wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
Data wydarzenia:
czwartek, 23-02-2017, godz. 18.00
do czwartek, 23-02-2017, godz. 00.00
Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Kompleksowy system pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień na terenie Legionowa.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Domu Dziennego Pobytu w Legionowie.

4. Zapoznanie z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Legionowa za 2016 rok przekazaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie pismem z 27 stycznia 2017 r.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

 

Czas trwania Komisji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia