wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Witam szanowny panie prezydencie-mam pytanko dotyczace ul.wiejskiej.Czy jest w planach wymiana nawierzchni asfaltowej,obecna jest niesamowicie popekana ,ktos z mieszkancow wypelnia ubytki kostka.CZY w planach jest budowa wodociagu dla w/w ulicy
(Piotr, 28-03-2013)
Odpowiedź:
Panie Piotrze, nawierzchnia ulicy nie zostanie wymieniona zanim nie powstanie w tym miejscu wodociąg, a jak informuje PWK Legionowo, rozpoczęcie budowy przewodu wodociągowego w ul.Wiejskiej nie zostało ujęte w planie inwestycji Spółki na lata 2013-2015.
Pytanie:
Panie Prezydencie piszę do Pana w sprawie naszych Legionowskich ulic. Nie chodzi mi o ich stan, a o dziesiątki samochodów które blokują ruch uliczny. Ostatnio panuje trend na parkowanie samochodów na ulicy. W wielu miejscach Legionowa trzeba jeździć szlaczkiem ponieważ samochody są zaparkowane bezpośrednio na ulicy, przy krawężniku. Problemu nie ma jeśli jest to mało uczęszczana ulica, ale to co dzieje się w godzinach porannych na ul. Broniewskiego to jakiś horror. Rodzice przywożący dzieci do szkoły stawiają samochody na ulicy przy wejściu do przedszkola, na chodniku, gdzie popadnie - utrudniając przejazd i ograniczając widoczność. Rano jest tam duży ruch gdyż mieszkańcy wyjeżdżają do pracy, inni przywożą dzieci, a na chodnikach pełno jest gimnazjalistów i licealistów idących na 8 do szkoły, to tylko kwestia czasu aż dojdzie do wypadku.
(Marcin, 28-03-2013)
Odpowiedź:
Dziękuję za cenne uwagi. Zobowiązałem Straż Miejską aby przed godziną 8.00 strażnicy skontrolowali ten teren i jeśli zajdzie potrzeba, podjęli odpowiednie działania. Proszę jednak zauważyć, że ponieważ okoliczni mieszkańcy zajmują miejsca bezpośrednio przy przedszkolu, rodzice nie mają gdzie parkować, a muszą bezpiecznie doprowadzić dzieci do placówki.
Pytanie:
Witam, ponawiam sprawę KS Legionovi prowadzonego w formie stowarzyszenia - odpowiedź jaką otrzymałem w dn. 20 marca 2013 r. jest przepraszam za sformułowanie ale na odczepkę, oczywistą oczywistością jest to napisano w odpowiedzi i szczerze nie sądze aby Pan Prezydent był jej autorem bo to co napisano to ja wiem i inni którzy widzą problem w Klubie ale do rzeczy: 1. dziękuje za to o co m.in. prosiłem poprzednio tj. stworzenie klimatu wokół sprawy co zaowocowało obyciem WZ w warunkach umożliwijacych dyskusję blisko 150 osób w sali urzędu, 2. Pytanie jakie zadałem i które również podniosła Pani Małgosia dotyczyły kontroli wydatkowania środków publicznych które stowarzyszenie otrzymało - jednak otrzymana odpowiedź była bardzo lakoniczna i na odczepkę dlatego dopytuje w imieniu reprezentacji ponad 50 rodzin jakie były na WZ : a) kiedy i z jakimi zaleceniami obydła się kontrola wykorzystania przyznanych dotacji na działalność wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka nożna przez Stowarzyszenie KS Legionovia, czy zalecenia były zweryfikowane przez referat ds. kontroli lub wydział edukacji i sportu, b) czy w związku z dość szczegółowymi zasadami przyznawania i rozliczania dotacji dla KS Legionovia będącej jednocześnie podmiotem pożytku publicznego : oferta, umowa oraz sprawozdanie rozliczeniowe może być zamieszczone na stronie BIP Urzędu jeśli nie to czy całą dokumentację konkursową oraz rozliczeniową można przejrzeć w Urzędzie z kim ewentualnie można uzgodnić termin i zakres, c) czy planowana w 2013 kontrola KS Legionovii przez wydział edukacji i sportu obejmie środki o którym mowa w pkt. a) d) czy tak jak nam odpowiedziono działalność kontrolna Pana Prezydenta wobec KS Legionovii jest naprawdę mocno ograniczona jeśli np. 2/3 przychodów Klubu to dotacje od Pana Prezydenta które powinny być rozliczone w sposób bardzo precyzyjny patrz załącznik do uchwały Nr XXV/320/2012 RM Legionowa, jeśli głównymi sponsorami poprzez reklamy są Spółki zależne od Miasta PWK i PEC, jeśli infrastruktura z której korzysta Stowarzyszenie jest MOSIR-u to czy naprawdę Pan Prezydent nie może sugerować (moim zdaniem powinien żądać) nie bieżących działań operacyjnych w Stowarzyszeniu ale podejmowania przez KS działań zgodnych z prawem w zakresie finansowania i rozliczania środków publicznych na młodzieź ? Wobec powyższego wydaje się że Stowarzyszenie KS Legionovia bez wsparcia Pana Prezydenta nie może normalnie działać a więc na pewno istnieje możliwość tworzenia dobrego klimatu przez Pana Prezydenta wobec klubu a z naszej perspetywy w szczególności w zakresie środków publicznych kierowanych do młodzieży ? Zależy nam na dobrym Klubie i nie chcemy działać przeciwko I zespołowi tylko tworzyć jeszcze lepsze warunki dla młodzieży której w Klubie jeszcze nie było tak dużo jak w tej chwili. Nie pisząc o wszystkich sprawach bo nie miejsce sądze że Pan Prezydent podejmie temat i będzie miał pod lupą sprawy młodzierzy w KS Legionovi ( to także mośliwość współpracy z MOSIR i użytkownikami orlików w mieście)
(darek, 28-03-2013)
Odpowiedź:
Szanowny Panie Darku, Pragnę poinformować, że kontrola w Klubie Sportowym Legionovia zaplanowana została jeszcze przed pierwszym terminem walnego zebrania członków KS Legionovii i zostanie przeprowadzona zgodnie z planem. tj. w pierwszym półroczu 2013 roku. Jeśli chodzi o zakres kontroli to mogą być badane dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, tym przypadku wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w dziedzinie piłka nożna. Sprawozdanie Klubu Sportowego Legionovia za 2012 r. wpłynęło w terminie i było zgodne pod względem merytorycznym i finansowym z ofertą stanowiącą załącznik do umowy. Kontrola ma na celu sprawdzenie poprawności prowadzenia przez Klub Sportowy Legionovia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych zawartych w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego. Kontrola może dotyczyć jedynie środków przyznanych przez miasto, natomiast zarówno spółki, jak i MOSiR mogą na bieżąco żądać informacji o wykorzystaniu środków lub mienia jeżeli mają co do ich wykorzystania wątpliwości. Obowiązek działań zgodnie z prawem wynika z obowiązujących przepisów i nie tylko prezydent, ale każdy kto stwierdzi, że prawo jest łamane może zwrócić się do odpowiednich organów o interwencje, również Pan Panie Darku. Rolą prezydenta jest wsparcie finansowe działalności, dbanie o infrastrukturę itp., ale prezydent nie będzie prowadził klubu sportowego i na bieżąco kontrolował wydatków, to rola wszystkich członków klubu, a w szczególności komisji rewizyjnej stowarzyszenia. Jeżeli wykryjemy jakąkolwiek nieprawidłowość w wydatkowaniu środków publicznych to środki, które zostały wydatkowane nieprawidłowo zostaną zwrócone (np. w ostatnich dwóch latach dotyczyło to kilku klubów, które zwróciły łącznie ponad 36 000 zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości). Jeśli natomiast chodzi o wgląd w dokumentację konkursową, proszę o bezpośredni kontakt z Wydziałem Edukacji i Sportu (III p. pokój 4.35).
Pytanie:
Chciałbym się zapytać jaki procent mieszkańców Legionowa korzysta z komunikacji ZTM, jeśli były robione takie analizy? I ile płaci nasze miasto warszawskiemu ZTM? Dalsze pytania później po uzyskaniu informacji. Pozdrawiam urząd miasta i życzę kolejnych sukcesów w zapewnieniu komunikacji mieszkańcom.
(Mieszkaniec Jagielońskiej, 28-03-2013)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, ani miasto, ani ZTM czy KM nie posiadają dokładnych badań dotyczących liczby pasażerów korzystających z komunikacji. Na własne potrzeby przeprowadziliśmy badanie liczby pasażerów korzystających z pociągów KM na stacjach Legionowo i Legionowo Przystanek, natomiast należy pamiętać, że do stolicy jeżdżą także autobusy ZTM. W ubiegłym roku dofinansowanie dla ZTM (autobusy, SKM i KM oraz wspólny bilet) wyniosło ponad 4,5 mln zł. W 2013 r. łącznie na komunikację z Warszawą wydamy prawie 6 mln zł – jest to jedna z najwyższych kwot, jakie na komunikację z Warszawą przeznaczają sąsiadujące z nią gminy.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, Proszę o pomoc w sprawie bezpańskich psów, które biegają po III Parceli, a dokładniej w okolicach ul. Sosnowej i Al. Legionów. Jadąc Al. Legionów w stronę Chotomowa, po lewej stronie, prawie na końcu tej ulicy jest działka z domkiem gospodarczym. To miejsce psy upodobały sobie szczególnie. Przedostają się tam przez uszkodzone ogrodzenie. Nie mam nic przeciwko zwierzętom, ale te pieski to nie są już pojedyncze sztuki, tylko grupa ok. 5-7 sztuk oraz kilka pojedynczo biegających osobników. Psy ostatnio zaczęły przedostawać się także na moją posesję, która sąsiaduje z wyżej wymienioną działką. Pieski przechodzą pod ogrodzeniem i nie dają mi i mojej rodzinie spokojnie żyć. Nie mówiąc już o tym co dzieje się w nocy (wycie i głośne szczekanie). Mam dwójkę dzieci i obawiam się o ich bezpieczeństwo. Czy mam być więźniem we własnym domu i z niego nie wychodzić obawiając się pogryzienia przez psy? Sprawę zgłosiłam w ubiegłym t ygodniu do Pana, który się tym zajmuje w Urzędzie Miasta Legionowo, ale Pan był zdziwiony, że tylko ja w tej sprawie dzwonię. Rozumiem, że koszt odłowienia jednego psa jest wysoki i według informacji uzyskanej od w/w osoby wynosi 600 zł, ale czy musi dojść do tragedii, żeby Miasto Legionowo łaskawie zechciało zająć się tą sprawą. Proszę o interwencję. Z poważaniem, Monika
(Monika, 28-03-2013)
Odpowiedź:
Pani Moniko, Dziękuję za informację. Zleciłem Straży Miejskiej aby dokonała kontroli ww. nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że faktycznie biegają tam bezpańskie psy zostaną podjęte odpowiednie działania zmierzające do usunięcia tego zagrożenia. Zapewniam Panią, że miasto nie oszczędza na bezpieczeństwie naszych mieszkańców.
Pytanie:
Witam Pana Prezydenta.Chciałabym zwrócić uwagę na ulicę Piaskową od Zegrzyńskiej do przejazdu kolejowego SKM.Na tym odcinku drogi znajdują się 4 przestanki autobusowe,2 z nich mają zatoczkę a 2 nie.Proszę o możliwość uruchomienia swoich znajomości do odpowiednich służb aby dostrzegły ten problem.Dużo dzieci kończąc lekcje w Szkole nr.8 stoi na wąskim chodniku oczekując na autobus.Kiedyś dojdzie do tragedii.Dziękuję za interwencję.
(ANNA, 27-03-2013)
Odpowiedź:
Pani Anno, Nie mamy w planach budowy nowych zatok w ul. Piaskowej. Zatoki zostały wybudowane w miejscach, gdzie było to niezbędne i pozwalały na to warunki w terenie (wąski pas drogowy).
Pytanie:
Gdzie znajdę projekt uchwały na temat odpadów komunalnych , który ma być poruszony na XXX sesji Rady punkt obrad 11. Jak rozumiem szykuje się podwyżka i to chyba znaczna a miało być taniej.
(krzysztof, 26-03-2013)
Odpowiedź:
Panie Krzysztofie, projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Projekty uchwał - link http://bip.legionowo.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoMTQwMjksMSwwKQ==. Nie wiem skąd miał Pan informacje, że odbiór śmieci mia być tańszy, gdyż od wprowadzenia systemu, czyli od 2009 roku, opłata nie zmieniała się w przeciwieństwie np. do stopy inflacji. Zaproponowana stawka dla segregujących odpady to 10 zł zamiast dotychczasowych 8.50.
Pytanie:
Dzień dobry Panie Prezydencie. Chciał bym się dowidzieć jak to jest z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych przy bloku na ulicy Hubala 1, właściciele tych miejsc twierdzą że są to ich miejsca i nikt inny nie może na nich parkować, przy miejscach nie ma numerów tablic rejestracyjnych. I kiedy to moja Mama posiadająca grupę inwalidzką i kartę starała się o takie miejsce spółdzielnia stwierdziła że niestety nie mogą już zrobić takiego miejsca z powodu braku lokalizacji. A po prywatyzacji parkingu strzeżonego znalazło się miejsce dla inwalidów dla jednego pana którego żona pracuje w spółdzielni mieszkaniowej, i naprawdę nie spodobał mi się widok tego Pana który jeszcze mógł sobie wybierać miejsce i marudzić, proszę przyjrzeć się tej sprawie. Pozdrawiam
(Grzegorz, 26-03-2013)
Odpowiedź:
Ulica zarządzana jest przez SMLW, zatem to do spółdzielni należy się zgłosić w tej sprawie.
Pytanie:
Panie Prezydencie. Byłam na dniu otwartym w SP 4, i dowiedziałam się, że nie ma szans, aby zerówki szkolne pracowały na jedną zmianę, lecz zajęcia w nowym roku szkolnym mogą się kończyć nawet o godzinie 18. Co z Pana obietnicami o jednozmianowym systemie pracy 6-latków w szkołach? Wyobraża sobie Pan 6-latka uczącego się do godziny 17, czy 18??? Znowu Pana słowa to tylko puste deklaracje!!! Teresa.
(teresa, 26-03-2013)
Odpowiedź:
Pani Tereso, zgodnie z zapowiedziami oddziały zerowe zostaną zorganizowane na jedną zmianę.
Pytanie:
Witam, panie Prezydencie trafiło w moje ręce nowe Moje Legionowo. Takiej propagandy sykcesu rodem z epoki Gierkowskiej dawno nie widziałam. W związku z tym mam kilka pytań 1. Jak ta rozdmuchana forma ma się do oszczędności w mieści, konkretnie ile kosztowała poprzednia wersja a ile obecna? 2. Dlaczego informacje podawane w artykułach nie zawsze mają odzwierciedlenie w rzeczywistości albo są podane w formie bardzo mało rzetelnej. Np. w art Nowa era czytelnictwa podana jest kwota na zakupy książek w 2003 r. i planowana w 2013. Dla mnie obiektywnie należałoby podać te kwoty w szerszym kontekście. Jaki był wówczas i obecnie budżet miasta, jaki był budżet biblioteki? Obecne kwoty nic nie mówią poza propagandowym podejściem. Hura zobaczcie jacy jesteśmy wspaniali!!! 3. Powtarzanie obietnic bez pokrycia, że za 18 miesięcy będziemy mieli Centrum Komunikacyjne. Przecież wiadomo że wykonawca nie dotrzyma terminu, wystaczy popatrzećna ich poprzednie budowy. Kolejna propaganda sukcesu. 4. Wmawianie ludziom, że spółka KZB jest najlepszym wyjściem. To tylko ukrycie strat, które obciążały budżet miasta, teraz będą w spółce. Panie Prezydencie to tylko kilka na gorąco podanych uwag. Czy naprawdę warto płącić za taką propagandę, czy te pieniądze nie mogłyby być lepiej wydane, skierowane dla ludzi? Szkoda, wielka szkoda.
(Barbara, 26-03-2013)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, ma Pani oczywiście prawo do własnej opinii, ale widzę, że posiada Pani informacje, których ani ja ani moi pracownicy nie mamy - z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji termin realizacji budowy Centrum Komunikacyjnego to 18 miesięcy, jest to także termin zapisany w umowie z wykonawcą. Ani wykonawca, ani urzędnicy nie mają wiedzy na temat żadnych z góry założonych opóźnień. Informacje na temat spółki KZB najwyraźniej czerpie Pani z jednej z lokalnych gazet, gdyż powołanie spółki nie ma nic wspólnego z ukrywaniem jakichkolwiek strat - co więcej, spółka, w przeciwieństwie do instytucji gminnej, musi wypracowywać zysk, więc o stratach tym bardziej nie ma mowy. To również chcieliśmy wprowadzanym w błąd mieszkańcom Legionowa wyjaśnić. Dane o środkach na zakup książek są prawdziwe, jeżeli czuje Pani potrzebę zestawienia ich z budżetem miasta - ma Pani prawo to zrobić, czerpiąc informacje z Biuletynu Informacji Publicznej. Co więcej podaliśmy je ponieważ w niektórych gazetach ukazały się nieprawdziwe informacje na ten temat. Nowe Moje Legionowo jest znacznie bardziej otwarte na czytelnika niż poprzednia wersja - część gazety oddajemy mieszkańcom, którzy mogą komentować sprawy w dziale Forum, wypowiedzieć się w sondzie ulicznej, wprowadziliśmy znacznie więcej porad ekspertów i użytecznych informacji, takich jak np. rozkłady jazdy. Artykuły pisane są przez osoby o różnych profesjach np. pracowników instytucji kultury i przedstawiają punkt widzenia urzędu, nie dywagujemy, nie snujemy teorii co by było gdyby. Prezentujemy fakty na dzień powstania danego tekstu w czytelnej formie, pytamy zawsze o opinię osoby z zewnątrz - czy to Komendanta Policji w kwestii Straży Miejskiej, Starostę w sprawie przebudowy dróg czy radnych w sprawach związanych z miastem. Ten numer jest podwójny, dlatego ma 32 strony. Każdy następny będzie miał 16 stron, tak jak poprzednio - zwiększony format daje więcej miejsca, a różnicę w cenie druku udało nam się zmniejszyć poprzez zmianę nakładu - z 10 do 6 tys egz. Nie każdy mieszkaniec ma dostęp do internetu, nie każdy wchodzi na strony miasta. Wydawanie Mojego Legionowa ma na celu dotarcie do tych, którzy interesują się sprawami miasta, lecz nie mają dostępu do informacji. Zaproszenia na imprezy, oferta MOSiR, MOK, Muzeum to także ważne dla mieszkańców informacje, o które proszą w listach do mnie. Jeżeli preferuje Pani rzeczywistość prezentowaną przez media lokalne prezentujące nie zawsze prawdziwie, a zwykle w formie sensacyjnej informacje (liczba sprostowań publikowanych co tydzień przez niektóre gazety mówi sama za siebie) - ma Pani do tego prawo, nikt nie zmusza Pani do czytania Mojego Legionowa. Jeżeli jednak chce Pani dowiedzieć się co się dzieje w mieście prosto ze źródła - zachęcam do czytania kolejnych numerów.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Odpowiedzi