni dyrektora, ponieważ nie dla każdego jest łatwo, lekko i przyjemnie dygać z książkami przez pół Legionowa od autobusu, nie każdy dysponuje samochodem. Druga sprawa to gdzie można sprawdzić jak głosowali radni w tej sprawie. Konkretnie chodzi mi o radnych z tego terenu. Mieszkańcy osiedla powinni wiedzieć kto był za likwidacją tej placówki, choćby po to aby w następnych wyborach podziękować za to.
(Gustaw, 11-11-2012)
Odpowiedź:
Panie Gustawie, Dyrektor Biblioteki działa zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Legionowo uchwałą w sprawie likwidacji Filii Nr 5, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy zwrócić uwagę, że "ikwidacja filii" nie jest tożsama z "zakończeniem obsługi czytelników". Ponieważ z dniem 1 grudnia 2012 filia ta nie będzie już istniała, nie jest możliwym, aby obsługiwała czytelników do końca listopada. Aby dotrzymać terminu wynikającego z uchwały należało odpowiednio wcześniej zakończyć obsługę czytelników i rozpocząć niezbędne prace związane z likwidacją placówki, m.in. inwentaryzację księgozbioru filii. Od 1 grudnia 2012 lokal zajmowany przez filię przejmie Ośrodek Pomocy Społecznej. Procedura likwidacji Filii Nr 5 przebiega zgodnie z prawem i bez sugerowanego przez Pana zamieszania. Czytelnicy zostali powiadomieni o zamiarze likwidacji filii ponad trzy miesiące temu. Niezależnie od tego kierownik filii w bezpośrednim kontakcie ze swoimi czytelnikami informował ich o możliwości likwidacji filii oraz o możliwości korzystania z Filii nr 2 przy ul. Targowej i Biblioteki Głównej przy ul. W. Broniewskiego. Bibliotekarz informował również czytelników, że w przypadku likwidacji filii nie oddane do niej książki do końca października 2012 będą musieli zwrócić do Biblioteki przy Broniewskiego. Zadbano więc zarówno o informacje dla czytelników jak i możliwość zwrotu książek w miejscu ich wypożyczenia. Z filii tej korzystało mało czytelników (najmniej spośród wszystkich filii) w tym niewielu mieszkańców Osiedla Młodych. Ponadto zainteresowanie wśród nich wypożyczaniem książek malało. Mimo wzrostu liczby mieszkańców tego osiedla czytelnictwo mieszczącej się na nim filii spadało. Niemniej jednak ci, którzy nadal chcą wypożyczać książki będą mieli taką możliwość - w dotychczasowym lokalu utworzony zostanie w przyszłym roku punkt biblioteczny, o terminie jego otwarcia mieszkańcy zostaną powiadomieni. Pomieszczenie do prowadzenia takiego punktu udostępni Bibliotece OPS. Wyniki głosowania Rady Miasta Legionowo zostaną opublikowane w protokole z sesji. Nie było to głosowanie imienne, więc nie jest możliwe udostępnienie informacji którzy radni głosowali za przyjęciem tej uchwały.
Pytanie:
Panie Prezydencie, Czy poprawi się kultura pracy osób pracujących w Urzędzie Pracy Legionowo? Urząd w małym stopniu pomaga w znalezieniu pracy a ogranicza się Jedynie do obsługi kasowej można łatwo wyjajaśnić lenistwem. Nie ogólniając stanowisko nr 3 i nr 4 jest naprawde profesjonalne a Panie z owych stanowisk w profesjonalny sposób udzielają odpowiedzi na nurtujące pytania. Ale wracając do problemu - w dobie gdy technologia pozwala na kierowanie samochodu umysłem i wchodzącej powoli w życie NFC, telefony aktywują się poznając rysy twarzy właściciela, ludzie pracujący w Urzędzie Pracy odpowiedzialni za kontakt z interesantami nie potrafią... Uwaga potwierdzić doręczenie wiadomości, nie mówiąc, że obsługa mailowa/ on- line nie istnieje. Brak szacunku wobec interesantów oraz pokazuje to kulturę osobistą osób tym się zajmujących. Mail wysłany ok tygodnia temu. Po 2 dniach potwierdziłem dostarczenie wiadomości telefonicznie, zaznaczając o potwierdzenie e-mail, żeby tylko pracownik odchaczył, że mail doszedł. Niestey mijają kolejne dni a wiem, że takowego nie dostanę. Sytuacja nie jest jednorazowa oraz przypuszczam, że nie tylko ja jej doświadczyłem. Dlatego moje pytanie tu do Pana - Czy kultura pracy Urzędników z Urzędu Pracy Legionowo podniesie jakoś? I obsługa poprzez email bedzie kiedykolwiek działała? Czy Jednak Praca Urzędu w europejskich standardach to jedynie fikcja? Dziękuje.
(Paweł, 11-11-2012)
Odpowiedź:
Panie Pawle, jak sama nazwa wskazuje, Powiatowy Urząd Pracy jest instytucją funkcjonującą na szczeblu powiatu, więc podlega Staroście Legionowskiemu, a nie Prezydentowi Miasta. Pytanie należy skierować do Starosty, poprzez taką samą rubrykę na stronie www.powiat-legionowski.pl
Pytanie:
Panie Prezydencie czy dałoby się przedłużyć trasę SKM do Legionowo Przystanek. Mnie się wydaje/ a może nie mam racji/ . że należałoby położyć dodatkowe tory ok 300 m od ulicy Parkowej do stacji Legionowo Przystanek a potem l SKM -ka pomknęłaby wkierunku Legionowo Piaski. W tamtym kierunku są tory. Ułatwiłoby to nam komunikację z Warszawą. Pozdrawiam. Niemcy kładli toru nawet w póachl, żeby koleją wywozić płody rolne. W Legionowie potrzeba tak niewiele
(leokadia, 10-11-2012)
Odpowiedź:
Nie ma potrzeby budowy nowych torów. Po zakończeniu robót budowlanych będzie techniczna możliwość, aby SKM kursowała także w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Także obecnie ma Pani możliwość korzystania z pociągów, gdyż Koleje Mazowieckie honorują bilety okresowe ZTM. Ograniczeniem w wydłużeniu połączeń SKM są ogromne koszty, jakie samorządy muszą ponosić na finansowanie komunikacji.
Pytanie:
Panie Prezydencie proszę o przeprowadzenie ankiety wśród podrózujących autobusami 723 lub 731 o zasadność zmiany transy przez most "północny" do pętli Młociny. Interwencja w ZTM oraz stanowisko, że nie ma zainteresowania wśród pasażaerów mija się z prawdą. Mam nadzieję że w kontekście negocjacji budżetu z ZTM na 2013 r. będzie miało to istotne znaczenie dla mieszkańców. Dziękuje.
(Piotr, 10-11-2012)
Odpowiedź:
Dla Legionowa podstawowym środkiem komunikacji zapewniającym połączenie z metrem jest kolej. Zasadą przy konstruowaniu i koordynacji linii komunikacyjnych jest kursowanie autobusów na stosunkowo prostych trasach i zapewnienie dogodnych warunków przesiadek. Przy zmianie trasy lub utworzeniu nowej linii na wniosek gminy musielibyśmy pokryć w 100% koszty jej funkcjonowania, na co nie możemy sobie pozwolić, posiadając dogodne i szybkie połączenie ze stacją metra za pomocą linii S9, S3S, S3C oraz pociągów KM.
Pytanie:
Panie Prezydęcie co z wymianą okien na osiedlu kozłówka.
(jacek, 10-11-2012)
Odpowiedź:
Panie Jacku, polecam wyszukiwarkę odpowiedzi - w lipcu pisaliśmy, że Gmina Legionowo starała się o pozyskanie funduszy na termomodernizację budynków, lecz nie został ogłoszony odpowiedni konkurs, a z własnych środków nie możemy pozwolić sobie na taką inwestycję. Ponadto przypominam, że jednym z obowiązków najemców mieszkań komunalnych jest dbanie o stan lokalu (w tym okien), najemców wymieniło już okna na własny koszt.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

Karta Dużej Rodziny

PGE

Odpowiedzi