wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
Data wydarzenia:
wtorek, 20-06-2017, godz. 18.00
do wtorek, 20-06-2017, godz. 00.00
Miejsce: W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 26B

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Straż Miejska i Komenda Powiatowa Policji w Legionowie – zadania, możliwości i problemy.

2. Zapoznanie z funkcjonowaniem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wpływ na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Ocena współpracy, analiza potrzeb i możliwości.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo trzyosobowej rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR - Kazachstanu.

4. Sprawy wniesione.

5. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Anna Łaniewska

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia