wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Data wydarzenia:
poniedziałek, 27-02-2017, godz. 18.30
do poniedziałek, 27-02-2017, godz. 00.00
Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miasta Legionowo

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Wdrażanie reformy systemu edukacji – stan przygotowań.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, liczby punków za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

5. Sprawy wniesione.

6. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Piętka

 

Czas trwania Komisji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia