wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Data wydarzenia:
środa, 07-06-2017, godz. 16.00
do środa, 07-06-2017, godz. 00.00
Miejsce: Sala obrad 4.04 Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opracowanie stanowiska Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo z tytułu wykonania budżetu w roku 2016.

2. Sprawy wniesione.

3. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Zieliński

 

Czas trwania Komisji Rady Miasta uzależniony jest od czasu realizacji porządku posiedzenia.

Oryginalna treść dostępna na stronie BIP Legionowo

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia