wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Data wydarzenia:
środa, 21-06-2017, godz. 18.00
do środa, 21-06-2017, godz. 00.00
Miejsce: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.

2. Wytypowanie przedstawiciela komisji do pracy w komisji konkursowej w związku z konkursem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.

3. Wytypowanie przedstawiciela komisji do pracy w komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

4. Sprawy wniesione.

5. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia