wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Panie Prezydencie, proszę o pilne zajęcie się sprawą wprowadzenia zakazu opalania węglem na terenie miasta. Kraków właśnie wprowadza takie rozwiązania. Smog w Legionowie jest bardzo uciążliwy, czy dopiero przypadki omdleń i zatruć są niezbędne do zajęcia się tematem?
(Tadeusz , 28-01-2013)
Odpowiedź:
Panie Tadeuszu, w Legionowie nie mamy problemu ze smogiem, a już na pewno nie było przypadków omdleń czy zatruć. Nie możemy nakazać mieszkańcom montażu bardzo kosztownych pieców gazowych czy elektrycznych, w przeciwieństwie do Krakowa, Legionowo nie ma w budżecie dotacji na wymianę pieców. Kraków tylko w tym roku zarezerwował 2,8 mln zł, które w 100 procentach pokrywa koszt wymiany. Nie można także zapominać, że węgiel jest nie tylko stosowany przez legionowski PEC, lecz także znacznie tańszy niż gaz czy olej opałowy. Ponieważ problem smogu w Legionowie praktycznie nie istnieje, nie planujemy wprowadzenia takiego rozwiązania.
Pytanie:
Panie Prezydencie mam prośbę aby zobligował Pan podległe służby do interweniowania w sprawie niestosowania się do oznakowania na ulicy Reymonta w okolicach Biedronki ( parkowanie na przejściu dla pieszych, w bramach wjazdowych jak i jazda pod prąd, nie stosowanie się do ograniczenia tonażowego) najgorzej jest w weekend. Druga moja prośba to wiszące reklamy na skrzyżowaniach które ograniczają widoczność. Durzo jest takich skrzyżowań w Naszym mieście. Dziękuje
(Jarosław , 28-01-2013)
Odpowiedź:
Panie Jarosławie, dziękuję za uwagi i spostrzeżenia. Jednocześnie informuję, że na ul. Reymonta na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Aleja 3 Maja w momencie poprawy warunków pogodowych zostaną zmienione znaki poziome i pionowe (szczególnie w okolicach nowopowstałej Biedronki), co znacznie uporządkuje parkowanie pojazdów. Służby porządkowe tj. Straż Miejska i Policja będą miały możliwość podejmowania interwencji. Zleciłem Straży Miejskiej, aby zwracała baczną uwagę na reklamy znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych. Nie dajemy zezwoleń na umieszczanie reklam, które ograniczają widoczność na skrzyżowaniach. Uwaga może dotyczyć innych zarządców dróg lub właścicieli prywatnych posesji, którzy zezwalają na wieszanie reklam na własnych ogrodzeniach. Prosimy o podanie nam o których miejscach Pan pisze, telefonicznie pod numerem 986 (Straż Miejska) lub 22 7664028 (Wydział Gospodarki Komunalnej).
Pytanie:
witam dlaczego Pan wybiera do inwestycji(dworzec) tego typu firmy http://tymoteuszbojczuk.salon24.pl/480194,bud-invent-na-lotnisku-modlin-oszustwa-w-slupsku-i-siedlcach zdaje się oni będą nadzorować...
(Jacek, 28-01-2013)
Odpowiedź:
Panie Jacku, Bud-Invent wygrał przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Oczywiście, w umowie ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z zapisem z SIWZ. Strony ustaliły też odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. Wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma nadzorująca posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty (w tym dotyczące niekaralności), dopuszczające ją do udziału w przetargu, co zostało sprawdzone w postępowaniu przetargowym. Nie mamy zatem podstaw, aby kwestionować wiarygodność firmy na podstawie doniesień medialnych. Jednocześnie przypominam, że Bud-Invent zajmie się nadzorem nad inwestycją a nie jest jej wykonawcą.
Pytanie:
Do Rzecznika Prasowego UM: Czy naprawdę sądzi Pan/Pani, że konieczność dokupienia dodatkowego biletu na KM na trasie Legionowo - W-wa Choszczówka (a co za tym idzie zwiększenie kosztów dojazdów) nie wpłynie na dostępność komunikacji miejskiej dla mieszkańców? Nie mam na myśli liczby połączeń, czy liczby pojazdów jako obiektów, ale konieczność rezygnacji z droższych połączeń przez wiele osób. Bilet jednorazowy na tej trasie to 3,30 zł, bilet miesięczny w obie strony to 85,50 zł Nie trzeba dużej inteligencji, aby przewidzieć odpływ części pasażerów. Skoro ludzie (z uwagi na koszty) będą musieli ograniczać swobodę w wyborze środka lokomocji, to podróż będzie się wiązała z dyskomfortem z powodu tłoku. Co w tej sytuacji robi miasto Legionowo? Czy lobbuje w celu zachowania status quo, czy może szuka jakiegoś alternatywnego rozwiązania?
(Wioletta , 28-01-2013)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, miasto również stoi na stanowisku, że "wspólny bilet" jest korzystnym dla całej aglomeracji rozwiązaniem. Niestety, Warszawa, z powodu ograniczonego budżetu, nie ma w planach jego dofinansowywania na terenie okolicznych gmin, a kwota potrzebna na utrzymanie tego rozwiązania przerasta lokalne budżety. Tak naprawdę czekamy na wynik negocjacji pomiędzy dwoma przewoźnikami - KM i ZTM, gdyż my jesteśmy tylko jednym z licznych, małych klientów tych przewoźników. Oczywiście wystosowaliśmy zapytanie do KM i ZTM ile kosztowałoby nasz budżet utrzymanie biletu, jeżeli Warszawa po 31 marca podtrzyma swoją decyzję. Nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nie przewidujemy jednak znacznego zwiększenia środków na ten cel, gdyż 5 mln zł, jakie płacimy, jest kwotą optymalną i drugą co do wielkości w aglomeracji warszawskiej. W przypadku likwidacji "wspólnego biletu" poza granicami Warszawy, rozwiązaniem, co prawda kłopotliwym dla podróżnych, będzie wybór jednego przewoźnika - np. tylko połączeń SKM na podstawie biletu ZTM na I i II strefę, bądź porównywalnego kosztem połączenia KM (bilet KM do Choszczówki) i potem podróż na podstawie biletu ZTM na I strefę. Podróżni mogą także skorzystać z połączenia Translud do metra Młociny i dalej podróżować na podstawie biletu na I strefę. Zachęcam do śledzenia naszej strony www.legionowo.pl, na której zamieścimy informację o nowych ustaleniach w tym temacie.
Pytanie:
Proszę o uczulenie Straży Miejskiej na fakt parkowania samochodów na jezdni (głównie pas lewy jadąc od przejazdu) ul. Kwiatowej na odcinku od przedszkola do firmy granit. Parkowane tam samochody stwarzają zagrożenie kolizji. Ponadto samochody tak parkowane zasłaniają te które wyjezdzają z parkingu przy przedszkolu. Kontrola tego miejsca jest łatwiejsza z uwagi na znajdującą się tam kamerę monitoringu miejskiego, do czego zachęcam. Proszę o interwencje.
(Karolina, 25-01-2013)
Odpowiedź:
Dziękuję za informację. Pani uwagi i spostrzeżenia zostały przekazane do Straży Miejskiej w Legionowie.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, czy mieszkańcy dolnego pasa ul. Kozietulskiego od nr 1 do nr 11 nie są płatnikami podatków?, ponieważ w tym roku ani razu ten odcinek ulicy nie był jeszcze odśnieżany. Pozdrawiam Regina
( Regina, 25-01-2013)
Odpowiedź:
Pani Regino, dziękuję za zgłoszenie. To wina wykonawcy, który został poinstruowany o konieczności odśnieżania całej ulicy Kozietulskiego.
Pytanie:
Panie Prezydencie wszyscy wiemy,że jest zima i pada śnieg . Czy z tego powodu mieszkańcy Legionowa wracający z Warszawy autobusami 723 i 731 czy N63 mają brnąć w śniegu po kolana, bo ktoś kto jest odpowiedzialny za usunięcie śniegu z chodnika ulicy Sobieskiego.Dotarcie do przejścia przez ulicę Norwida to koszmar.Dziwne bo już po przejściu przez ulicę Norwida chodnik jest na tyle czysty,że można dalej iść. Od przestanku od strony Warszawy jest tylko wydeptany ślad,nikt tam nie usuwa śniegu.Dlaczego? Dlaczego służby odpowiedzialne za usuwanie śnieg zapomniały o tym tak ważnym dla pieszych odcinku?Mam nadzieję,że nie będziemy czekać aż stopnieją śniegi na wiosnę. Pozdrawiam Mariusz B.
( Mariusz B, 25-01-2013)
Odpowiedź:
Panie Mariuszu, Dziękujemy za uwagi, chodnik został już odśnieżony.
Pytanie:
Witam, Panie prezydencie, w przedszkolu do którego uczęszcza moje dziecko, w zeszłym roku, zorganizowane było szkolenie dot. udzielania pierwszej pomocy, dla rodziców dzieci. Z tego co wiem, szkolenie to zostało zorganizowane dzięki Urzędowi Miasta. Bardzo dziękujemy!!! W związku z tym chciałabym zapytać czy jest możliwość, aby takie szkolenie było zorganizowane również dla dzieci? Pozdrawiam.
(Urszula, 25-01-2013)
Odpowiedź:
Pani Urszulo, Od kilku lat w naszym mieście takie szkolenie przechodzą kolejne roczniki gimnazjalistów. Oczywiście, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla przedszkolaków. Proszę zwrócić się do dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza Pani dziecko. Dyrektor w imieniu przedszkola nich się skontaktuje bezpośrednio z Wydziałem Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia takiego szkolenia. Telefon do kontaktu 22 766 40 90.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z prośba o wstrzymanie posypywania ulicy Olszankowej mieszanką agresywnej soli. Wystarczy odsnieżanie i posypywanie PIACHEM, jak to miało miejsce w ubieglym roku. Ulica nie ma chodnika z jednej strony, stąd agresywna mieszanka soli niszczy ogrodzenia oraz wypala drzewa i krzewy które rosną wzgłuż ulicy w poblizu ogrodzeń posesji. Myśle że piach będzie lepszy jak i tańszy. Pozdrawiam serdecznie.
(Wiktor, 25-01-2013)
Odpowiedź:
Panie Wiktorze, legionowskie ulice posypywane są mieszkanką solno - piaskową, gdyż stosowanie samego piasku jest nieskuteczne (skawala się i nie spełnia swojego zadania). Samej soli używamy jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Zatem w dalszym ciągu stosować będziemy mieszankę piaskowo - solną.
Pytanie:
Witam. Panie Prezydencie mam następujące pytanie: gdzie można ustalić obowiązujący wzór tabliczki z numerem posesji i nazwą ulic. w miejscowej prasie informują że takowy jest ustalony.
(Jarek, 25-01-2013)
Odpowiedź:
Nowa ustawa o infrastrukturze przestrzennej nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych posesji. Nie jest to nowy obowiązek, ale dotychczas bywał luźno traktowany. Według nowo obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości zabudowanej lub osoba władająca nieruchomością, ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku – tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu takiego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic nazwa miejscowości. Gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się także na ogrodzeniu. Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nie spełniające nowych wymogów zachowują ważność do 7 czerwca 2013 r. Nie ma jednak odgórnie przyjętego, ogólnie obowiązującego wzoru.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

Karta Dużej Rodziny

PGE

Odpowiedzi