wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Panie Prezydencie, czy zostały podjęte już jakieś decyzje w sprawie przystąpienia Legionowa do inicjatywy Warszawa+ (dot.obniżenia kosztów biletów ZTM).
(EWA, 18-09-2014)
Odpowiedź:
Pani Ewo, decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Temat nie był przedmiotem obrad ostatniej sesji.
Pytanie:
Panie Prezydencie, dziękuję za odp. (z dn. 02.09) i podjęte działania. Niestety, nie są one wystarczające. Nadal przy garażach, w bezpośrednim sąsiedztwie śmietnika koło bloku przy ul. Olszankowej D dzielą i rządzą miejscowe i przyjezdne żule i menele. Pojawiły się nowe gabaryty (prośba o usuwanie gabarytów na bieżąco!) i znowu przy garażach i koło śmietnika mamy osiedlową pijalnię alkoholu! Proszę nie odsyłać mnie pod 986. Interwencje SM czy Policji w postaci spisania jednego czy dwóch żuli to żadna odpowiedź na problemy przestraszonych mieszkańców. Proszę o poważne podejście do sprawy, przywrócenie stałych patroli na Os. Młodych, użycie podległych instytucji (i skłonienie tych niezależnych od Miasta) do zajęcia się problemem PIJAŃSTWA, DEMORALIZACJI i AGRESJI na Os. Młodych. Telefon pod 986 to żadne rozwiązanie. Na Os. Młodych ELEMENT przejmuje władzę, a władza oddaje je bez walki. Proszę o powstrzymanie tego procederu zanim będzie za późno!
(Wojciech, 18-09-2014)
Odpowiedź:
Dziękuję za uwagi i spostrzeżenia. Zobowiązałem Komendanta Straży Miejskiej aby również na Os. Młodych kierował patrole piesze i samochodowe. Dodatkowo w budżecie miasta zostaną zabezpieczone środki na zmianę lokalizacji kamery, aby obejmowała również teren o którym Pan pisze.
Pytanie:
Panie Prezydencie czy jest jakaś szansa na ograniczenie ruchu a przynajmniej prędkości w obrębie ul. Tatrzańskiej i ul. Orląt Lwowskich do ul. Długiej nie ma żadnych znaków ani spowalniaczy. Jest to droga którą kierowcy omijają korki lub śpieszą się do kościoła. Z poważaniem,
(Beata, 18-09-2014)
Odpowiedź:
Pani Beato, na ul. Tatrzańskiej i ul. Orląt Lwowskich (Długa - Tatrzańska) obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h , gdyż jest to teren zabudowany. W przypadku łamania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami prosimy o kontakt z Policją pod nr tel. 997.
Pytanie:
Panie Prezydencie, jaki był koszt równania ulicy Orzechowej w latach 2012, 2013 oraz w roku 2014? Jaki jest orientacyjny kosz utwardzenia ulicy Orzechowej? Na kiedy jest przewidziane utwardzenie ul. Orzechowej. Jak będzie wyglądała komunikacja po zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu ulic Wyszyńskiego - Parkowa? Czy przewidziana jest budowa ronda przy wylocie z tunelu w ciągu al. Róż - Krakowska i dlaczego projekty takie są realizowane bezmyślnie tj. skrzyżowanie z częścią drogi w drzewa (do tyczy to skrzyżowania na ul. Krakowskiej przy wyjeździe z tunelu), czy nie można było w tym czasie wybudować ulicy. Panie Prezydencie przeraża mnie krótkowzroczność władz miasta przy takich inwestycjach. Zasłanianie się brakiem wpływu na inwestorów jest oznaką arogancji wobec mieszkańców ponieważ władze miasta POWINNY działać na rzecz mieszkańców i negocjować, a nie przesuwać odpowiedzialności na innych jak np. Piłat.
(Pawel, 18-09-2014)
Odpowiedź:
Panie Pawle, średni roczny koszt równania ul. Orzechowej wyliczony z wydatków w latach 2012 - 2014 wyniósł 970 zł. Orientacyjny koszt utwardzenia ulicy z jednostronnym chodnikiem jest ponad 460 razy wyższy i wynosi 450.000 zł. Po zamknięciu przejazdu w ciągu ulic Wyszyńskiego - Parkowa ruch kołowy zostanie przeniesiony do tunelu w ciągu ulic Krakowska - Al. Róż. Obecnie projektowane jest rondo na skrzyżowaniu ulic Al. Legionów - Al Róż. Zanim rozpoczęto budowę tunelu Starostwo powiatowe (zarządca ul. Krakowskiej) w uzgodnieniu z gminą proponowało PKP budowę skrzyżowania na wysokości ul. Piastowskiej w formie ronda. Takie rozwiązanie nie uzyskało jednak akceptacji PKP PLK (które było inwestorem budowy tunelu). Nie ulega wątpliwości, że nawet ministerstwa mają nikły wpływ na to, co dzieje się w spółkach PKP. Trudno sobie wyobrazić zatem, żeby taki wpływ miała gmina, która nie była stroną procesu inwestycyjnego a inwestycja prowadzona była na terenach należących do PKP, wyłączonych spod wpływu lokalnego samorządu. Oczywiście jako samorząd wypowiadaliśmy się w wielu kwestiach dotyczących przepraw przez tory kolejowe, jednak nie mieliśmy głosu decydującego w sprawie zastosowanych rozwiązań.
Pytanie:
Panie Prezydencie, jestem mieszkańcem Osiedla Piaski, dokładnie ul. Piaskowa 7. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość postawienia oznaczeń przy parkingach bloków piaskowa 1,3,5,7, że są to parkingi przynależne do tych bloków wzdłuż drogi wewnętrznej oddzielającej od WTBS Kwatera Sp. z o.o. WTBS posiada piękne duże parkingi które są oznaczone jako teren prywatny WTBS, stoją one puste a lokatorzy zajmują parkingi przynależne do naszych bloków. Niejednokrotnie przyjeżdżając z dziećmi czy z zakupami nie można zaparkować. Postawienie takich oznaczeń pomogłoby rozwiązać ten problem. Piękny parking WTBS znajduje się 50m od parkingu przy naszych blokach, różni się tylko tym, że tam są oznaczenia - teren prywatny. My jako lokatorzy, w większości właściciele, płacący podatek od nieruchomości nie mamy możliwości na to wszystko wpłynąć.
(Mariusz, 18-09-2014)
Odpowiedź:
Panie Mariuszu, parkingi przy blokach znajdują się na terenie wspólnot lub innego właściciela prywatnego - w tym przypadku to zarządca danego terenu. Dlatego to właściciel terenu, a nie miasto ma prawo oznakować parkingi zgodnie z potrzebami.
Pytanie:
Mam pytanie dotyczące lekcji etyki w szkole. Dlaczego jej nie ma? Mój syn (ZS nr 1) w czasie lekcji religii jest zmuszony przebywać na swietlicy. Czy w ogole przewiduje się taki etat w szkole?
(Tatiana, 13-09-2014)
Odpowiedź:
Pani Tatiano, zgodnie z aktualnymi przepisami „W szkołach podstawowych i gimnazjach dyrektor szkoły naukę etyki organizuje na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).” Życzenie rodzica powinno mieć formę pisemnego oświadczenia. Do dnia dzisiejszego nie został złożony w Zespole Szkół nr 1 w Legionowie żaden formalny wniosek w sprawie nauki etyki. Jednocześnie wyjaśniam, że nasza szkoła, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, zapewnia opiekę tym uczniom, którzy nie uczęszczają ani na religię ani na etykę. Pozdrawiam, Krzysztof Wołejko dyr. ZS1 w Legionowie
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie. Klatka na Kościuszki 9B została odnowiona .Dziękujemy.Chcieliśmy uzyskać dostęp do klucza od strony bramy do drzwi wejściowych.K.Z.B odmówiło twierdząc że musi być droga ewakuacji ,zaproponowali nam domofon,który niestety naszym zdaniem także zamyka tę drogę- tak samo jak klucz .Czyżby byli tacy bogaci? Mieszkam tu 11 lat, brama wjazdowa tak jakby nie istnieje ,podwórko jest otwarte,U nas jest zaledwie 6 mieszkań ,dwie osoby pracują na noce ,Z powodu braku zamknięcia klatki jak to w życiu bywa, różne osoby kręcą się nocą po klatce i po podwórku .Chodzi nam tylko o udostępnienie kluczy.gdzie każdy lokator by posiadał swój.Klatka byłaby zamykana tylko na noc.W takim budynku z sześcioma rodzinami domofon to trochę fatalne rozwiązanie. Z poważaniem -mieszkańcy.
(Anna, 13-09-2014)
Odpowiedź:
Pani Anno, KZB Legionowo Sp. z o.o. nie wyraża zgody na zamykanie na klucz drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 9 B w Legionowie. Powyższe stanowisko wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 4 ust. 1 pkt. 14 według którego jest zabronione zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji. (Dz. U. z 2009r nr 178, poz. 1380 z poźn. zm.). KZB Legionowo
Pytanie:
Witam. Chciałabym się dowiedzieć czy w Legionowie jest możliwość handlu obwoźnego w wyznaczonych miejscach?
(Monika, 11-09-2014)
Odpowiedź:
Pani Moniko, miejsca, w których można prowadzić handel na terenie miasta Legionowo zostały określone w uchwale nr LIII/581/2002 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie uporządkowania handlu na terenie miasta Legionowo. Zgodnie z §1 w/w uchwały miejscami takimi są: - targowisko przy ul.Jana III Sobieskiego, - targowisko przy ul.gen.Józefa Sowińskiego 10, - targowisko na os.Piaski przy ul.Zegrzyńskiej, - teren przy Cmentarzu Miejskim. W §2 pkt 1 w/w uchwały dopuszczono możliwość prowadzenia handlu owocami sezonowymi, jak też artykułami okazjonalnymi typu choinka, również w innych miejscach niż wymienione powyżej, tj. w miejscach zaproponowanych przez właścicieli lub użytkowników nieruchomości, pod warunkiem uzyskania zgody Prezydenta Miasta.
Pytanie:
Panie Prezydencie czy panu coś wiadomo kiedy mieszkańcy Legionowa korzystający z peronu PKP Legionowo Piaski doczekają się jego remontu.? Idzie jesień zazwyczaj okres opadów i po peronie jak co roku będziemy brodzić w błocie nie mówiąc o że w zeszłą zimę peron nie był ani razu odśnieżony.
(Anna, 11-09-2014)
Odpowiedź:
Pani Anno, niestety, w tym temacie nie mam dobrych wieści. Nie planujemy w tym roku inwestycji na terenie przystanku PKP Piaski. Niestety właściciel terenu, czyli spółka PKP PLK też nie ma żadnych planów remontowych w tym zakresie. Wyjaśniono nam, że nie mają na ten cel środków finansowych.
Pytanie:
Panie Prezydencie, czy Straż Miejska nie może się zająć m.in. sprawdzaniem miejsc, gdzie młodzież pije alkohol, pali papierosy albo inne świństwo, oraz obserwacją sklepów, gdzie sprzedaje się młodzieży papierosy czy alkohol - oczywiście mówimy tu o Legionowie, oraz przeprowadzaniem dzieci przez przejścia dla pieszych przy szkołach? Jak ostatnio da się zauważyć SM nie robi nic innego, jak tylko porusza się po osiedlu Piaski i wlepia mandaty za nieprawidłowo zaparkowane samochody. Wg mnie i wielu innych mieszkańców jest to zwykłe POLOWANIE na kasę, bo samochody te w niczym nie przeszkadzają. Karetka, czy straż pożarna spokojnie mogłaby dojechać do bloku, gdyż drogi osiedlowe są bardzo szerokie. Pozdrawiam.
(Tomasz, 11-09-2014)
Odpowiedź:
Uprzejmie informuję, że od 01 09 2014 r. przy wszystkich szkołach, w tym na Os. Piaski przy Zespole Szkół w godz. porannych Strażnicy Miejscy pomagają dzieciom bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Strażnicy reagują również na każde spożywanie alkoholu na ulicach czy placach (szczególnie w okolicach sklepów). W 2013 r. ujawniono 2488 przypadków picia alkoholu w miejscach niedozwolonych, w tym 447 osoby zostały ukarane mandatami na sumę 44700 zł.


Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Odpowiedzi