wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Panie Prezydencie zwracam się do Pana z następującymi pytaniami, na które odpowiedzi nie sposób uzyskać wertując stronę internetową UM. Ile Miasto Legionowo wydaje rocznie na naukę religii w szkołach prowadzonych przez gminę? Ilu zatrudnionych jest katechetów? Proszę o podanie kwot dotyczących roku 2011 i 2010. Drugie pytanie dotyczy zajęć z etyki w szkołach publicznych. Czy wszystkie szkoły prowadzą takie zajęcia? Ilu jest zatrudnionych nauczycieli etyki?
(Mieszkaniec, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Zadane przez Pana pytanie jest wnioskiem o udzielenie informacji publicznej, a rubryka Pytanie do Prezydenta nie została stworzona by udzielać tak szczegółowych informacji. Proponuję zatem złożyć wniosek o udzielenie takich informacji na adres kancelaria@um.legionowo.pl
Pytanie:
Mieszkam przy Orliku na Piaskach. Jest on oblegany codziennie, w ilości znacznie przekraczającej jego przepustowość, młodzi ludzie odchodzą z kwitkiem do klatek schodowych oraz różnych zaułków. Mój 14 letni syn musi się zapisywać i czekać kilka dni by móc zagrać w piłkę nożną. Co Prezydent zamierza zrobić, by zwiększyć możliwość kulturalnego spędzenia wolnego czasu przez młodzież, może wreszcie należałoby wybudować drugie boisko. Ostatnio z braku innych zajęć młodzi ludzie palą śmietniki w mieście i piją w klatkach oraz na skwerach, nikt im nie przeszkadza bo policja i straż miejska na urlopach. Słyszałem, że na siatkarki poszło kilkaset tysięcy złotych za co można wybudować co najmniej 3 boiska. Rozumię, że sport wyczynowy potrzebny, lecz w dobie kryzysu, w zadłużonym mieście, gdy na wiele, także na młodzież, nie starcza to wydatkowanie takich kwot na sport wyczynowy to trochę przesada.
(Arek, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, Legionowo jest jedną z lepiej wyposażonych pod względem terenów sportowo - rekreacyjnych gmin w Polsce. Nie tylko mamy dwa Orliki (Piaski i Stadion), ale też liczne ogólnodostępne boiska ze sztuczną nawierzchnią (os. Młodych, Bukowiec, Królowej Jadwigi), a także boiska ze sztuczną nawierzchnią przy każdej szkole podstawowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pana syn korzystał z innych naszych obiektów (najbliższe: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Jana Pawła I lub przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej). Nie wiem skąd ma Pan informacje o zadłużeniu miasta, ale na pewno nie z dokumentu, który nazywa się budżet miasta. W porównaniu do średniej krajowej i miast tej wielkości co Legionowo nasze zadłużenie jest proporcjonalne i nie wpływa negatywnie na kondycję finansową miasta. Policja i Straż Miejska pracują przez cały rok, wystarczy wykręcić numer 986 lub 997. Co do współfinansowania drużyn sportowych - gmina wspiera finansowo nie tylko LTS Legionovia, lecz także wszystkie inne działające w mieście kluby sportowe - KPR, KS Legionovia, KS Delfin i inne.
Pytanie:
Panie Prezydencie czy po wybudowaniu Centrum Komunikacyjnego dalej będę musiała targać rower po schodach na peron do pociągu. W jednej z odpowiedzi pisze Pan że: po przebudowane zostanie przejście od strony osiedla Piaski i tam powstanie pochylnia dla rowerów i wózków, bez zmian pozostaną jednak wejścia na perony oraz wyjście od ul. Piłsudskiego. Nie wierzę, że przy nowej inwestycji nie wzięto pod uwagę innych możliwości (jak windy w których można byłoby przewozić również rowery) aby sprostać potrzebom XXI wieku. Bulwersuje mnie to że tak mało myśli się o tym co dobre dla wszystkich. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że nie koniecznie trzeba dojeżdżać samochodem do pociągu. Ja bym oczekiwała mniej akcji propagandowych a więc realnych rzeczy którymi daje się świadectwo, że popiera się taką komunikację która nie niszczy środowiska a jeszcze służy zdrowiu. Proponuję doświadczalnie sprawdzić codziennie przez tydzień dojecha? ? z rowerem do Warszawy do metra i z powrotem to będzie Pan wiedział o czym piszę. Pozdrawiam i zapraszam do cyklistów. Ruch to zdrowie ale nie koniecznie z rowerem po schodach.
(Klaudia, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, w ramach Centrum Komunikacyjnego budować będziemy dworzec, parking i ulicę, a nie przebudowywać czy też modernizować zrealizowaną przez PKP inwestycję budowy przejścia podziemnego czy też peronów. Zastosowane w Legionowie rozwiązanie jest przyjęte na wszystkich peronach na tej trasie. W trakcie budowy Centrum mamy możliwość wydłużenia wejścia od strony os.Piaski, natomiast nie ma możliwości przebudowania wejść na perony i wejścia od strony centru, tak, aby była możliwość zamontowania pochylni dla wózków i rowerów zgodnie z przepisami budowlanymi. Przepisy mówią, że każdy obiekt musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych - można to zapewnić poprzez wybudowanie wind lub pochylni o szerokości 1,2 m i kącie nachylenia nie przekraczającym 6 %, posiadającej obustronne poręcze. Przeszkodą ograniczającą możliwość stosowania podjazdów jest konieczność zapewnienia niewielkich spadków. Łatwo obliczyć, że przy różnicy wysokości 5 m podjazd powinien mieć 83 m długości. Tak długie podjazdy muszą być dodatkowo zaopatrzone w spoczniki o wymiarach 1,5 x 1,5 m co jeszcze zwiększa długość podjazdu. Przy dysponowaniu odpowiednim terenem można wybudować podjazd w kształcie labiryntu po obu stronach tunelu i włączyć go do przejścia podziemnego, nie da się tego jednak zrobić w Legionowie. Miejsca dla rowerów przy Centrum Komunikacyjnym będą ulokowane po obu stronach stacji, tak aby pasażerowie dojeżdżający do pociągu rowerem mogli go bezpiecznie zostawić bez konieczności przechodzenia na drugą stronę.
Pytanie:
Panie Prezydencie, w wielu pytaniach i odpowiedzach dotyczacych spraw zwiazanych z dworcem PKP w Legionowie zaznacza Pan, ze PKP odpowiada za wszystko. A w jaki sposob i gdzie mozna kierowac swoje zapytania?
(Milena, 03-09-2012)
Odpowiedź:
PKP to wiele zależnych spółek, które mają swoje ściśle określone kompetencje. Pytania w sprawie niedziałających dźwigów należy kierować do PKP Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, tel. 22 4733300. PKP PLK odpowiada m.in. za budowę tunelu, jest także zarządcą trakcji kolejowej i odpowiada za otwieranie i zamykanie przejazdu - telefonów do spółki jest wiele, zależy to od zakresu danej sprawy - kontakty podane są na stronie http://www.plk-sa.pl/kontakt/centrala-spolki/. Wynajęta przez PKP PLK firma "Bratek" z Nowego Dworu Mazowieckiego odpowiada za czystość w przejściu - nr tel. 660 691 175. Wymieniać można wiele różnych numerów> zależy z jaką sprawą chciałaby się Pani zgłosić. Polecam wyszukiwarkę google.
Pytanie:
Witam mam pytanie czy w przyszłości w Legionowie lub okolicach będą budowane bloki TBS?
(Anna, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Gmina Legionowo buduje budynki wielorodzinne z mieszkaniami przeznaczonymi na sprzedaż w bardzo konkurencyjnych cenach. Zakończyliśmy budowę takiego bloku na os. Młodych, planujemy wybudowanie kolejnego w tej samej lokalizacji. Podobne bloki powstały też przy ul. gen B. Roi. Mieszkania takie można nabyć w drodze licytacji bądź rokowań - w przypadku rokowań płatność może być rozłożona na raty. A pełna własność lokalu jest znacznie korzystniejsza dla mieszkańców niż częściowa, jaką oferuje budownictwo TBS. Natomiast pytania dotyczące okolic Legionowa należy zadawać wójtom poszczególnych gmin.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie Śledząc wątek korespondencji dotyczący ul. Listopadowej można zauważyć, że inwestycja ta wybitnie nie ma szczęścia u władz Legionowa. Czytamy, że conajmniej dwukrotnie były już zatwierdzone środki na ten cel ale nie udałosię jej jak dotąd zrealizować. Dlatego ze zdziwieniem przeczytałem Pana odpowiedż na list pani Joanny z 20.08.12 dotyczący tej sprawy, w której pisze Pan, że nie wiadomo czy w przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze na to zadanie. Panie Prezydencie jeżeli stoi Pan w jakiejkolwiek koloejce, przychodzi Pana kolej ale z jakiegoś powodu nie może Pan być obsłużony to przepuszcza Pan osoby stojące za Panem ale nadal jest Pan na POCZĄTKU koleiki. Moim zdaniem tak nteż powinno być w tym wypadku. My już naprawdę odstaliśmy swoje. Byłoby mocno niesprawiedliwe gdyby kolejny raz nie załatwiono utwardzenia tej ulicy. Pozdrawiam
(Paweł, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, budżet miasta rządzi się innymi prawami niż kolejka w sklepie. Dwa lata temu środki przeznaczone na inwestycje były dwukrotnie większe niż w tym roku. Oznaczało to, że można było wpisać do planu znacznie więcej inwestycji. Część z nich została zrealizowana, inna nie. Ulica Listopadowa nie została wówczas wyremontowana, ponieważ pojawiła się konieczność przebudowy systemu odprowadzania wód. Oznacza to, że, używając Pańskiej terminologii, kolejka przeszła i należy się w niej ustawić ponownie.
Pytanie:
Czy w legionowskich przedszkolach będzie obowiązywała taka ulga: "Od dnia 01.09.2012 r. z tzw. "ulgi prorodzinnej" polegającej na obniżeniu opłaty do 75% będą mogły skorzystać nie tylko dzieci mające rodzeństwo w publicznym lub niepublicznym przedszkolu prowadzonym na terenie m. st. Warszawy, ale również: dzieci mające rodzeństwo w żłobku lub klubie dziecięcym wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy (są to tylko opiekunowie działający na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), dzieci mające rodzeństwo w publicznym lub niepublicznym punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie m. st. Warszawy."
(Krzysztof, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Ulga, którą Pan cytuje, jest uchwałą prawa miejscowego miasta stołecznego Warszawa i nie ma zastosowania w Legionowie. Nie ma obecnie w planach utworzenia takiej uchwały dla Legionowa, pracujemy natomiast nad wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny.
Pytanie:
Witam.jestem ojcem niepełnosprawnego dziecka od niedawna korzystamy z pomocy w naszym powiecie słyszałem że istnieje Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych czy gdzieś na stronach naszego miasta mogę znaleźć o niej informację np. jaki jest jej skład i czym dokładnie się ona zajmuję. Pozdrawiam
( Piotr, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Panie Piotrze, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie została powołana Zarządzeniem Nr 13/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. Starosty Legionowskiego. Aktualny skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legionowie: 1. Anna Mateuszczyk - przewodnicząca Rady, członek Zarządu Powiatu 2. Barbara Sówka- członek (Polski Związek Niewidomych) 3. Barbara Potyra - członek (Dom Pomocy Społecznej,, Kombatant") 4. Teresa Gawrońska - członek (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) 5. Jerzy Jastrzębski - członek (Fundacja ,,Promień Słońca") Informacje na jej temat może Pan znaleźć na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie http://www.legionowo.pcpr.pl.
Pytanie:
Panie Prezydencie myślę iż znana jest Panu ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Dlaczego jest nierespektowana, Sklepy i bary sprzedające napoje alkoholowe mnożą się w naszym mieście jak grzyby po deszczu. A mieszkańcy miasta i młodzież zamiast robić coś pożytecznego przez całe dnie i noce oblegają te placówki handlowe i zakłócają spokój innym. Koncesje wydaje Pan. W mojej okolicy jest 8 takich placówek - obszar około 100 metrów. Co Pan na to Panie Prezydencie. Pozdrawiam
(Kararzyna, 03-09-2012)
Odpowiedź:
Pani Katarzyno, Liczba placówek w danej okolicy sprzedających alkohol nie ma żadnego znaczenia. Rada Miasta uchwala limit punktów sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie całego miasta. Zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, na terenie miasta Legionowo ustalono limit 115 punktów w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy) oraz 50 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (lokale gastronomiczne). Rada Miasta również w uchwale określiła zasady usytuowania miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Jeżeli przedsiębiorca składający wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych spełni wymogi określone w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałach Rady Miasta Legionowo, w tym uzyska pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwalą Rady Miasta, Prezydent Miasta nie ma podstaw do odmowy wydania zezwolenia. Natomiast po uzyskaniu przez przedsiębiorcę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, to na przedsiębiorcy ciążą obowiązki w zakresie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym przestrzegania porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i jego najbliższej okolicy. Również przedmiotowa ustawa określa sankcje dla przedsiębiorcy z tytułu nieprzestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadkach zakłócania porządku publicznego właściwym organem do przyjmowania zgłoszeń jest Policja i Straż Miejska.
Pytanie:
Panie Prezydencie-przy ul.Plantowej rzeczywiście brakuje oświetlenia ale jest go zbyt mało również przy ul. zacisznej.Jak będą jakieś plany na postawienie oświetlenia na Plantowej to proszę również uwzględnić w planach doświetlenie ulicy Zacisznej. Na takie cele środki powinny się znaleźć bo chodzi o bezpieców
(mieszkaniec bukowca, 21-08-2012)
Odpowiedź:
W tej chwili nie ma w planach budowy oświetlenia ul. Zacisznej, natomiast zostanie złożony wniosek do budżetu o wprowadzenie inwestycji budowy słupów oświetleniowych w ul. Plantowej przy ul. B. Roi.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

Karta Dużej Rodziny

PGE

Odpowiedzi