Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
E-PODATKIePUAPKontaktMapa serwisuTłumacz/translator

Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Cz w Legionowie powstanie nowe publiczne gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi?
(Iwona, 31-01-2014)
Odpowiedź:
Pani Iwono, są plany utworzenia takiego gimnazjum w budynku LO im. M. Konopnickiej. Zachęcam do kontaktu ze Starostą Legionowskim, który będzie prowadził tę placówkę, ewentualnie dyrekcją Liceum.
Pytanie:
Panie Prezydencie, jak ma się sprawa samochodu dla osób niepełnosprawnych rozwożący je na WTZ i do Serocka?
(Marcin, 31-01-2014)
Odpowiedź:
Panie Marcinie, pytanie dotyczy dowozu niepełnosprawnych osób do Środowiskowego Domu Samopomocy. Zadanie to realizuje organizacja pozarządowa w Serocku na zlecenie Starostwa Powiatowego. Zatem pytanie powinno zostać skierowane do Starosty http://www.powiat-legionowski.pl/index.php/pl/component/contact/contact/9
Pytanie:
Panie Prezydencie! Czy za nasze, wszystkich podatników pieniądze chce Pan kupić sobie następny tytuł Mecenasa Kultury? Czy do zdobycia tego tytułu potrzebne są zwrotne listy pochwalne na Pana cześć? Jeżeli tak, to powinien Pan napisać o tym w liście do obrońców Filii nr 1 Miejskiej biblioteki, a jeżeli nie, to proszę o wytłumaczenie jakie pieniądze zostały na te listy wyegzekwowane i z jakiej puli (może bibliotecznej na zakup nowości książkowych). Proszę o poważną odpowiedź.
(Barbara, 31-01-2014)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, pisze Pani o liście, który wysłaliśmy do wszystkich podpisanych pod protestem w sprawie likwidacji Filii nr 1. Każda osoba podpisana pod tym pismem otrzymała oddzielne pismo, dziękujące za zaangażowanie i wyjaśniające dalsze losy placówki i rozwoju czytelnictwa w Legionowie. W liście informuję, że wspólnie ze Starostą podjęliśmy decyzję o utrzymaniu placówki. Miasto przekazało nieodpłatnie nie tylko budynek, lecz także księgozbiór i całe wyposażenie. Jest to nasz wkład w rozwój powiatowej placówki. List, który tak źle Pani odebrała, miał wyjaśnić co dalej będzie się działo z księgozbiorem, że powstaje nowy punkt, że funkcjonuje zespół, ponieważ założyłem, że nie każdy z naszych mieszkańców podpisanych pod pismem w obronę Filii nr 1 korzysta z internetu i ma dostęp do tych informacji. Mogę jedynie wyrazić moje ubolewanie z faktu, że list odebrała Pani w ten a nie inny sposób i poinformować, że zarówno wydruk, jak i dystrybucja listu nie wygenerowały żadnych dodatkowych kosztów, gdyż zostało to zorganizowane w ramach zadań własnych UM Legionowo.
Pytanie:
Dlaczego chodniki w naszym mieście nie są odśnieżane ani sypane piaskiem? Mam na myśli przede wszystkim główne ulice np. ulicę Piłsudskiego. Chodzi tu codziennie tysiące osób, a przynajmniej na odcinku stacja kolejowa - rynek miejski chodnik jest skuty lodem i śniegiem. Na dodatek pokrywa śnieżno-lodowa jest cała w dołkach. Czy aż tak trudno odśnieżyć i odkuć z lodu chodniki, lub chociaż posypać je piaskiem ? Przecież miasto ma zarezerwowane środki na takie potrzeby, a do teraz zimy prawie nie było więc środków tych nie powinno brakować. Jest to nie tylko kwestia komfortu ale przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi. Czy tak ma być do końca zimy ?
(Aleksander, 31-01-2014)
Odpowiedź:
Panie Aleksandrze, miasto ma zarezerwowane środki na odśnieżanie miejskich ulic, chodniki odśnieżają zarządcy lub właściciele nieruchomości położonych przy danym chodniku. Nieodśnieżone chodniki należy zgłaszać do Straży Miejskiej pod numerem telefonu 986, Strażnicy upomną właściciela/zarządcę i wyegzekwują obowiązek odśnieżenia i posypania chodnika.
Pytanie:
Panie Prezydencie moje pytanie do kogo nalezy posypanie ul miejskich poniewaz moja mama wracala z kosciola i bardzo sie potlukla do kogo ma sie udac po odszkodowanie za bol leki i cierpienie jest starsza osoba .Zglaszalem problem do dzialu komunalnego i nie ma odzewu chodzi o ul Listopadowa ktora juz jest robiona 7 lat inie mozecie dogadac sie z Jablonna chyba piach nie jest taki drogi
(tadeusz, 31-01-2014)
Odpowiedź:
Panie Tadeuszu, na wstępie chciałbym wyrazić ubolewanie, że Pańska Mama doznała wypadku. Chciałbym uściślić, czy chodzi o ulice czy chodniki. Miejskie ulice odśnieża wykonawca zatrudniony przez UM Legionowo, wszelkie uwagi należy kierować do Straży Miejskiej (nr 986) lub do Wydziału Gospodarki Komunalnej (tel. 22 766 40 25). Kwestia chodników wygląda inaczej - w ogromnej większości odśnieżają je zarządcy przylegających do nich działek. Tu także interweniuje Straż Miejska. Ulica Listopadowa w części jest legionowska, my odśnieżamy na naszym terenie, pozostałą część ulicy odśnieża gmina Jabłonna. Na remont tej ulicy mieliśmy wygospodarowane i zarezerwowane środki, mamy je także w tym roku, czy inwestycja dojdzie do skutku zależy jedynie od dobrej woli władz Jabłonny.
Pytanie:
Mam pytania odnośnie budowy nowego dworca,prawdopodobnie największej i najlepszej inwestycji w historii Legionowa 1. Odnośnie lokali komerycjnych - czy oferty wynajmu będą ogłaszane publicznie, w formie przetargu i kiedy można się ich spodziewać? 2. Dlaczego w ramach stojaków rowerowych zastosowano te już dawno nie używane przy budowie nowej i nowoczesnej infrastruktury rowerowej , czyli w kształcie kółek? Nie wykonanalne jest spięcie roweru, gdy pomiędzy oraz po drugiej stronie stoją już zaparkowane rowery.Obecnie stosuje się tylko te w wersji odwróconego U.I dlaczego tylko 3 stojaki? Już wcześniej ilość rowerów pod stacją była ogromna, przy zakończeniu budowy może ich być dwukrotnie więcęj. 3. Ile projektów architektury dworca było zgłaszanych do Urzędu ? Trochę przeraża projekt zwycięski, krótko mówiąc bardzo słaby, mało innowacyjny i nowoczesny, ale może się to wiązało z pośpiechem w związku z dotacją szwajcarska? Pozdrawiam,
(Marcin R., 31-01-2014)
Odpowiedź:
Panie Marcinie, 1. Pomieszczenia zostaną wynajęte w formie otwartego przetargu, ogłoszenia będą zamieszczone w BIP UM oraz na stronie www.legionowo.pl. 2. Stojaki zaprezentowane w wizualizacji nie są docelowym rozwiązaniem, postaramy się aby było ich jak najwięcej przy nowym dworcu (w tym parkingu wielopoziomowym). 3. Zgodnie z prawem zamówień publicznych, spośród 15 zgłoszonych pracowni architektonicznych, wybraliśmy najkorzystniejszą cenowo ofertę. Wykonawca przedstawił dwie zbliżone do siebie koncepcje, wybraliśmy jedną z nich.
Pytanie:
witam czy ktoś z urzędu miasta w ogóle widział rozkład odjazdów S3 i S9 ? pociągi są co godzinę, szkoda tylko tylko że obydwa w odstępie 10 minutowym a tłumaczenie że to nie legionowo ustala a warszawa jest bez sensu Kto to ma zmienić ? pasażerowie w jaki sposób ? chyba mamy rządzących odpowiedzialnych za takie sprawy.
(Marek, 31-01-2014)
Odpowiedź:
Panie Marku, pociągi S3 i S9 dojeżdżają w różne miejsca Warszawy, ich trasy pokrywają się jedynie na pewnym odcinku. Pasażerowie dojeżdżają z reguły na tę samą, równą godzinę więc pociągi ustawione są tak, aby im to umożliwić niezależnie od tego czy jadą na dworzec Gdański, Centralny czy na Służewiec. Pozostaje też kwestia przepustowości torów i dopuszczenia pociągów przez PKP. PKP priorytetowo traktuje pociągi ekspresowe, pospieszne, dalekobieżne, a dopiero na końcu przyznaje miejsce na torach pociągom podmiejskim.
Pytanie:
Jakie warunki należy spełnić aby być radnym w naszym mieście gdzie się zgłosić.
(Ania, 31-01-2014)
Odpowiedź:
Pani Anno, zasady wyboru reguluje USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Rozdział 10 w/w aktu zawiera przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje komitetom wyborczym. Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów. Lista kandydatów w wyborach do rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu może zawierać tylko jedno nazwisko. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów. W zgłoszeniu listy kandydatów podaje się: 1) nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby; 2) nazwę rady gminy oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia; 3) nazwiska i imiona, wiek oraz miejsce zamieszkania kandydatów; nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a także wskazanie jego przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. do pisemnej zgody kandydata na kandydowanie dołącza się również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć dokument potwierdzający przyjęcie przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Każda zgłaszana lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców – jeżeli dotyczy zgłoszenia w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu. Listy kandydatów, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów do godziny 24.00, wraz z wykazem podpisów. Zgłoszenia listy dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba. Do zgłoszenia załącza się dokument, wydany przez komitet wyborczy, stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego, z podaniem jego nazwiska i imienia oraz dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL. Pozdrawiam
Pytanie:
Witam, wczoraj ja, moja żona i syn otrzymaliśmy pańskie ulotki związane tematycznie z biblioteką. Trzy na jeden adres!!! Rozumiem że wszyscy, którzy podpisali się pod listą sprzeciwu dostali takie pisemka.W związku z tym mam kilka pytań. Ile tych ulotek zostało wysłanych? Ile kosztowała ta akcja?Dlaczego za pieniądze podatników robi pan sobie reklamę? Czy nie lepiej byłoby przeznaczyć te środki na zakup książek dla filii, której likwidację pan popierał, a teraz udaje wielkiego obrońcę? Czy dyrektor biblioteki już straciła swą posadę, bo źle zarządza powierzonym społecznym mieniem? Czy poprzez te ulotki próbuje pan już kupić tytuł mecenasa kultury? Czy naprawdę nie widzi pan śmieszności w swoim postępowaniu? Podobno ciemny lud wszystko kupi, ale moim zdaniem są pewne granice. Pan, pana zastępca a przede wszystkim dyrektorka bibliotioteki nieodwracalnie zaszkodziliście legionowskiej książnicy i żaden PR tego nie zmieni.
(Jerzy, 31-01-2014)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, nie otrzymał Pan ulotki, lecz list, który wysłaliśmy do wszystkich podpisanych pod protestem w sprawie likwidacji Filii nr 1. Każda osoba podpisana pod tym pismem otrzymała oddzielne pismo, dziękujące za zaangażowanie i wyjaśniające dalsze losy placówki i rozwoju czytelnictwa w Legionowie. To, że otrzymali Państwo trzy takie pisma oznacza, że trzy osoby z Pańskiego adresu podpisały listę. List, który tak źle Pan odebrał, miał wyjaśnić co dalej będzie się działo z księgozbiorem, że powstaje nowy punkt, że funkcjonuje zespół, ponieważ założyłem, że nie każdy z naszych mieszkańców podpisanych pod pismem w obronę Filii nr 1 korzysta z internetu i ma dostęp do tych informacji. W liście informuję, że wspólnie ze Starostą podjęliśmy decyzję o utrzymaniu placówki. Miasto przekazało nieodpłatnie nie tylko budynek, lecz także księgozbiór i całe wyposażenie. Jest to nasz wkład w rozwój powiatowej placówki. Mogę jedynie wyrazić moje ubolewanie z faktu, że list odebrał Pani w ten a nie inny sposób. List został wysłany do około tysiąca osób, zarówno druk jak i kolportaż zostały wykonane w ramach zadań własnych UM Legionowo i nie wygenerowały dodatkowych kosztów. Pozdrawiam
Pytanie:
Witam chciałabym się dowiedzieć kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dojścia do stacji PKP oraz peronów ponieważ aktualnie jest tam bardzo ślisko i łatwo o przewrócenie się i złamanie nogi lub ręki. Chciałabym też zwrócić uwagę na wyznaczenie bezpiecznego dojścia na stację PKP ponieważ aktualnie przez prace budowlane właściwie jego nie ma piesi muszą przeciskać się po śliskiej powierzchni pomiędzy samochodami co może kiedyś zakończyć się tragedią.
(Iza, 26-01-2014)
Odpowiedź:
Pani Izo, dziękuję za informację. Wykonawca wytyczył już bezpieczne przejście, oddzielił je ogrodzeniem i będzie ono systematycznie odśnieżane i posypywane. Kwestię peronów przekazałem Straży Miejskiej, która skontaktuje się z PKP, odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie przejścia podziemnego i peronów.Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Karta Dużej Rodziny

Skrzynka Dobrych Pomysłów

Zapisz

PGE