Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
E-PODATKIe-urządKontaktMapa serwisuTłumacz/translator

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, Piszę odnośnie mojego pytania opublikowanego 07-08-2012. Czy spotkanie z właścicielami sklepów ul. Suwalnej odbyło się? Jakie są ustalenia? Pytam, ponieważ problem istnieje i chyba jeszcze w gorszym stopniu niż wcześniej. Otóż do tej pory myślałem, że to pracownice sklepów ze strachu sprzedają alkohol, jednak nie. Dnia 15-08 były dwa sklepy otwarte na Os. Młodych:Warszywniak (Olszankowa) oraz delikatesy Centrum (Suwalna), które położone są blisko siebie. W obu tych sklepach obsługiwał właściciel i to właśnie oni prowadzili sprzedaż alkoholu, gdzie później był spożywany obok Delikatesów Centrum, bo klienci z Warzywniaka również przychodzili pod sklep centrum. Proszę zrozumieć naszą sytuację- to jest nie do wytrzymania. Policja, czy straż w trakcie patroli nawet nie spisze tych delikwentów, którzy bardzo często piją, a obok bawią się ich dzieci. Może jak by w końcu dostali mandaty to by się to uspokoiło. Czy policja ma możliwość złożenia wniosku o odebranie koncesji, przecież mieli już tyle interwencji.
(Wiktor, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Panie Wiktorze, spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w przy ul. Suwalnej odbyło się w 14.08. Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo zwrócił się do przedsiębiorców o zajęcie stanowiska w sprawie i do podjęcia działań, które pomogą w rozwiązaniu problemu. Jednocześnie poinformował przedsiębiorców o rozwiązaniach prawnych dostępnych władzom miasta, a mianowicie: w przypadku oficjalnej skargi mieszkańców na zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych, organ gminy zobowiązany będzie do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po przeprowadzeniu którego, jeżeli zostanie udowodnione, że w okresie ostatnich 6 miesięcy następowało zakłócanie porządku publicznego i miało to związek ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży alkoholu, a prowadzący ten punkt nie powiadamiał organów powołanych do ochrony porządku publicznego, wówczas zezwolenie zostanie cofnięte. Przedsiębiorcy poinformowali zebranych, że problem trwa latami, jest mocno zakorzeniony w tym miejscu. Pewna grupa ludzi - mieszkańców osiedla zbiera się w wybranych miejscach, gdzie spożywa alkohol. Zwracanie uwagi przez prowadzących sklep nie przynosi oczekiwanych efektów, bowiem osoby te na chwilę znikają, po czym pojawiają się ponownie w innym miejscu. Przedsiębiorcy prowadzący sklep zgłaszają do Straży Miejskiej i na Policję sytuacje zakłócania porządku publicznego przez klientów z prośbą o podjęcie interwencji. Nie zawsze taka interwencja może być podjęta, a jeżeli jest, to w przypadku pojawienia się oznakowanego samochodu straży czy też policji, osoby te rozchodzą się. Przedsiębiorcy są zainteresowani rozwiązaniem problemu, jednak sami nie mogą sobie z nim poradzić i dlatego oczekują udzielenia wsparcia ze strony władz miasta. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie zaproponował przedsiębiorcom, aby dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego wokół sklepu zamontowali kamery, co odstraszy potencjalnych zakłócających porządek publiczny od niewłaściwych zachowań. Na powyższą propozycję przedsiębiorcy stwierdzili, że już wcześniej kamery były zamontowane, ale zostały skradzione. Ich zdaniem, zamontowanie kamer nie rozwiąże problemu; osoby te będą gromadzić się w takich miejscach, aby nie byli wychwyceni przez kamerę. Ustalono, że Straż Miejska, począwszy od miesiąca września 2012 r., zwiększy kontrole w okolicach ul. Suwalnej (patrol rowerowy); w przypadku stwierdzenia naruszenia porządku publicznego spożywający będą karani mandatami, przedsiębiorcy będą powiadamiali Straż Miejską lub Policję o każdorazowym zakłócaniu porządku publicznego. Policja oczywiście może złożyć wniosek o odebranie koncesji jeżeli udowodni, że spożywanie alkoholu ma związek z daną placówką.
Pytanie:
Panie Prezydencie, pisze w sprawie notorycznego zakłócania ciszy nocnej przez pijace towarzystwo w parku miejski koło Urzędu Mista. Bardzo dziwi mnie Pana odpowiedź na podobne zgłoszenie z dnia 20.08.2012. Przypominam, że jest to park miejski i za porzadek i przestrzeganie prawa odpowiada gospodarz. Jestem mieszkańcem jednego z bloków w okolicy i prawie co noc musze znosić wrzaski dochodzace z parku. Najłatwiej odpowiedzieć, żeby mieszkańcy dzwonili na policję. A może lepszym rozwiązaniem jest, aby miasto podjęło rozmowy z Policją, aby teren ten i inne podobne były częściej patrolowane, a osobom zakłócajacym spokój i pijącym alkohol systematycznie wlepiane były mandaty. Proszę o podjecie interwencji i współprace z odpowiednimi służbami, aby zapewnić spokój, a przede wzystkim bezpieczenstwo. A może poczekamy, aż komuś stanie sie krzywda?
(Dariusz, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Panie Dariuszu, prośba w imieniu Mieszkańców do Komendanta Powiatowego Policji, trafiła już wiosną, ale proszę jednak pamiętać, że wW Legionowie jest wiele miejsc, zgłaszanych przez mieszkańców z prośbą o systematyczne interwencje, a Policja nie jest w stanie patrolować ich wszystkich (swoim działaniem obejmuje ona teren całego powiatu legionowskiego). Dlatego zawsze prosimy o telefon pod bezpłatny numer 997 w momencie zakłócania ciszy czy też porządku, aby Policjanci mieli możliwość podjęcia interwencji. Myślę, że w tym przypadku zarówno Mieszkańcy, jak i służby porządkowe, muszą ze sobą ściśle współpracować, nie licząc, że zrobią to za nich inni.
Pytanie:
Panie Prezydencie pisze Pan że 'W tym roku liczba dzieci kontynuujących naukę oraz tych w wieku 5 i 6 lat praktycznie wyczerpała liczbę miejsc, byliśmy w stanie przyjąć niewielką liczbę dzieci 3-letnich" - a więc dzieci 3 letnie były przyjmowane i z tego co wiem to w tych przedszkolach powstało po 1 grupie 3 latków a każda grupa liczy ok 20 dzieci - czyżby te wszystkie maluchy były dziećmi samotnie wychowujących rodziców..??? ps. a ile wynosi dofinansowanie niepublicznych przedszkoli z budżetu gminy Legionowo? Przecież takie przedszkola kosztują miesięcznie ok 1000zł + jeszcze wpisowe ok 500zł - czy samotnie wychowującą matkę będzie stać na takie przedszkole mimo dofinansowania???
(samotna matka, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, rekrutacja do przedszkoli została zakończona w czerwcu. Wszystkie dzieci rodziców samotnie wychowujących, zameldowanych w Legionowie, zostały przyjęte. Aktualnie nie ma miejsc w żadnym z legionowskich przedszkoli miejskich, zameldowanie się po zakończeniu rekrutacji nie zmieni Pani sytuacji. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 proc. ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Gmina Legionowo dofinansowuje dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek w kwocie 620,83 zł miesięcznie za każde dziecko.
Pytanie:
Witam, do tej pory problemy osób niepełnosprawnych, mieszkających w naszym mieście były mi obce. Sytuacja zmieniła sie diametralnie w ostatni weekend, gdy miałam okazję skorzystać z SKM. To po prostu SZOKUJĄCE, że na nowej, pięknej stacji winda znajduje się wyłącznie na jednym peronie! Zdaje sobie sprawę, że to nie miasto odpoiwiedzialne jest za tą inwestycję, ale to żadna wymówka. Trudno uwierzyć, że kolej nie konsultowała sie z miastem. Kto pozwolił na to, żeby niepełnosprawny człowiek musiał DOSŁOWNIE czołgać sie po schodach, ciągnąć za sobą wózek. Widok był po prostu dramatyczny. Oczywiście znalazła się grupa osób chętnych do pomocy, ale jak w dzisiejszych czasach można wybudować taki bubel?! Winda na pewno jest dużym wydatkiem, ale inwestycja w zrobienie podjazdu, chociażby z betonu, byłaby zaledwie procentem w budżecie tej inwestycji. Jest mi po prostu wstyd...
(Katarzyna, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, PKP podczas modernizacji peronów wybudowała dźwigi osobowe na każdym peronie. Są one systematycznie demolowane przez wandali i to oni odpowiadają za ich usterki. Każde zgłoszenie uszkodzonego dźwigu przekazujemy do osoby odpowiedzialnej za ich serwisowanie. Jeżeli zechce Pani zobaczyć inne stacje na linii kolejowej prowadzącej do gdańska, wszystkie perony wykonane są w tej sam sposób - dźwigi osobowe są na każdej stacji. Niestety linia kolejowa do Gdańska była przebudowywana w ramach tzw. specustawy kolejowej i kolejarze nie musieli nic konsultować z władzami gmin. Możliwość zamontowania pochylni dla wózków i rowerów regulują przepisy budowlane. Obiekt musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych, oraz zgodny z przepisami, w przeciwnym razie PKP nie otrzymałby pozwolenia na jego budowę i użytkowanie. Można to zapewnić poprzez wybudowanie wind lub pochylni o szerokości 1,2 m i kącie nachylenia nie przekraczającym 6 %, posiadającej obustronne poręcze. Przeszkodą ograniczającą możliwość stosowania podjazdów jest konieczność zapewnienia niewielkich spadków. Łatwo obliczyć, że przy różnicy wysokości 5 m podjazd powinien mieć 83 m długości. Tak długie podjazdy muszą być dodatkowo zaopatrzone w spoczniki o wymiarach 1,5 x 1,5 m co jeszcze zwiększa długość podjazdu. Przy dysponowaniu odpowiednim terenem można wybudować podjazd w kształcie labiryntu po obu stronach tunelu i włączyć go do przejścia podziemnego. Takiego rozwiązania nie można jednak było zastosować przy wjazdach na nasze perony. Po wybudowaniu Centrum Komunikacyjnego przebudowane zostanie przejście od strony osiedla Piaski i tam powstanie pochylnia dla rowerów i wózków, bez zmian pozostaną jednak wejścia na perony oraz wyjście od ul. Piłsudskiego.
Pytanie:
Witam, Wiem, ze stacja kolejowa L-wo Przystanek jest własnością PKP, a nie miasta. Jednak to mieszkańcy korzystają z niej i uważam, że władze miasta powinny interweniować i zapewnić wygodne korzystania z tej stacji, a przy okazji z jedynego przejścia dla pieszych ma drugą stronę torów. A problemem jest to, że widny nagminnie nie działają, telefon pod numer kontaktowy nie skutkuje, ponieważ Pan twierdzi, że musi dostać "zlecenie" naprawy, a takiego nie ma. Nie wspomnę o "czystości" tego przejścia, czy tak naprawdę trudno zamontować kamerę do monitoringu, łapać osoby dewastujące i obciążać ich kosztami napraw?
(Waldemar, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Panie Waldemarze, wszelkie zgłoszenia o niedziałających dźwigach na stacjach przekazujemy osobie odpowiedzialnej za ich serwisowanie, z doświadczenia wiem, że podany numerem telefonu komórkowego odbiera osoba, która bez problemu przyjmuje zgłoszenia. Przy tej stacji kamery monitoringu funkcjonują przed wejściem, natomiast nie mamy możliwości zamontowania kamer w samym przejściu, gdyż miasto nie ma do niego prawa. Montażem kamery powinien być zainteresowany zarządca tego terenu. Zwrócimy się do PKP w imieniu Mieszkańców z taką propozycją.
Pytanie:
Ja w sprawie pasów dla pieszych przez ul.Strużańską na wysokości drogi wodociągowej. Informował Pan na wiosnę że muszą zaistnieć warunki atmosferyczne ażeby możan je wymalować. Mamy już lato a pasów nie ma. Czekamy, mieszkańcy dzielnicy Budowiec C, na obiecane przejście.
(Józef, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Ulica Strużańska jest drogą wojewódzką, co oznacza, że wszystkie, najmniejsze nawet zmiany, musimy uzgadniać nie tylko z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ale też Urzędem Marszałkowskim. Aby wyznaczyć przejście dla pieszych, musi zostać przeniesiona zatoka przystankowa. Wymaga to zmiany projektu stałej organizacji ruchu, którego otrzymanie to kolejnych kilka miesięcy. Po otrzymaniu tego projektu stracił ważność czasowy projekt organizacji na czas budowy, o który musieliśmy ponownie wystąpić. W tej chwili otrzymaliśmy już wszystkie niezbędne dokumenty, ale nadal nie możemy podać wiążącego terminu, gdyż musimy zgodnie z przepisami wyłonić wykonawcę robót i wprowadzić go na budowę (na co także musimy mieć zgodę MZDW). Po przeniesieniu zatoki zostaną wymalowane pasy.
Pytanie:
Skup złomu Senatorska cd Szanowny Panie nie wiem skąd ma Pan te informacje o kontrolach i porządku na opisywanej działce, ale z informacji jakie uzyskałem od Straży Miejskiej 30 lipca nie było żadnej kontroli ponieważ 31 lipca Dyżurny przekazał mi taką informację sprawdzając wszystkie rejestry interwencji, ponieważ faktem jest że 30 prosiłem o interwencję i dzwoniłem dowiedzieć się o wynik kontroli. Jeżeli nie ma tam śladu prowadzenia działalności i jest porządek to już na 100 % jestem pewien, że nie było tam żadnych kontroli. Chyba, że przyjeżdżają jak wszystko jest wywiezione po uprzednim kontakcie z właścicielem nieruchomości. A jak mieszkańcy informują że coś się dzieje to oni nie mają czasu na takie bzdety.Faktem jest że panuje tam większy porządek niż 2 miesiące temu, ale cały czas skup funkcjonuje! TO JAK FUNKCJONUJE NASZA STRAŻ MIEJSKA TO KPINA Z NAS MIESZKAŃCÓW dzwonię i proszę o interwencję, a oni mają to gdzieś. Proszę po raz kolejny o informację czy prowadzone jest postępowanie sądowe w tej sprawie !
(Jakub, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Panie Jakubie, Straż Miejska w Legionowie od stycznia br. systematycznie dokonuje kontroli zarówno porządku na posesji, jak i prowadzenia działalności bez zezwolenia. Wszystkie kontrole są udokumentowane w aktach sprawy, do których dyżurny nie ma bezpośredniego dostępu. Strażnicy miejscy ukarali właściciela skupu łącznie czterema mandatami karnymi. Ponadto za wcześniejsze prowadzenie skupu bez zezwolenia została na niego nałożona grzywna przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Ciechanowa. Według naszych informacji tej chwili na posesji nie jest prowadzona działalność.
Pytanie:
Witam serdecznie, czy istnieje możliwość wybudowania kolejnych stojaków rowerowych przy dworcu pkp? W chwili obecnej znajduje się tam jeden zadaszony stojak, który praktycznie w ciągu kilkunastu porannych minut zostaje zajęty, nieraz okolo 6-6.30 nie ma już wolnych miejsc. Czy Ratusz ma w planach dostawienie kolejnych stojaków? Z pewnoscia duzo ludzi bedzie zainteresowanych przesiadka z samochodow czy autobusow na rowery, by dojechac do kolejki SKM, kiedy bedzie mozliwosc pozostawienia ich w bezpiecznej i zadaszonej wiacie. pozdrawiam, tomek
(Tomek, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, nowe miejsca postojowe dla rowerów powstaną w ramach inwestycji Centrum Komunikacyjne, którego realizację planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. Oprócz miejsc dla rowerów powstanie także blisko 800 miejsc postojowych w parkingu wielopoziomowym dla samochodów osobowych.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie mam 2 pytania: 1) czy na terenie Legionowa są wyznaczone jakieś kontenery gdzie można oddać odzież dla osób potrzebujących? 2) gdzie na terenie Legionowa można oddać zepsuty sprzęt elektroniczny??? bo z tego co mi wiadomo to takiego sprzętu nie można wyrzucać do śmieci Pozdrawiam...
(Agnieszka, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Pani Agnieszko, zakończyliśmy współpracę z poprzednim operatorem kontenerów na odzież używaną z powodu ich nieopróżniania i niesprzątania porozrzucanej odzieży wokół pojemników. Na terenie miasta znajdują się nowe pojemniki, lecz w innych lokalizacjach. Na terenach należących do miasta stoją cztery kontenery. Pozostałe pojemniki ustawione są na terenie spółdzielni mieszkaniowej,Dokładna lokalizacja wszystkich kontenerów to: Osiedle Batorego - ul. Jagiellońska 4 Osiedle przy ul. B. Roi Stadion Miejski ul. Parkowa ul. Jagiellońska 15 ul. Jagiellońska 21 bl. 25 ul. Kazimierza Wielkiego 31 bl. 21 pętla przy ul. Sowińskiego ul. Krasińskiego 75 bl. 36 Al. 3 Maja (przy aptece) ul. Królowej Jadwigi przy bl. 25 ul. Sowińskiego (na tyłach d. Anatu) przy Żłobku Miejskim ul. Słowackiego róg Mrugacza ul. Norwida 11 bl. 47 ul. Marysieńki 3 bl. 17 ul. Husarska 9 bl. 107 ul. Husarska 29 bl. 117 ul. Hetmańska 5 bl. 310 ul. Wilanowska 5 bl. 502 ul. Leśna 10 bl. 408 ul. Rycerska 1 Al. Sybiraków róg ul. Zegrzyńskiej Os. Piaski przy bl. 35 Al. Sybiraków przy Zespole Szkół Al. Sybiraków przy bl. 67 Os. Piaski przy bl. 23 Os. Piaski przy bl. 75 ul. Piaskowa 5 ul. Piaskowa (osiedle policyjne) ul. Suwalna H ul. Suwalna D pętla autobusowa Plac Kościuszki ul. Siwińskiego 9 bl. 46 ul. Mickiewicza 35 bl. 9 ul. Norwida róg Wysockiego ul. Olszankowa C Zbiórki elektrośmieci organizują szkoły, za każdym razem informujemy o tym mieszkańców. W ramach systemu gospodarki odpadami duże elektrośmieci są odbierane: w blokach raz w tygodniu (przy altankach są ogrodzone boksy), w zabudowie jednorodzinnej 2 x w roku (wiosna i jesień), małe e.e. można wrzucać do pojemników ustawionych w naszym urzędzie, w siedzibie KZB przy ul. Piłsudskiego i w Starostwie Powiatowym. Dodatkowo działają prywatne punkty zbiórki e.e. - ich lista znajduje się na naszej stronie www.legionowo.pl w zakładce środowisko.
Pytanie:
Panie Prezydencie, Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (załącznik nr 2), wskazane jest aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących NIE WIĘCEJ NIŻ 26 OSÓB (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)) A dziś w sekretariacie szkoły dowiedziałam się, że w każdej klasie pierwszej będzie po 30 uczniów. Więc jak się to ma do tego rozporządzenia? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
(Mama Pierwszoklasisci, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, jak sama Pani napisała, są to zalecenia, a nie obowiązujące przepisy, zatem liczba uczniów może, ale nie musi liczyć nie więcej niż 26 osób. Średnia liczebność uczniów klas I legionowskich szkół podstawowych wynosi od 22,3 do 27,6 osoby, zatem jest to zgodne z zaleceniami. W placówkach są jednak klasy integracyjne i sportowe, w których liczebność dzieci jest znacznie mniejsza, stąd większa liczba uczniów w niektórych klasach ogólnych. Jeżeli szuka Pani mniej licznych klas dla swojego dziecka to zapraszam do skorzystania z oferty SP3, gdzie klasy liczą po 24-25 osób lub SP4, gdzie są to 22-23 osoby.Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Karta Dużej Rodziny

Skrzynka Dobrych Pomysłów
Zapisz

PGE