wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

XXVII sesja Rady Miasta
Data wydarzenia:
środa, 08-02-2017, godz. 16.30
do środa, 08-02-2017, godz. 00.00
Miejsce:

Sala konferencyjna Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Legionowo dotyczącego złożonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

7. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący rady

Janusz Klejment

 

Czas trwania Sesji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia