Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
E-PODATKIe-urządKontaktMapa serwisuTłumacz/translator

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Dzień dobry Panie Prezydencie.Czy miejskie przedszkola podlegają pod Pana czy pod Ministerstwo Oświaty.
(Szymon, 16-08-2012)
Odpowiedź:
Jednostką prowadzącą miejskie przedszkola jest Gmina Legionowo.
Pytanie:
do kogo zgłaszać suche drzewo na terenie parku rekreacyjnego przy królowej Jadwigi? Na terenie koło mini skateparku jest sucha brzoza, przy porywach mocniejszych wiatru może grozić to złamaniu, proszę o odpowiedz gdzie zgłaszać, i ewentualnie zająć się tym suchym drzewem by wycinka była jak najszybciej
(set, 10-08-2012)
Odpowiedź:
Terenem rekreacyjnym przy ul. Królowej Jadwigi zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przekazałem Pański list Dyrektorowi MOSiRu z prośbą o zainteresowanie się drzewem.
Pytanie:
Rozczarowany jestem Pana odpowiedzią, a w zasadzie można powiedzieć brakiem odpowiedzi, na moje pytania z 22 lipca w sprawie likwidacji biblioteki na Osiedlu Młodych. Panie Prezydencie, jak się powiedziało A należy mieć odwagę powiedzieć B. Za dezyzje o likwidacji tej placówki odpowiada Pan lub pana zastępca oraz dyrektor biblioteki, proszę nie zwalać winy na radnych. Co do pani będącej dyrektorem biblioteki to nie powierzył bym tej osobie dyrektorskiego stołka w jakiejkolwiek firmie. Co to za dyrektor, który nie broni własnej instytucji. Proszę również o konkrety dotyczące zapełnienia luki po tym oddziale biblioteki. Dosyć już niespełnionych obietnic. Ale przede wszystkim należy mieć szacunek do interlokutora i odpowiadać na zadane pytania.
(Gustaw, 10-08-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, wielokrotnie tłumaczyłem, że w Polsce systematycznie spada liczba wydawanych i czytanych książek (56% Polaków w ogóle nie czyta książek), spada liczba użytkowników bibliotek, co zauważamy również w Legionowie. Wzrasta zainteresowanie audiobookami i e-bookami. Zatem kierunkiem w jakim należy zmierzać jest utworzenie nowoczesnej mediateki - jednego miejsca dla całego miasta, gdzie oprócz książek, płyt i e-booków znajdzie się także miejsce na zabawę dla dzieci, połączoną z nauką, dostęp do internetu i baz danych, miejsce szerzenia kultury - wystawy, prelekcje, koncerty. Tylko takie miejsce przyciągnie młodego czytelnika.w obecnych czasach czytelnictwo książek tradycyjnych systematycznie zmniejsza się na korzyść ebooków, internetu i audiobooków. Statystyki pokazują, że w filii nr 5 systematycznie od 1997 roku maleje liczba zarejestrowanych czytelników (o 1/4 w tym okresie), liczba odwiedzin (o 1/3) i wypożyczeń (o połowę). Filia ta ma najmniejszą liczbę czytelników, odwiedzin i udostępniania internetu spośród wszystkich filii. Przy systematycznym wzroście zbiorów bibliotecznych Filii Nr 5, w tym nowych pozycji, a także wzroście liczby mieszkańców tego osiedla, spada liczba czytelników tej filii.Znacząco ubywa młodych czytelników, w latach 2010- 2011 filię odwiedzało 5-6 osób dziennie, w tej filii nie jest prowadzona żadna działalność kulturalno - oświatowa. Zarazem jednak koszty utrzymania Filii Nr 5 mieszczącej się przy ul. Olszankowej w porównaniu do pozostałych małych placówek, to jest Filii Nr 2 przy ul. Targowej oraz Filii Nr 3 przy ul. gen Roi są najwyższe. W poprzednim pytaniu stwierdził Pan, że za mojego poprzednika biblioteki się rozwijały - nie jest to prawdą - od 2002 roku systematycznie i bardzo znacząco rosną środki na zakup zbiorów bibliotecznych. Na 2003 rok w budżecie Biblioteki zaplanowano na ten cel 4 tys. zł., na 2012 rok tylko z samej dotacji organizatora, to jest Gminy Legionowo jest 95 tys. zł, co daje wzrost w stosunku do 2003 roku o 2375%. Dodatkowo Biblioteka ma 10 tys. zł. z dotacji Starostwa oraz 26 tys. zł z dotacji Biblioteki Narodowej. W sumie, więc w 2012 roku zakupi książki i zbiory specjalne za kwotę 131 tys. zł. W tym czasie Biblioteka zaczęła udostępniać również inne formy książek zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Systematycznie zwiększa się ich ilość i różnorodność zarówno ze względu na formę jak i treść. Są książki do słuchania na kasetach magnetofonowych i płytach CD, adaptacje i ekranizacje literatury pięknej na DVD, Teatr Telewizji na DVD. Wśród multimediów jest nie tylko beletrystyka, ale i literatura niebeletrystyczna. Systematycznie rośnie liczba prenumerowanych gazet i czasopism. W 2003 r było 10 tytułów, w 2012 r jest ich 78. 9 lat temu w Bibliotece były 4 komputery, w nienajlepszym stanie technicznym. Był tylko 1 komputer z dostępem do Internetu z łączem modemowym. Nie udostępniano Internetu czytelnikom. Już w pierwszym kwartale swojej pracy obecna dyrektor pozyskała dla Biblioteki 3 komputery. Obecnie jest ich 53 w stanie technicznym dobrym i bardzo dobrym. Wszyscy bibliotekarze i pracownicy administracji mają na swoich stanowiskach pracy komputery z dostępem do Internetu. Czytelnikom i mieszkańcom miasta udostępnianych jest 27 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu. Utworzono Czytelnię Internetową z 12 stanowiskami. Stosowane jest stałe łącze. W 2006 r uruchomiona została strona internetowa Biblioteki, która jest na bieżąco aktualizowana. Dużym udogodnieniem dla czytelników są katalogi online. Komputeryzacja umożliwiła automatyzację procesów bibliotecznych, np. wypożyczeń czy przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów (dzięki temu np. podczas inwentaryzacji Biblioteka jest znacznie krócej nieczynna niż miało to miejsce wcześniej). Wdrażany jest nowy, nowocześniejszy system biblioteczny dający czytelnikom m.in. możliwość dostępu do własnego konta i sprawdzenia np. wypożyczonych pozycji oraz terminu ich zwrotu czy też rezerwacji wybranych zbiorów. W 2004 roku nastąpiły zmiany organizacyjne. Biblioteka Główna zyskała większy i bardziej funkcjonalny lokal. Poprawiły się warunki wypożyczalni dla dorosłych (wcześniej filia bez toalety, ogrzewana węglem), oddziału dla dzieci (wcześniej filia w piwnicy bloku mieszkalnego na peryferiach miasta), czytelni dla dorosłych i młodzieży (wcześniej mały pokój w bibliotece przy ul. Sowińskiego, a następnie małe pomieszczenie w budynku muzeum, bez prasy i komputerów). Po raz pierwszy umożliwiono w jednym miejscu obsługę dzieci, młodzieży i dorosłych - zarówno w wypożyczalni jak i czytelni. Wszystkie placówki są remontowane, odnawiane, wyposażane w nowy lub dodatkowy sprzęt biblioteczny i inny, co poprawia zarówno warunki pracy bibliotekarzy jak również czytelników i użytkowników oraz sprzyja lepszej ich obsłudze. Poprawie jakości pracy sprzyja również systematyczny wzrost wykształcenia i kwalifikacji pracowników przede wszystkim bibliotekarzy, ale też administracji. Bogata obecnie oferta Biblioteki skierowana jest do szerokiego kręgu mieszkańców, od niemowląt do seniorów i stale się powiększa. Od lat poszukujemy odpowiedniego miejsca dla naszej Biblioteki, zdaję sobie sprawę, że jej obecna lokalizacja nie jest odpowiednia dla takiej placówki. Nie będę komentował Pańskich uwag w kierunku dyrektora czy mojego zastępcy. Faktem jest, że ostateczną decyzję w tej kwestii podjęli radni, o czym został Pan poinformowany. Rozpatrywane są różne możliwości ułatwienia mieszkańcom Osiedla Młodych dostępu do książki w sytuacji, gdy filia zostałaby zlikwidowana. Jedną nich jest utworzenie punktu bibliotecznego na tym Osiedlu Młodych. Punkt mógłby powstać w świetlicy prowadzonej tam przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Więcej informacji uzyska Pan zwracając się bezpośrednio do dyrektor Biblioteki.
Pytanie:
Proszę o informacje czy Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne nie ma obowiązku informowania mieszkańców o podwyżkach opłat/innym sposobie naliczania za dostarczanie wody ? Ostatnia podwyżka przeszła bez echa, a pracownicy informują, że była informacja w lokalnej prasie i na stronie www PWK. Nie przypominam sobie aby w umowie z PWK był zapis o obowiązku kupowania lokalnej prasy lub przeglądania ich strony www. Skoro rachunki są dostarczane do skrzynek nie można było dołączyć tam informacji ? Czy też może chodziło o to aby ta podwyżka przeszła niezauważona ?
(Tomek, 10-08-2012)
Odpowiedź:
Panie Tomku, Zgodnie z treścią umów zawieranych przez PWK "Legionowo" Sp. z o.o. w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, taryfa zawierająca ceny i stawki opłat podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej, bez stosowania indywidualnych zawiadomień. Ponadto informacja o obowiązującej taryfie zamieszczania jest na stronie internetowej PWK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki. Ponieważ o nowych taryfach mówiły wszystkie lokalne media (także bezpłatne gazety) nie jest zasadne sugerowanie, że podwyżka przeszła bez echa lub że "chodziło o to aby ta podwyżka przeszła niezauważona".
Pytanie:
Proszę o odpowiedź, czy wie Pan w jaki sposób podległa Panu spółka PWK Legionowo Sp. z o.o. komunikuje się z klientami? Dostałem pismo wzywające mnie (sic!) na spotkanie w sprawie obowiązkowego zainstalowania wodomierza na ujęciu własnym wody pod groźbą rozwiązania umowy na odbiór ścieków. Bardzo proszę o upomnienie prezesa spółki, ponieważ nie jest organem, który może ludzi ot, tak, wzywać przed swoje oblicze, tylko pracownikiem spółki funkcjonującej z naszych opłat za kanalizację oraz za wodę. Pan prezes, powołując się na uchwałę nr XVII/198/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012 r. nie doczytał chyba, że obowiązek zainstalowania ww. wodomierzy upływa w styczniu roku 2013. Przypominam również, że rozwiązanie umowy bez powodu rodzi skutki prawne, których ja i sąsiedzi będziemy dochodzić. Wzywać natomiast może nas prokuratura i sąd, a nie prezes firmy odbierającej ścieki. Tego typu traktowanie klienta doprowadzi faktycznie do masowego powstrzymania się od wykonania uchwały i w lutym 2013 r. PWK będzie zmuszone rozwiązać kilkaset umów i wpadnie w poważne finansowe tarapaty na skutek brak wpływów.
(Andrzej, 10-08-2012)
Odpowiedź:
Panie Andrzeju, Mając na uwadze zmienione zapisy zawarte w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym w Przedsiębiorstwie Wodociągowo - Kanalizacyjnym "Legionowo" Sp. z o.o., wprowadzające dla Odbiorców usług pobierających wodę z ujęć własnych, a rozliczających się na podstawie ryczałtu z tytułu odprowadzania ścieków obowiązek zainstalowania wodomierza na ujęciu własnym, PWK "Legionowo" Sp. z o.o. w uzgodnieniu z kancelarią prawną opracowało treść pisma, które jest sukcesywnie kierowane do tych Odbiorców usług. W piśmie kierowanym do ww. Odbiorców usług PWK "Legionowo" Sp. z o.o. prosi o zgłoszenie się w celu złożenia oświadczenia o terminie zainstalowania wodomierza na własnym ujęciu wody. Osoby składające oświadczenie obsługiwane są na bieżąco przez pracowników Biura Obsługi Klienta. Uchwała Nr XVI 1/198/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wprowadzająca obowiązek zainstalowania wodomierza na ujęciu własnym dla ww. grupy odbiorców usług została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 15 lutego 2012 r. - poz.1363 i weszła w życie dnia 1 marca 2012 r.
Pytanie:
Ulica Handlowa przebudowana została a rozlewisko wody jakie zawsze tworzyło się na skrzyżowaniu z ul. Kwiatową nie zostało rozwiązane. Po ostatniej ulewie ledwie można było przejechać , czy na tym powinny polegają przebudowy że położy się tylko nową nawierzchnię, a rozwiązanie problemu wody gdzie. Tylko prosze mi nie mówić że nie ma możliości, trzeba troszkę pomyśleć.
(Katarzyna, 10-08-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, podczas inwestycji przebudowy ulicy Handlowej wyremontowane zostały jezdnia, chodnik, wjazdy bramowe i pobocze, w których zostały wykonane sączki, przejmujące wody opadowe. W projekcie przebudowy nie było budowy kanalizacji deszczowej w tym rejonie miasta. Kanalizacja deszczowa znajduje się w centrum Legionowa, dlatego przy dużych i intensywnych opadach studzienki i sączki nie są w stanie poradzić sobie z ilością wody, nie mając gdzie jej odprowadzić. Zapewniam Panią, że nie jest to ignorancja urzędników, lecz głębszy problem dotyczący prawie całego miasta, którego nie rozwiąże przebudowa jednej jezdni.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym się dowiedzieć, czy istnieją jakieś plany położenia nawierzchni na ul. Spacerowej na Bukowcu. Jest to jedyna gruntowa ulica w okolicy. Nie muszę chyba tłumaczyć, że utrudnia to mieszkańcom życie. Kurz, gdy jest sucho, błoto w czasie deszczów, czy roztopów. Wyboje - okresowe wyrównywanie i ubijanie drogi niewiele daje i starcza na krótko. Jako droga gruntowa jest ostatnia w kolejności do odśnieżania. Wreszcie, położone przy ulicy Spacerowej nieruchomości mają niższą wartość. Przeprowadziłem się do Legionowa z Warszawy pod koniec 2010, jestem więc jescze bardzo "młodym" mieszkańcem. Dynamiczny rozwój Legionowa i nowe inwestycje zrobiły na mnie spore wrażenie. Tylko moja ulica jakoś nie pasuje do wizerunku nowoczesnego miasta i eleganckiego, badź co bądź, Bukowca. Z poważaniem, Krzysztof Stankiewicz
(Krzysztof, 10-08-2012)
Odpowiedź:
Panie Krzysztofie, nie mamy w planach utwardzenia ulicy Spacerowej. W Legionowie jest ok 25 km nieutwardzonych dróg gruntowych, staramy się realizować te inwestycje zgodnie z potrzebami i w miarę posiadanych środków.
Pytanie:
Mam prośbę do Pana Prezydenta skoro urzędnicy nie widzą opisanego przeze mnie problemu: otóż na osiedlu Piaski, pierwsza uliczka w prawo od wjazdu na światłach z ul. warszawskiej, przy bazarku na wysokości kwiaciarni dziury w nawierzchni jak sito. A uliczka była budowana może ze dwa lata temu. Gwarancja niedługo się skończy a naprawy nie są dokonywane. Dlaczego?
(Józef, 10-08-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Józefie, na wstępie chciałbym poinformować Pana, że opisywana przez Pana ulica nie była przebudowywana w ostatnich latach. W 2009 roku zakończyła się inwestycja przebudowy Al. Sybiraków, lecz nawet w ramach tych prac nie był wykonany pierwszy odcinek ulicy, tzn. w okolicach skrzyżowania z ulicą Zegrzyńską przy bazarku (zostanie zmodernizowany w ramach przebudowy dk61). Opisywana przez Pana ulica jest systematycznie naprawiana, postaramy się w najbliższych dniach ponownie sprawdzić stan nawierzchni, wiem jednak, że najwięcej dziur znajduje się na uliczce biegnącej w lewo od opisywanej przez Pana ulicy - ta droga znajduje się na terenie wspólnot mieszkaniowych i to na nich jako zarządcy spoczywa obowiązek dbania o stan nawierzchni.
Pytanie:
po co nam w Legionowie ta cala "straż miejska ??? przeciez to jest smiech na sali z tych ludzi policja jest tylko potrzebna
(janusz, 10-08-2012)
Odpowiedź:
Straż Miejska w Legionowie w ramach swoich uprawnień zgodnie z ustawą o strażach gminnych/miejskich zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem i porządkiem w mieście. W tym zakresie ściśle współpracuje z Policją. Ponadto do pracy w Policji oddelegowanych jest czterech strażników miejskich, których celem jest wspieranie działań policyjnych w tzw. patrolach mieszanych. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zgodnie z ustawą o strażach gminnych/miejskich do zadań straży należy w szczególności: 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego -- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego -- w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13), 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: 1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscachpublicznych, 3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Jak widać powyżej Straż Miejska odciąża Policję w zakresie wielu zadań i dzięki temu policjanci mogą skupić się na zadaniach, do których tylko oni mają uprawnienia, w tym na ściganiu sprawców przestępstw.
Pytanie:
W imieniu swoim i innych pasażerów chciałabym podziękować za zatrudnienie takiego kierowcy w autobusie L-9, którego spotkałam/spotkaliśmy dziś rano tuż przed 8.00 przy wiadukcie (Sielankowa) w kierunku URZĘDU MIASTA .Numer boczny Yo11 (?). PAN W CZAPECZCE Z DASZKIEM, CIEMNE WŁOSY. Kulturalny, uprzejmy, opiekuńczy, swoim zachowaniem zwrócił uwagę wszystkich pasażerów. Proszę przekazać "komu trzeba" bo kulturę trzeba promować i nagradzać. Nie wiem do kogo wysłać tą informację, więc przekazuję chyba w dobre ręce.
(Jolanta, 10-08-2012)
Odpowiedź:
Pani Jolanto, za funkcjonowanie linii L-9 odpowiadają ZTM i wójt gminy Wieliszew, zatem to im przekażę Pani list.Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Karta Dużej Rodziny

Skrzynka Dobrych Pomysłów
Zapisz

PGE