wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Data wydarzenia:
środa, 15-02-2017, godz. 18.00
do środa, 15-02-2017, godz. 00.00
Miejsce:

Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Królowej Jadwigi 11 w Legionowie.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Zapoznanie się z bieżącą działalnością oraz planami wybranej placówki oświatowej w Legionowie.

2. Zapoznanie z pismem Prezydent Miasta Legionowo z 19 stycznia 2017 r. przekazującym sprawozdanie za 2016 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Legionowo.

3. Sprawy wniesione.

4. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Piętka

 

Czas trwania Komisji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia