wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Data wydarzenia:
wtorek, 28-02-2017, godz. 08.30
do wtorek, 28-02-2017, godz. 00.00
Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miasta Legionowo

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Informacja o rozliczeniu się z dotacji z budżetu Gminy na rok 2016 instytucji nie należących do sektora finansów publicznych.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla własnego „in blanco”.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla własnego „in blanco”.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do wystawienia weksla własnego „in blanco”.

5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017r.

7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem udziałów w Spółce KZB Legionowo Sp. z o.o.

8. Sprawy wniesione.

9. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

 

Czas trwania Komisji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia