wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Data wydarzenia:
piątek, 02-06-2017, godz. 16.00
do piątek, 02-06-2017, godz. 00.00
Miejsce:

Sali obrad 4.04 Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2016 r.

2. Zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za rok 2016, wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, oraz informacji o stanie mienia Gminy Legionowo za rok 2016.

3. Sprawy wniesione.

4. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta

i Informacji Publicznej

 

Czas trwania Komisji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia