wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Data wydarzenia:
wtorek, 27-06-2017, godz. 18.00
do wtorek, 27-06-2017, godz. 00.00
Miejsce: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Zapoznanie się z wynikami finansowymi uzyskanymi przez KZB Legionowo Sp. z o.o. za 2016 rok. Omówienie planowanych inwestycji (zakończonych, trwających, przyszłych) oraz informacja o zaplanowanych pracach inwestycyjnych, w tym prac remontowych w placówkach oświatowych.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2017 – 2022.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 r.

4. Sprawy wniesione.

5. Wolne wnioski.

 

Agnieszka Bludas-Nadworska

Naczelnik Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta

Zapisz

Skrzynka Dobrych Pomysłów

PGE

Zaproszenia