wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji

Aktualności - Komunikaty

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej
wtorek, 31-12-2013, godz. 10.30

Na podstawie § 19 ust.13 załącznika do Uchwały Nr XXXII/504/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Legionowo w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza się, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2014 roku w  zakresie pomocy społecznej,  przyznaje się dotacje jak poniżej:

1. Caritas DWP  – 280 000 zł na  zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego oraz jednego gorącego posiłku dziennie (jako świadczenia doraźnego lub okresowego) dla 24 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo oraz 20 miejsc całodobowego pobytu dla 20 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo, realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;

2. Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych – Dom Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej:  w 2014 r.  – 250.000 zł  i 2015 r.  - 260.000  zł  na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo;

3. Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów -  15.000 zł na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie opieki nad chorymi w domu.

Na zadanie Nr 3 „Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo: -  dożywianie najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Legionowo” nie przyznano dotacji.

publikuj: Publikuj

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta
Zapisz