wersja dla niedowidzących
Odmienny stan - odmienne traktowanie Przejrzysta Polska ISO IQNet IQNet IQNet Razem bezpieczniej Najlepsi prezydenci miast Najlepsi prezydenci miast Legionowo Samorządowym Liderem Edukacji Samorządowy Lider Edukacji Legionowo wśród Krajowych Liderów Innowacji
REFERENDUM 26 marca 2017 r.

do referendum pozostało:

Aktualności - Komunikaty

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej
wtorek, 31-12-2013, godz. 10.30

Na podstawie § 19 ust.13 załącznika do Uchwały Nr XXXII/504/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Legionowo w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza się, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2014 roku w  zakresie pomocy społecznej,  przyznaje się dotacje jak poniżej:

1. Caritas DWP  – 280 000 zł na  zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego oraz jednego gorącego posiłku dziennie (jako świadczenia doraźnego lub okresowego) dla 24 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo oraz 20 miejsc całodobowego pobytu dla 20 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo, realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;

2. Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych – Dom Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej:  w 2014 r.  – 250.000 zł  i 2015 r.  - 260.000  zł  na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy Legionowo;

3. Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów -  15.000 zł na zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo - zapewnienie opieki nad chorymi w domu.

Na zadanie Nr 3 „Zapewnienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorym, ubogim, bezdomnym z terenu Gminy Legionowo: -  dożywianie najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Legionowo” nie przyznano dotacji.

publikuj: Publikuj

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Pytanie do prezydenta
Zapisz