Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
E-PODATKIe-urządKontaktMapa serwisuTłumacz/translator

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, czy i ewentualnie kiedy przewidywane jest położenie asfaltu na końcówce Alei Legionów (ok. 100 m.) oraz dalej tj. na ulicy Sosnowej. Nosimy się z zamiarem kupna domu i między innymi bierzemy pod uwagę Legionowo, właśnie przy ulicy Sosnowej. Obecnie jest tam leśna droga. Dużo słyszeliśmy o bardzo dobrym zarządzaniu przez Pana miastem, co również jest dla nas ważne przy wyborze nowego miejsca zamieszkania dla naszej rodziny. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów. Krystyna
(Krystyna , 20-06-2012)
Odpowiedź:
Pani Krystyno, w tej chwili nie ma w planach przebudowy Al. Legionów ani ul. Sosnowej.
Pytanie:
Witam - na jakim odcinku (w szczególności przy ul Jaśminowej) będzie poszerzana i utwardzana Aleja Róż i czy będą tam progi zwalniające? Z góry dziękuję za informację.
(Anna , 20-06-2012)
Odpowiedź:
Pani Anno, opracowany został projekt przebudowy Alei Róż na odcinku od Al. Legionów do ul. Orzechowej, gdzie zostanie położona nawierzchnia jezdni z kostki betonowej oraz wybudowany chodnik po jednej stronie ulicy. Nie przewidujemy progów zwalniających, gdyż znacznie utrudniają one zimowe utrzymanie dróg. Natomiast powyżej ulicy Orzechowej/Sadowej, w tym na opisywanym przez Panią odcinku przy ul. Jaśminowej, Aleja Róż przebiega na terenie gminy Wieliszew i ewentualne inwestycje leżą po stronie wójta tej gminy,
Pytanie:
Panie Prezydencie, czemu decyzje w sprawie biblioteki w naszym mieście są skierowane przeciwko czytelnikom. Czy ktoś kiedyś robił badania ankietowe jakie są oczekiwania mieszkańców od tej instytucji. Obserwuję, że od wielu lat jest to ten sam schemat. Kiedy wreszcie ktoś pomyśli o literaturze a nie tylko o sobie i instytucji. Brak mi jakichkolwiek spotkań wokół książki i to nie chodzi o spotkania z pisarzami dla dorosłych (bo to kosztuje) ale zwykłego klubu miłośnika dobrej literatury czy coś w tym stylu (bez fleszy i kamer, ot tak wreszcie niech coś będzie dla normalnych ludzi).
(Krystyna , 20-06-2012)
Odpowiedź:
Uważam, że decyzje w sprawie Biblioteki podejmowane są dla dobra czytelników, a nie skierowane przeciwko nim. Mimo, iż nie przeprowadzane były badania na temat oczekiwań mieszkańców możemy je określić na podstawie spotkań i rozmów z nimi oraz licznego uczestnictwa w imprezach i różnorodnych przedsięwzięciach Biblioteki (nadmieniam, że przygotowywana jest ankieta dla mieszkańców dotycząca ich potrzeb i preferencji). Nie działamy schematycznie. Oferta nasza kierowana jest do coraz szerszego kręgu odbiorców (od niemowląt do seniorów) i stale wzbogacana o nowe formy i propozycje i co najważniejsze - spotyka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. Systematycznie i bardzo dynamicznie rozwijają się nasze zbiory. Dzięki znacznie zwiększającym się od kilku lat środkom na zakup nowości wydawniczych nie tylko wzbogacamy księgozbiory, ale mogliśmy utworzyć i rozwijać zbiory, multimedialne. Obecnie czytelnik może wybrać książkę tradycyjną lub do słuchania (na różnych nośnikach) czy też do oglądania (adaptacje i ekranizacje literatury oraz teatr telewizji na DVD). Bardzo wzbogaciły się nasze zbiory literatury niebeletrystycznej (nie tylko w wersji papierowej). Gromadzimy i udostępniamy książki zabawki oraz książki obcojęzyczne (w większości w tak popularnym obecnie języku angielskim), dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Znacznie rozszerzyliśmy również ofertę gazet i czasopism. Udostępniamy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, w tym prowadzimy odrębną Czytelnię Internetową. Książki udostępniamy, jak również wokół nich organizujemy spotkania i inne działania. Nasi mieszkańcy mają też okazje do rozmów i dyskusji o literaturze, a nawet możliwość udziału w warsztatach literackich (organizowane były zarówno dla dzieci jak i dorosłych). O ich efektach może świadczyć fakt, iż dwie uczestniczki organizowanych w tym roku warsztatów twórczego pisania dla seniorów zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu literackiego. Natomiast dotychczas mieszkańcy nie wykazywali zainteresowania uczestnictwem w klubie miłośników literatury, literackim klubie dyskusyjnym czy temu podobnym. Jeśli taka forma spotka się z zainteresowaniem rozważona będzie możliwość organizowania takich spotkań. Danuta Masiak dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie
Pytanie:
Dziękuję za poniższą Odpowiedź:Pani Magdo, w placówkach, w których nie zostały rozstrzygnięte konkursy i nie startowali inni kandydaci, funkcje dyrektorów zostaną powierzone dotychczas zatrudnionym na tych stanowiskach osobom po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. A teraz pytanie: czyjej opinii będzie Pan zasięgał, jeżeli w szkole/placówce nie istnieje "Rada Szkoły/placówki"? Czy taka opinia powinna mieć formę pisemną? Czy ogół Rodziców może mieć wpływ na opinię ? W jakiej formie? Pzdr
(Magdallena , 20-06-2012)
Odpowiedź:
Pani Magdo, zgodnie z regulaminem rubryki odpowiedzi należy szukać w odpowiednich merytorycznie wydziałach, zatem w przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Wydziałem Edukacji i Sportu UM. Odpowiadając na Pani pytanie - w przypadku, gdy w szkole nie została powołana rada szkoły, zastosowanie mają postanowienia art. 52 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) - "w szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna". Ustawa nie rozstrzyga roli rodziców w takim przypadku. Korespondencja pomiędzy organem prowadzącym i organami szkoły odbywa się tylko pisemnie. Rzecznik Prasowy UM
Pytanie:
Chciałbym zwrócić Pana uwagę na niedawno oddany do użytku budynek muzeum historycznego (pawilon). Z elewacji odpadło kilkanaście płyt (z tyłu budynku) i nadal, mimo, że upłynęło juz kilka tygodni leżą na ziemi lub oparte o ścianę. Smutne, bo przecież to chyba nie jest żaden problem techniczny, wystarczy dobry klej... Pozdrawiam!
(Przemek , 20-06-2012)
Odpowiedź:
Panie Przemku, dziękuję za zgłoszenie. Wykonawca w ramach gwarancji uzupełnił ubytki w elewacji i sprawdził mocowanie okładziny elewacyjnej.
Pytanie:
Dzień dobry panie Prezydencie.Czy nie wstydzi się pan że LEGIONOWO nie ma dworca PKP.Bo ja jako mieszkaniec Legionowa wstydzę się tego.Przecież dworzec PKP to wizytówka miasta.Wygląda na to że panu to nie przeszkadza.
(Andrzej, 20-06-2012)
Odpowiedź:
Panie Andrzeju, polecam regularne czytanie lokalnej pracy i strony miejskiej, gdyż od kilku lat staramy się o pozyskanie środków na budowę Centrum Komunikacyjnego, w ramach którego zaplanowane jest wybudowanie nie tylko dworca PKP, lecz także drogi wzdłuż torów oraz parkingu wielopoziomowego. Jeszcze w tym miesiącu zapadnie decyzja, czy Legionowo otrzyma dofinansowanie ze strony Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na tę wartą 35 mln zł inwestycję. Chciałbym jednak podkreślić, że budowa dworca to zadanie spółki PKP i w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat żaden polski samorząd nie wykonał samodzielnie takiej inwestycji. Mam nadzieję, że Legionowo będzie pierwszym, który takie zadanie zrealizuje.
Pytanie:
Panie Prezydencie Na pytanie o możliwość utworzenia boiska dla dzieci z osiedla Nowy Bukowiec na terenie pomiędzy sięgaczem na przedłużeniu ul. Plantowej a torami PKP odpowiedział Pan m.iin.: "...Nie mamy możliwości inwestowania na terenie prywatnym, w dodatku przeznaczonym pod działalność przemysłową, a nie rekreacyjno..." Zaglądam do Planu Miejscowego Legionowa a tam teren ten jest oznaczony jest jako D-12 MW1 czyli mieszkaniówka (a nie przemysł) a zapisy szczegółowe nie wykluczają boisk. Zaglądam do map ewidencyjnych i nie ma tam jako właściciela PKP - więc jak to jest?
(Jarosław , 20-06-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, działka przy ul. Plantowej o numerze ewidencyjnym 56-2 obr. 25 jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu PKP SA. Według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legionowo tereny kolejowe na terenie miasta posiadają status terenów zamkniętych.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie Niestety nie otrzymałam od Pana odpowiedzi i nie zajął Pan stanowiska dotyczącego sprawy placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi. Wobec tego informuje, że popsuty sprzęt został naprawiony, za co Dyrektorowi MOSIR- podziękowaliśmy., Otrzymaliśmy także propozycje odnośnie odwiedzania innych placów zabaw. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że są nierealne na co dzień z małym dzieckiem. Owszem widziałam przejeżdżając ze znajomymi plac zabaw na osiedlu młodych. Rzeczywiście wyposażony super, i przede wszystkim posiada huśtawki! Jednak z centrum miasta do osiedla młodych dla osób pracujących i mających małe dzieci dojazd na inne place zabaw jest bardzo utrudniony! Wracam do domu z warszawy na godzinę 17-30, powiedzmy o 18 mogę wyjść z dzieckiem na pobliski plac zabaw na królowej Jadwigi. nie posiadam auta, a na osiedle młodych na upragnione przez moje dziecko huśtawki - mam utrudniony dojazd , najpierw musiałabym dojść do autobusu, poczekać na autobus około 15 min, dobrze wreszcie mogłabym jechać po długim czekaniu. zanim dojadę na huśtawki jest godzina 19, dziecko idzie spać o 20, czyli muszę liczyć znowu godzinę na powrót, - wychodzi na to, że moje dziecko zdąży tylko z autobusu zobaczyć huśtawki- bo tak naprawdę nie ma możliwości z nich skorzystania. Proszę także zwrócić uwagę jak tego typu podróż może być męcząca dla małego dziecka. Chyba sam Pan przyzna, że propozycja odwiedzania innych placów zabaw jest nieprzemyślana. Oczywiście może mi Pan odpowiedzieć, że Panu przykro, ze jestem w takiej sytuacji, że nie mam auta i to już mój problem. Ale proszę wziąć pod uwagę, że jest wiele kobiet, które mają kilkoro dzieci w różnym wieku, które także czekają na huśtawki, a nie mają prawa jazdy! i mo żliwości dostania się w inne miejsce niż plac zabaw przy ul. Królowej Jadwigi. Skoro jest taka lokalizacja tego placu zabaw i tak wiele terenu do wykorzystania- to w imieniu dzieci prosimy o kilka huśtawek dostosowanych do rożnego wieku dzieci- także z zabezpieczeniami dla maluchów i jeszcze jedną karuzele. Proponuje może uzyskać jakieś dofinansowanie na tego typu sprzęt, może Pan Prezydent jest w stanie jakoś pomóc i zadbać o społeczeństwo? Z góry dziękuję za pomoc i mam nadzieje, że mimo różnych utrudnień podejmie Pan działania w tej sprawie. Za co na pewno miłym uśmiechem i obecnością na placu zabaw podziękują Panu dzieci, a przyzna Pan uśmiech dziecka- jest bezcenny!
(Magda, 20-06-2012)
Odpowiedź:
Pani Magdo, odpowiedź na Pani pytanie została zmieszczona 12-06-2012, proszę skorzystać z wyszukiwarki. W odpowiedzi napisaliśmy także, że opisywany przez Panią teren na którym chciałaby Pani stworzyć plac dla małych dzieci nie należy do miasta, lecz SMLW. Poniżej zamieszczam także odpowiedź Dyrektora MOSiR Uprzejmie informuję, że plac zabaw przy ul. Królowej Jadwigi stanowi obiekt rekreacyjny, na którym znajdują się urządzenia dla dzieci najmłodszych (piaskownice, zjeżdżalnia, bujaki itp.) jak również dla młodzieży i dorosłych (boiska sportowe, siłownia, skatepark itp.). Plac zabaw został w ten sposób zaprojektowany żeby spełniać oczekiwania jak najszerszej grupy mieszkańców Legionowa, w tym również najmłodszych. W najbliższym czasie zostanie wykonana „bezpieczna” nawierzchnia pod zjazdem linowym, która ma zapewnić jeszcze większy komfort dla jego użytkowników, natomiast nie jest planowana dalsza rozbudowa tego terenu poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi i porządkowymi. Z poważaniem Grzegorz Gutkowski dyrektor Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie
Pytanie:
Przeczytałam informacje o uroczystym zakończeniu rozbudowy SP1. Ciśnie mi się na usta pytanie, dlaczego w szkole na miarę XXI wieku brakuje miejsc na świetlicy? W tym roku odczułam to własnej skórze. Do świetlicy szkolnej zostało przyjęte tylko młodsze dziecko. O miejsce dla starszego (9 lat) mam się dowiadywać we wrześniu. Wiem, że szkoła robi co może, ale niepokój rodzica pozostaje. Szkoła została rozbudowana - fakt. W zeszłym roku zostało przyjętych więcej dzieci (np.:stworzono dodatkowe dwa oddziały zerówkowe). Nikt chyba nie pomyślał jednak o tym, że zwiększy się również zapotrzebowanie na opiekę świetlicową. Dziekuję za to co już zostało zrobione, ale mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec.
(Maria, 20-06-2012)
Odpowiedź:
Uprzejmie informuję, że jeszcze nie została ostatecznie zakończona rekrutacja uczniów do świetlicy. Zgodnie z Regulaminem Świetlicy zapisy uczniów dokonywane są w kwietniu na następny rok szkolny. Drugi nabór uzupełniający odbywa się we wrześniu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dziecka do świetlicy także w trakcie trwania roku szkolnego. W związku z tym, jeśli zwiększy się zapotrzebowanie na opiekę świetlicową, szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym, utworzy dodatkowe grupy. Będzie to możliwe po sporządzeniu aneksu do arkusza organizacyjnego SP1, który zatwierdza Prezydent Miasta Legionowo. Decyzje w tej sprawie będą podjęte najpóźniej na początku września – wówczas będziemy mieli do czynienia z faktycznym stanem liczbowym uczniów, którzy zgłoszą się do świetlicy.
Pytanie:
Panie Prezydencie, jakiś czas temu proponowałem montaż monitoringu GPS w autobusach darmowej linii. Czy ktoś rozważał wdrożenie takiego rozwiązania? Niepokorny przewoźnik nie miał by szans aby się tłumaczyć ze swojej niesumienności - był by rozliczany co do sekundy. Jest to najtańszy i w 100% skuteczny system rozliczeń pozdrawiam
(Piotr, 20-06-2012)
Odpowiedź:
Panie Piotrze, w obecnej umowie, poprzedzonej przetargiem ze ściśle określonymi warunkami, nie było zapisu na temat nadajników GPS. Nie przewidujemy montowania GPSów w autobusach na koszt miasta, lecz rozważymy umieszczenie obowiązku ich posiadania w warunkach przetargowych przed podpisaniem kolejnej umowy.Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Karta Dużej Rodziny

Skrzynka Dobrych Pomysłów
Zapisz

PGE