wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta
Data wydarzenia:
poniedziałek, 27-02-2017, godz. 17.00
do poniedziałek, 27-02-2017, godz. 00.00
Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miasta Legionowo

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Spółka z o.o.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej, na rzecz użytkownika wieczystego.

5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż zabudowanej działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Adama Asnyka 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.

6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Kaszubskiej 2, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonych w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego i przy ulicy Suwalnej oraz przy ulicy Olszankowej, osobom, które korzystały z tych nieruchomości na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B, osobom, które korzystały z tych pomieszczań na podstawie umów zawartych na okres 3 lat.

9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od trybu przetargowego i na bezprzetargowe oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej 16 w Legionowie, z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia „PULS V. Perzyna i wspólnicy spółka jawna”.

10. Sprawy wniesione.

11. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

 

Czas trwania Komisji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia